Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% แล้วต้องคำนวณอย่างไร

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะเริ่มเก็บในเดือนสิงหาคมนี้ หลายคนอาจกังวลว่าถึงเวลาจะต้องจ่ายแล้วหรือ เห็นใบประเมินภาษีแล้วถึงกับตั้งหลักไม่ถูกที่ต้องจ่ายภาษีในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้  ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือ สศค. จึงได้ประกาศลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% สำหรับทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม, ใช้เป็นที่อยู่อาศัย, ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อบรรเทาภาระของประชาชน

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้มีชื่อเต็มว่า พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นภาษีที่ปรับปรุงมาจากภาษีบำรุงท้องถิ่นที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ยกเลิกไปแล้วมาใช้ภาษีนี้แทน เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ให้รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการจัดเก็บตามความเหมาะสมและความเป็นจริงมากขึ้น พร้อมนำรายได้ไปพัฒนาท้องที่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ

ลดภาษีที่ดิน

อย่างที่บอกไปว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเริ่มเก็บวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นี้แล้ว โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. จะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ 90% ซึ่งหมายถึงจะจ่ายเพียง 10% จากยอดเต็มจำนวนเท่านั้น ซึ่งใบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คำนวณใหม่จะส่งให้ผู้เสียภาษี ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะต้องคำนวณภาษีอย่างไรบ้าง บทความนี้เรามีหลักการลดภาษีและตัวอย่างในการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาเล่าให้ฟังกันครับ

กรณีที่ดินประกอบการเกษตร
เกษตรกรรม

  • หากเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีใน 3 ปีแรก หรือปี 2563 – 2565 ตามบทเฉพาะกาลของแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
  • หากเจ้าของเป็นนิติบุคคลมีที่ดินที่มีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 หรือคิดเป็นค่าภาษี 500 บาท ซึ่งเมื่อลดภาษี 90% ตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว ก็จะเท่ากับว่าจะเหลือเงินที่ต้องชำระภาษีเพียง 50 บาทเท่านั้นครับ 

กรณีที่อยู่อาศัย 
ที่อยู่อาศัย

บ้านหลังหลัก

  • หากเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังหลักนั้นๆ ด้วย
  • หากเป็นเจ้าของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน โดยบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เราจะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับ

บ้านหลังอื่น

หากเป็นบ้านหลังอื่น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ถ้ามูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาทจะต้องเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02 ตัวอย่างเช่น บ้านหลังอื่นของเรามีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02  หรือคิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท ซึ่งเมื่อลดภาษี 90% ตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว ก็จะเท่ากับว่าจะเหลือเงินที่ต้องชำระภาษีเพียง 100 บาทเท่านั้นครับ

กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
โรงงานอุตสาหกรรม

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนี้ เช่น ใช้ประกอบการพาณิชยกรรม ใช้ทำอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งสมมุติว่าทำเป็นโรงงานอุตสาหรรมคิดมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ 5 ล้านบาทก็จะต้องเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น ร้อยละ 0.3 หรือคิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% ตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็จะเท่ากับว่าจะเหลือเงินที่ต้องชำระภาษีเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับ

กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ที่รกร้าง

กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเหมือนกับกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น เช่น เราปล่อยที่ดินผืนหนึ่งไว้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ทำอะไร โดยที่ดินผืนนี้มีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ 5 ล้านบาทก็จะต้องเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น ร้อยละ 0.3 หรือคิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% ตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็จะเท่ากับว่าจะเหลือเงินที่ต้องชำระภาษีเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับ

ระหว่างรอใบประเมินภาษี เราสามารถคำนวณโดยคร่าวๆ เองได้นะครับ หรือหากได้ใบประเมินภาษีแล้วจะลองตรวจสอบความถูกต้องก็สามารถลองคำนวณเองได้เช่นใคร สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถอ่านบทความเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ หรือหากต้องการรู้ว่าอัตราการการเสียภาษีเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถอ่านเรื่องบ้านแบบไหนที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนใครที่ปล่อยเช่าสามารถอ่านบทความเรื่องคนปล่อยเช่าจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับ

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร