Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บทนำ
Baania (บาเนีย) เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด คือ ผู้เป็นเจ้าของ และผู้ดำเนินการจัดการเว็บไซต์บาเนีย

Baania (บาเนีย)
เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่กำลังให้ความสนใจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่และในอนาคตอันใกล้นี้เว็บไซต์ Baania (บาเนีย) จะถูกพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์สำหรับการหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งในฐานะของผู้บริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว จะดำเนินการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ในประการต่างๆ ดังนี้

การรวบรวมข้อมูล
บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะหมายรวมไปถึงชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, ชื่อล็อคอิน และอีเมล์ของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนรวมไปถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

การปกป้องข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Baania (บาเนีย) โดยมิได้รับการอนุญาต ทางบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของ จึงได้นำกระบวนการปฏิบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์กร มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการถูกทำลายที่อาจเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือผิดกฎหมาย, การสูญหายโดยอุบัติเหตุ, การดัดแปลง และการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์
บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

เทคโนโลยีคุ๊กกี้และเพจแท็ก
ทั้งนี้ทางบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้น ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีที่ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ ดังที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์ Baania (บาเนีย) ผ่านทางเว็บไซต์ www.baania.com ("Site")("เว็บไซต์") ตลอดจนการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพา และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ Baania (บาเนีย) จึงถือเป็นการยินยอมและแสดงว่าท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ยินยอมให้ทางบริษัทบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆของท่าน, การนำข้อมูลไปใช้, การเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้