Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

Contact Baania

ติดต่อเรา

สำนักงาน (กรุงเทพฯ)

บริษัท บาเนีย(ประเทศไทย), ชั้น 24 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

[email protected]

061-463-7742

LINE ID:BaaniaOfficial

สำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่)

21/5 ซอย 9 ถนน ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

[email protected]

061-463-7742

053-213-709

LINE ID:BaaniaOfficial