Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา

วันมงคลขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2567

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ
Highlight
  • วันมงคลดีมากประจำเดือน วันที่ 1, 3, 5, 6, 17, 21 กุมภาพันธ์ 2567
  • วันที่ 14, 16, 20, 23, 27 กุมภาพันธ์ 2567 
  • วันเสียเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 2, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 กุมภาพันธ์ 2567

การมีบ้านหรือการเริ่มต้นธุรกิจ เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแต่ละคน แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสุข การเติบโต และความรับผิดชอบครั้งใหญ่ 
ในบางความเชื่อ การเข้าบ้านใหม่หรือการเปิดกิจการใหม่ มักเลือกวันที่เสริมความมงคล เสริมความโชคดีของเจ้าของและผู้อาศัย

บาเนียจะมาบอกวันมงคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับการขึ้นบ้านใหม่ การเริ่มกิจการใหม่ ดังนี้


วันมงคลดีมากประจำเดือน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  

15:37 ถึง 18:00 น. >> วันมหาสิทธิโชคหรือวันโชคหลวงมหาวัน 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 

08:25 ถึง 10:48 น. >> วันริทธาดิถี ตรงกับวันเสาร์ ยิ่งมงคลขึ้นไป 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

08:25 ถึง 10:48 น. >> วันมงคลที่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่และเริ่มกิจการ 


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 

10:49 ถึง 13:12 น. >> วันมงคลที่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่และเริ่มกิจการ


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 

08:25 ถึง 10:48 น. >> วันมงคลที่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่และเริ่มกิจการ 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 

13:13 ถึง 15:36 น. >> วันภัทราดิถีหรือวันที่เหมาะกับการเจรจา ได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่



วันมงคลประจำเดือน

วันที่ 14, 16, 20, 23, 27 กุมภาพันธ์ 2567 



วันเสียเดือนกุมภาพันธ์ 

วันที่ 2, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 กุมภาพันธ์ 2567 


คำนวณจากตารางปฎิทินพระครูอดุลสีลกิตติ์ วัดธาตุคำ จังหวัดเชียงใหม่ 


หาบ้านถูกใจบน baania.com ได้ที่นี่




ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร