[รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ] เอาห้องชุดปล่อยเช่ารายวันได้หรือไม่?

4/6/2017
Share

การอยู่อาศัยใน “อาคารชุด” นั้น พูดง่ายๆก็คือ การอยู่อาศัยร่วมกันในรูปแบบหนึ่งของคนในชุมชน เมื่อเจ้าของห้องชุดแต่ละห้องอยู่กันไประยะหนึ่ง ก็จะเกิดความคุ้นหน้าคุ้นตาหรือคุ้นเคยกัน เมื่อมีใครแปลกหน้าค่าตาเข้ามาปะปนในอาคารชุดก็จะต้องระแวดระวังในเรื่องความปลอดภัย

ปัจจุบันพบว่า มีเจ้าของห้องชุดเป็นจำนวนไม่น้อยที่นำห้องชุดไปปล่อยเช่ารายวันให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ห้องชุดห้องนั้นจึงมีผู้คนเข้ามาพักอาศัยไม่ซ้ำหน้า แค่นักท่องเที่ยวต่างชาติคนนั้นมีคีย์การ์ดหรือกุญแจห้อง ก็สามารถเข้าไปปะปนอยู่ร่วมกันเจ้าของห้องชุดรายอื่นในอาคารชุดได้แล้ว

ในแง่ของการอยู่อาศัยร่วมกันจึงอยากที่จะควบคุมดูแลทั้งในแง่ความปลอดภัย ความสะอาด หรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ฯลฯ ผลกระทบจึงไปตกอยู่กับเจ้าของห้องชุดยูนิตอื่นๆ ในอาคารกลายเป็นปัญหาฟ้องร้องเกิดคดีความระหว่างเจ้าของห้องชุดด้วยกัน

หลายคนจึงสงสัยว่า การนำห้องชุดไปปล่อยเช่ารายวัน ทำได้หรือไม่ และตามกฎหมายแล้วต้องดำเนินการอย่างไร?

ข้อพิพาทนี้เคยมีคำพิพากษาของศาลแล้วว่า ห้องชุดนั้นเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล การดำเนินการใดๆ ของเจ้าของห้องชุดที่ไม่ผิดกฎหมาย เช่น ไม่ได้เอาไปปล่อยเช่าให้เป็นที่มั่วสุมเสพยา หรือไม่ได้เอาไปปล่อยเช่าให้มาเล่นพนัน ฯลฯ เหล่านี้เจ้าของห้องชุดสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการนำไปปล่อยเช่ารายวันจึงเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ผิดกฎหมาย แต่การจะดำเนินการเช่นนี้ได้ ศาลมีแนวทางไว้ให้เจ้าของห้องชุดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องใน 2 กรณี หากเป็นการปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติ 

คือ หนึ่ง เมื่อผู้เช่าเป็นคนต่างชาติ เจ้าของห้องชุดในฐานะที่เป็นผู้ปล่อยเช่า จำเป็นต้องทำเรื่องแจ้งหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ว่าผู้เช่านั้นชื่ออะไร สัญชาติอะไร มาพักอาศัยในห้องพักของท่านเป็นเวลากี่วัน พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานที่ ตม.ต้องการ ซึ่งเจ้าของห้องชุดต้องทำเอกสารแจ้งทุกครั้งที่มีการเข้าพักไม่ว่าจะพักอาศัยเพียงวันเดียวหรือหลายวัน เหมือนเวลาต่างชาติเข้าพักตามโรงแรมทางโรงแรมก็ต้องขอสำเนาเอกสารแสดงตนไว้เช่นกัน

และ สอง เมื่อเจ้าของห้องชุดนำห้องชุดนั้นมาปล่อยเช่า ในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือปล่อยเช่าให้กับคนไทยด้วยกัน เมื่อให้เช่าก็จะเกิดเป็นรายได้ ดังนั้นเจ้าของห้องจึงต้องแจ้งการรับรู้รายได้และเสียภาษีรายได้ให้กับกรมสรรพากร

คิดเสียว่าทุกอย่างคือความสงบสุขของคนอยู่อาศัยร่วมกัน ในเมื่อท่านคิดว่ามีสิทธิ์ปล่อยเช่าได้ ท่านก็ควรคุ้มครองสิทธิ์ของคนอื่นในสังคมด้วยเช่นกัน

แบบนี้เรียกได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง ส่วนการเสียภาษีอันนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 

 

 

 


เขียนโดย: รศ.ยุวดี ศิริ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโครงการพัฒนาที่ดิน

จบการศึกษาปริญญตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ และนิติศาสตร์

ปริญญาโทด้านเคหพัฒนศาสตร์

อดีตเป็นผู้สื่อข่าวด้านอสังหาริมทรัพย์ ประจำกอง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ: [email protected]

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

4/6/2017
Share

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด