[รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ] จอดรถขวางหน้าบ้านผิดหรือไม่?

11/6/2017
Share

เวลาอ่านข่าวข้อพิพาทของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ข่าวประเภทหนึ่งที่ได้รับรู้รับฟังมาโดยตลอดก็คือ การทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องปัญหาที่จอดรถ มีหลายครั้งที่มักได้ยินการอ้างกรรมสิทธิ์ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็น “หน้าบ้านของตนเอง”   

เจ้าของบ้านจึงห้ามผู้อื่นนำรถมาจอด เช่นมีการนำสิ่งของมาวางขัดขวางทำนองแสดงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าของ หรือเมื่อเป็นหน้าบ้านของตนเอง เจ้าของบ้านก็จอดรถไว้ที่ถนนหน้าบ้านแทนที่จะนำรถไปจอดไว้ในบ้าน

------------

ทำให้มีหลายคนสงสัยว่าการกระทำเช่นนี้ทำได้หรือไม่ และมีหลักปฏิบัติหรือข้อกฎหมายอย่างไร?
ถ้าตอบให้เข้าใจแบบสั้นที่สุดคือ พื้นที่ที่เป็นหน้าบ้านของท่านก็คือถนนในโครงการ ทุกคนในหมู่บ้านมีสิทธิใช้ร่วมกันรวมทั้งท่านด้วย แต่ห้ามการครอบครอง 

โดยอธิบายได้ดังนี้ ในมาตรา 43 ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ระบุไว้ว่า “สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรจัดให้มีขึ้นตามแผนผังในโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน, สวนสาธารณะ หรือสนามเด็กเล่น... ให้ตกอยู่ในภาระจำยอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร” 

กล่าวคือ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีสาธารณูปโภค เช่น ถนน, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย, สวนสาธารณะ และอื่นๆ ไว้ในโครงการจัดสรร ดังนั้นหากท่านเป็นผู้ซื้อที่ดินในโครงการจัดสรร ท่านก็จะสามารถจะใช้สาธารณูปโภคตามที่ผู้ขายกำหนดไว้ได้ทั้งหมด เพราะสาธารณูปโภคเหล่านี้ต้องตกเป็น “ภาระจำยอม” แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย ดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิ์ใช้เพราะถือเป็นภาระจำยอมใช้ได้ร่วมกัน ไม่ใช่สิทธิของผู้ใดผู้หนึ่ง

สอดคล้องกับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 ที่ระบุว่า “อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่าง ซึ่งกระทบถึงทรัพย์ของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น”

ดังนั้นเมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายสามารถใช้ประโยชน์ได้ ท่านจึงอ้างสิทธิ์ว่าเป็นหน้าบ้านของท่านคนเดียวแล้วจะครอบครองไว้ใช้คนเดียวไม่ได้ เพราะ “สิทธิในการครอบครอง” ของท่านจะมีเพียงที่ดินจัดสรรที่ท่านจ่ายเงินซื้อไว้ จะขนาดกี่ตารางวาก็ว่ากันไป ในส่วนของถนนหรือสาธารณูปโภคอื่นนั้น ท่านจ่ายเงินเพื่อซื้อภาระจำยอมที่ติดมากับถนนและสาธารณูปโภคนั้นๆ  

ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงอื่นๆที่มาจอดรถหน้าบ้านท่านก็เช่นกัน ผู้ซื้อเหล่านั้นก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ครอบครองไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าเจ้าของที่ดินแปลงใดก็ไม่มีสิทธิครองครองถนนในโครงการจัดสรร หรือเฉพาะหน้าบ้านในส่วนใดได้เลย จะทำได้ก็เพียงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใช้สัญจรได้ จะขับรถก็ได้ เดินถนนก็ได้ จอดรถได้แต่ก็เพียงชั่วคราว แต่จะวางสิ่งกีดขวางไม่ได้ วางกระถางต้นไม้ไม่ได้  ฯลฯ

ว่าแต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน พูดคุยและบอกกล่าวกันดีที่สุด อย่าต้องเถียงกันด้วยข้อกฎหมายเลย ชนะกันไปสังคมก็อยู่ยากขึ้น

 

 


เขียนโดย: รศ.ยุวดี ศิริ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโครงการพัฒนาที่ดิน

จบการศึกษาปริญญตรีทางด้านศึกษาศาสตร์ และนิติศาสตร์

ปริญญาโทด้านเคหพัฒนศาสตร์

อดีตเป็นผู้สื่อข่าวด้านอสังหาริมทรัพย์ ประจำกอง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ:  [email protected]

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

11/6/2017
Share

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด