Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

บ้านช่วยลดหย่อนภาษีปี 63 ได้อย่างไรบ้าง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ในทุกปีผู้มีเงินได้จะต้องมีการทำเรื่องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรอบภาษี 2563 ก็เช่นกัน จะต้องมีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วรู้หรือไม่ครับว่าบ้านที่เราผ่อนอยู่นั่นคืออีกหนึ่งรายการลดหย่อนภาษี 63 ชั้นยอดเลย เรามาดูกันครับว่า บ้านช่วยลดหย่อนภาษีให้เราอย่างไรได้บ้าง

ปกติแล้วหากมีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ก็จะต้องทำเรื่องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ได้แปลว่าจะต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มนะครับ เพราะว่าหากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็จะเสียภาษีในอัตราเริ่มต้น 5% และจะสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได โดยใครที่ผ่อนบ้านอยู่สามารถนำดอกเบี้ยบ้านและบ้านหลังแรกที่ซื้อในเวลาที่กำหนดมาลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. ดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยบ้านหรือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมคือหนึ่งในรายการลดหย่อนภาษีปี 2563 ทั้งการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโด ห้องชุด หรืออาคาร จะกี่หลังหรือกี่แห่งก็ได้รายการเหล่านี้สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดปีละไม่เกิน 100,000 บาท

แต่หากเป็นการกู้ร่วมจะต้องเฉลี่ยตามจำนวนคนที่กู้ร่วม เช่น กู้ร่วมกัน 2 คน แต่จ่ายดอกเบี้ยจริงกันไปคนละ 100,000 บาท เมื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีนั้น แต่ละคนจะนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคนละ 50,000 บาทเท่านั้น โดยไม่สนใจว่าผู้กู้ร่วมจะมีเงินได้หรือไม่หรือจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านนี้หรือไม่

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษี

  • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน
  • หนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยจากเจ้าหนี้จำนอง

2. บ้านหลังแรก

ใครที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แต่สูงสุดปีละไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ 5 ปี ปีละเท่าๆ กัน โดยคำนวณสิทธิจาก 20% ของราคาที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน (ท.ด.13) และปีภาษี 2563 (ขึ้นอยู่กับปีที่ซื้อบ้าน) ที่กำลังจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้คือปีสุดท้ายที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้แล้วนะครับ

และหากใครที่หากซื้อบ้านหลายหลังในปีเดียวกัน จะใช้สิทธิได้เฉพาะบ้านหลังแรกที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านหลังแรก โดยไม่ขายหรือโอนต่อให้ใครติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรก เว้นแต่กรณีถึงแก่ความตายหรือกรณีบ้านหลังแรกนั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษี

  • สำเนาสัญญาขาย (ท.ด.13) สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดในอาคารชุด (อ.ช.23) หรือสำเนาหนังสือโอน
  • สัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถบันการเงิน)
  • หนังสือรับรองจากผู้ขาย ที่เป็นหลักฐานว่ามีการซื้อ-ขายจริง
  • หนังสือรับรองผู้ซื้อ เพื่อยืนยันว่าเป็นการซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดหลังแรก

บ้านลดหย่อนภาษี

ใครที่ซื้อบ้านหลังแรกในช่วงปีที่กำหนด และกำลังผ่อนบ้านอยู่ก็อย่าลืมเอาดอกเบี้ยบ้านมาลดหย่อนภาษีปี 63 นะครับ ซึ่งในปีนี้สามารถยื่นแบบเงินได้บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์ยื่นได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 นะครับ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร