Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ธอส. ครบครันและครอบคลุมเรื่องสินเชื่อบ้าน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

คงทราบกันดีแล้วว่าหลายธนาคารพากันลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 1.50% เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 ซึ่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ก็เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐด้วย โดยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย MLR ลดลงเหลือ 6.125% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย MRR ลดลงเหลือ 6.625% ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

เห็นในตารางนี้แล้ว เชื่อว่าหลายคนยังสับสนกันอยู่ว่า MLR , MOR , MRR  คืออะไร แล้วแต่ละตัวมีผลอย่างไรกันบ้าง

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า ปกติแล้วดอกเบี้ยเงินกู้จะมีอยู่ทั้งหมด 2 ประเภท ก็คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือ Fixed Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตายตัวตลอดอายุสัญญาหรือในช่วงเวลาที่กำหนด และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ Floating rate คืออัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งก็จะมีคำว่า MLR, MOR, MRR ที่เราเห็นกันนี่แหละครับ 

 • MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ ส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อกู้เงินเพื่อทำธุรกิจ ขยายกิจการ ซื้ออาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น
 • MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี โดยธนาคารจะมีการเพิ่มเติมเงินสำรองให้จากที่เราต้องการยื่นกู้ แต่การคิดดอกเบี้ยจะคิดแค่ในส่วนที่เราเบิกเงินจริงเท่านั้น ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้จัดอยู่ในประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีสภาพคล่องสูง แต่อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าเงินกู้ทั่วไปด้วย จึงเหมาะกับการกู้ระยะสั้น และส่วนมากจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
 • MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บุคคลทั่วไปใช้กู้กัน ต่างจาก MLR และ MOR ที่จะเน้นไปทางประกอบธุรกิจมากกว่า เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คนกำลังจะกู้ซื้อบ้านต้องใส่ใจว่ามีวัตถุประสงค์ในการกู้สินเชื่อนั้นเพื่ออะไร เพื่อส่วนบุคคลหรือว่าเพื่อประกอบธุรกิจ โดยคุณควรจะเปรียบเทียบและสำรวจสินเชื่อของแต่ละธนาคารให้ดีเสียก่อนตัดสินใจ อย่าง ธอส. ก็ถือว่ามีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านที่ครอบคลุมสำหรับการมีบ้านและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหลากหลายอาชีพ ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบริษัทเอกชน ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

1.สินเชื่อทั่วไป
รวมสินเชื่อที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ทั้งกู้ซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์ กู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้เพื่อตกแต่งต่อเติมบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง เป็นต้น ประกอบไปด้วย

 

 • สินเชื่อวิมานเมฆ สินเชื่อที่จะทำให้คุณมีบ้านง่ายขึ้นด้วยดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0.66% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.77% ต่อปี  อีกทั้งยังยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ที่สำคัญต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เท่านั้น แบ่งเป็น 
  1. สำหรับวงเงินกู้ตำ่กว่า 2 ล้านบาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  2. สำหรับวงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • All Home สินเชื่อที่ให้วงเงินกู้สูง เงินงวดผ่อนชำระต่ำ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • Refinance สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย ที่ให้ดอกเบี้ย MRR ต่ำ และผ่อนสบายถึง 40 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • บ้านโครงการจัดสรร สินเชื่อพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่ร่วมกับ ธอส. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • Happy Life สินเชื่อดอกเบี้ยเบา ที่ให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • เพิ่มสุข สินเชื่อสำหรับกู้เพื่อนำไปตกแต่ง ต่อเติม รวมถึงซ่อมแซมบ้านตามสไตล์ที่เป็นคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
 • สร้างบ้านสร้างอาชีพ สินเชื่อสำหรับ SME ที่ต้องการจะกู้ซื้อออสังหาริมทรัพย์ไปประกอบอาชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 2.สินเชื่อเฉพาะกลุ่ม
สินเชื่อสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพหรือกลุ่มเฉพาะ เช่น พนักงานเอกชน หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยประกอบไปด้วย 

 • พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • Life Begin สินเชื่อสำหรับ 6 สภา / สมาคมวิชาชีพ ที่ทำบันทึกความร่วมมือกับ ธอส. ได้แก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ, สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย, ทันตแพทยสภา, สภากายภาพบำบัด, สภาเทคนิคการแพทย์ และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • ผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ  และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

3.สินเชื่อข้าราชการ

สินเชื่อพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐและอื่น ๆ ธนาคารกำหนด ประกอบไปด้วย

 • บุคลากรภาครัฐ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
 • ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4.สินเชื่อผู้ประกอบการ

 • โครงการสินเชื่อแฟลตให้เช่า สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อสำหรับนำไปพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ระดับการขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ธอส.​ ถือเป็นธนาคารชั้นนำในเรื่องสินเชื่อบ้านที่ครบครันและครอบคลุม ซึ่งผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหรือสนใจขอสินเชื่อของ ธอส. แต่ไม่มั่นใจว่าตนเองเหมาะกับสินเชื่อแบบใด และต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
สนใจขอสินเชื่อกับ ธอส. คลิก 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
Inbox   : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร