ทำความเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

3/2/2020
Share

 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ที่ทุกคนพูดถึงกันนี้ มีชื่อเต็มว่า พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยแปลงรูปแบบมาทดแทนภาษีบำรุงท้องถิ่นที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป 

ทำไมต้องเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีจากแบบเดิม

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่ภาครัฐ
  • ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะจัดเก็บตามความเหมาะสมและความเป็นจริงมากขึ้น
  • นำรายได้ไปพัฒนาท้องที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยจะส่งผลต่อให้อสังหาริมทรัพย์มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

ต่างประเทศเก็บแบบบ้านเราหรือไม่
สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เรากำลังจะได้ใช้กันนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะในต่างประเทศก็มีการเก็บภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น 

  • ฟิลิปปินส์ มีการจัดเก็บภาษีทรัพย์ (Real property tax) โดยเป็นการเก็บที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร สำหรับการประเมินจะประเมินตามราคาตลาด ซึ่งจะประเมินทุก 3 ปี โดยแบ่งการจัดเก็บเป็น 2 ระดับ ได้แก่ระดับจังหวัด ไม่เกิน 1% และระดับเมืองและเทศบาลไม่เกิน 2%
  • ญี่ปุ่น มีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน โดยเป็นการเก็บภาษีจากสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินถาวร รวมถึงยังมีการจัดเก็บภาษีการวางผังเมือง ซึ่งจะเรียกเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในย่านที่มีความเจริญสูงๆ

ใครเป็นผู้จัดเก็บ เก็บใครบ้าง
ภาษีนี้รัฐจะเรียกเก็บจากคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งท้องที่ที่สิ่งปลูกสร้างและที่ดินนั้นอยู่จะสามารถนำเงินภาษีที่เก็บนั้นไปพัฒนาท้องที่ได้ทันที โดยไม่ต้องรองบส่วนกลางเหมือนสมัยก่อน

ประเมินราคาในการจัดเก็บภาษีอย่างไร
การประเมินราคา จะประเมินราคาโดยภาครัฐ ซึ่งจะแบ่งอัตราภาษีตามประโยชน์การใช้ที่ดิน ได้แก่

  • เกษตรกรรม จะเก็บต่ำสุด
  • ที่อยู่อาศัย จะเก็บในอัตราสูงกว่าเกษตรกรรม 3 เท่า
  • อื่นๆ ซึ่งหมายถึงการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย มักจะถูกใช้ในเชิงพาณิชยกรรม โดยจะเก็บสูงกว่าที่อยู่อาศัย 10 เท่า
  • พื้นที่รกร้างว่างเปล่า จะเก็บในอัตราที่สูง

เป็นอย่างไรบ้างครับกับ Podcast เรื่องภาษีที่ดินเรื่องง่ายๆกับ Baania  ใครที่สนใจฟัง Podcast เรื่องอื่นๆ สามารถฟังได้เลยครับที่ Baania Podcast ทั้ง Spotify, Soundcloud และ Youtube 

 

 

3/2/2020
Share

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร