Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

3 คำถามสำคัญสำหรับการออกแบบโรงรถ ที่ใช่สำหรับคุณ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

โรงรถ นับเป็นพื้นที่ใช้สอยสำคัญอีกแห่งของบ้าน ส่วนใหญ่การออกแบบโรงรถมักสร้างออกมาด้วยจุดประสงค์เดียว แต่กระนั้นปัจจุบันมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้น การออกแบบโรงรถเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านของคุณเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด มาลองเลือกหารูปแแบบโรงรถแนวใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ประโยชน์ทั้งการจอดรถ และการทำกิจกรรมอื่นได้อีกด้วย

3 คำถามสำคัญ สำหรับการออกแบบ โรงรถ ที่ใช่สำหรับคุณ

การออกแบบ โรงรถนั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและพื้นที่การสร้างโรงรถว่ามีขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใด ก่อนสร้างโรงรถใหม่หรือต่อเติมโรงรถเพิ่ม ลองตั้งคำถามดูถึงจุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อให้ทุกอย่างง่ายและตอบโจทย์ได้เต็มที่

  • จำนวนสมาชิก และรถยนต์ที่มีอยู่ในบ้าน

สิ่งสำคัญประการแรกที่จะช่วยให้งานการออกแบบโรงรถในแบบที่ใช่เป็นไปด้วยความง่ายด่ายนั่นคือ “จำนวนรถภายในบ้านมีทั้งหมดกี่คัน” เพราะเมื่อตอบโจทย์ตรงนี้ได้ จึงจะสามารถมองออกได้ว่า โรงรถแบบไหน คือแบบที่ใช่สำหรับครอบครัว ครอบครัวขนาดเล็ก มีรถเพียงคันเดียว โรงจอดรถที่ติดกับตัวอาคาร ตอบโจทย์การเข้าออกบ้านได้อย่างคล่องตัว หรือว่าถ้ามีพื้นที่จำกัด สามารถทำ โรงจอดรถถาวรได้เพียงคันเดียว การต่อเติม ปรับเปลี่ยนรูปแบบจะทำได้มากน้อยแค่ไหน คำถามนี้ต้องตอบให้ได้ก่อนสิ่งอื่นใด

  • ประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการใช้ร่วมกับโรงจอดรถ

สิ่งต่อมาที่ต้องพิจารณาร่วมคือ ต้องการใช้โรงจอดรถเพื่อจุดประสงค์อันใด เพราะในปัจจุบันการเลือกสร้างโรงรถโดยคิดถึงจุดประสงค์ร่วม นับการออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย และคุ้มค่าในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย โรงรถสำหรับรถคันเดียวสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการอยู่อาศัยอย่างไร โรงรถที่ตอบโจทย์สำหรับบ้านหลังใหญ่ มีรถหลายคัน การซ่อมบำรุงที่ทำได้ด้วยตนเอง การมีโรงรถมุมหลังคากลางแจ้ง น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าโรงรถแบบก่อทึบทั้งหลัง เป็นต้น

  • รูปแบบของบุคคลมาใช้พื้นที่ร่วม

จะมีบุคคลอื่นเข้ามาใช้โรงจอดรถร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัวมากน้อยเพียงใด? เพราะบางบ้านได้ปรับรูปแบบเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจและที่พักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน การออกแบบโรงจอดรถในรูปแบบใดจะเหมาะสมกว่ากัน ระหว่างรูปแบบก่อทับตันหรือใช้อัลลอยด์ขึ้นโคงมุมหลังคา ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีส่วนสำคัญในการพิจารณาเพื่อหารูปแบบที่ใช่สำหรับโรงรถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในครอบครัว รวมไปถึงการใช้งานตามจุดประสงค์หลักของบ้าน

โรงรถเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นตัวช่วยปกป้อง ดูแลรถให้สวยงามอยู่เสมอ อีกทั้งยังสามารถปรับใช้พื้นที่ต่าง ๆ ในโรงรถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมองหาแบบโรงรถที่ใช้สำหรับความต้องการนั้น ต้องตอบคำถามให้ชัดว่า ในบ้านมีรถกี่คัน การจัดสรรประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ทุกอย่างจะตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนว่า โรงรถแบบไหนจะเหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านของคุณ
 

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร