7 ข้อควรรู้ก่อนทำเคาน์เตอร์ครัว

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เคาน์เตอร์ครัว ถือว่าเป็นที่รู้จักกันดี เป็นพื้นที่เก็บและประกอบอาหาร จะกล่าวไปแทบทุกบ้านต้องมีห้องครัวที่ใช้ประกอบอาหาร และเคาน์เตอร์ครัวก็เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากเคาน์เตอร์ครัวเปรียบเสมือนหัวใจหลักของห้องครัว ที่ไม่ว่าบ้านใดย่อมต้องมีส่วนนี้ไว้เพื่อใช้งาน 

วันนี้เรามีบทความดี ๆ สำหรับข้อควรรู้เกี่ยวกับเคาน์เตอร์ครัวมาฝาก เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนซื้อ โดยในบทความนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้และจะได้ประโยชน์จากบทความนี้อย่างแน่นอน วิธีเลือกเคาน์เตอร์ครัวอย่างไรให้เหมาะกับห้องครัวในบ้าน

1. ประโยชน์

เคาน์เตอร์ครัวจัดได้ว่าเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมในการประกอบอาหาร ที่มีกันอยู่ในทุก ๆ บ้าน และถือเป็นพื้นที่สำคัญส่วนหนึ่งของบ้าน เพราะสามารถใช้ในการเก็บอุปกรณ์และใช้ในการประกอบอาหารต่าง ๆ ดังนั้นการเลือกใช้เคาน์เตอร์ครัวให้มีประโยชน์และตรงความต้องการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้เลย   

ประโยชน์2. วางแผน

การวางแผนเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงและควรเอาใจใส่เป็นพิเศษในส่วนนี้ เนื่องจากครัวเป็นพื้นที่ที่สมาชิกของทุกคนในบ้านได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นการวางแผนก่อนทำเคาน์เตอร์ครัวต้องให้เหมาะสม จะต้องมีการคำนึงถึงข้อสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

 • พิจารณาจากลักษณะการใช้งาน ต้องคำนึงถึงสมาชิกภายในบ้านก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใด และจะใช้เคาน์เตอร์ครัวบ่อยครั้งแค่ไหน หากสมาชิกภายในบ้านไม่เน้นการทำอาหารรับประทานเองบ่อย ๆ อาจจะพิจารณาทำเคาน์เตอร์ที่ไม่ต้องมีพื้นที่ใช้งานมากนัก ดังนั้นจึงควรพิจารณาจากพฤติกรรมของคนในบ้านเป็นหลัก
 • วางแผนการสร้างตามแบบแปลนสำหรับสร้างห้องครัว ให้พิจารณาพื้นที่ตามลักษณะโครงสร้างภายในห้องครัวเป็นหลักว่า มีขนาดพื้นใช้สอยมากน้อยเพียงใด ควรพิจารณาและดูจากแปลนการสร้างควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้ได้พื้นที่และขนาดของการและสร้างเคาน์เตอร์ที่เหมาะสมลงตัวพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 • เลือกวัสดุที่จะนำมาใช้สร้างเคาน์เตอร์ครัว ตามการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันสามารถก่อสร้างได้ง่ายโดยมีเคาน์เตอร์สำเร็จรูปที่นำมาใช้เพื่อตกแต่งใช้งานในห้องครัวแทนวัสดุเดิมกันแล้ว จึงเป็นอีกทางเลือกตัดสินใจวางแผนทำเคาน์เตอร์ครัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
 • งบประมาณในการสร้าง เจ้าของบ้านควรประเมินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กำหนดงบประมาณให้แน่ชัด หากมีงบจำกัดควรศึกษาและพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจสร้างเคาน์เตอร์ครัวเพื่อใช้งานไม่เกิดปัญหางบประมาณบานปลายตามมาทีหลัง

วางแผน3. ประเภท

เคาน์เตอร์ครัวถูกแบ่งประเภทตามพื้นที่ภายในของห้องครัวเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละประเภทแตกต่างจะมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • เคาน์เตอร์ครัวทรงแอล เป็นการจัดเคาน์เตอร์ครัวเข้ามุมชิดผนังทั้ง  2 ด้านมีความสะดวกสบายมากเหมาะกับพื้นที่กว้างและสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคน
 • เคาน์เตอร์ครัวรูปตัวยู เป็นการออกแบบใช้งานห้องครัวที่มีพื้นที่ใช้สอยมากพอสมควร สามารถใช้งานอย่างได้อย่างเต็มที่ โดยติดตั้งชิดแนวกำแพงทั้ง 3 ด้านเป็นรูปตัวยู
 • เคาน์เตอร์ครัวแบบเกาะกลาง ซึ่งเป็นการสร้างใช้งานกลางห้องครัวโดยมีพื้นที่ใช้งานโดยรอบ ทั้ง 4 ด้าน เหมาะกับพื้นที่ห้องครัวที่มีขนาดกว้างมาก
 • เคาน์เตอร์ครัวแบบทรงตัวไอ เหมาะกับพื้นที่ห้องครัวขนาดเล็กเพราะมีการจัดสร้างให้ชิดผนังด้านเดียว และทำให้มีพื้นที่อื่นเพียงพอต่อการใช้งาน

ประเภท4. ขนาดมาตรฐาน

เคาน์เตอร์ครัวที่มีรูปแบบต่างกันย่อมมีขนาดของพื้นที่ใช้งานที่ต่างกันไปด้วยเช่นกัน แยกได้ตามขนาดและเนื้อที่ของการจัดวางที่มีความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น

 • เคาน์เตอร์ครัว รูปตัวไอ แบบมาตรฐานจะมีขนาดอยู่ที่ 1.50 x 3.00 โดยประมาณ
 • เคาน์เตอร์ครัว รูปตัวไอ แบบมาตรฐานจะมีขนาดอยู่ที่ 2.50 x 3.00 โดยประมาณ
 • เคาน์เตอร์ครัว รูปตัวยู แบบมาตรฐานจะมีขนาดอยู่ที่ 3.00 x 3.00 โดยประมาณ
 • เคาน์เตอร์ครัว แบบเกาะกลาง แบบมาตรฐานจะมีขนาดอยู่ที่ 2.50 x 3.00 โดยประมาณ

อย่างไรก็ดี มาตรฐานในด้านขนาดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่นขนาดพื้นที่ งบประมาณ และวัสดุที่เลือกใช้ทำเคาน์เตอร์ครัว ดังนั้นก่อนจะสร้างเคาน์เตอร์ครัวควรเช็คและตรวจสอบความเหมาะสมกับห้องครัวของเราด้วยเช่นกัน

ขนาดมาตรฐาน5. ท็อปเคาน์เตอร์ครัว

หลักในการเลือกใช้ท็อป หรือหน้าเคาน์เตอร์สำหรับเคาน์เตอร์ครัว ควรพิจารณาตามความเหมาะสมและการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก ในปัจจุบันท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายชนิดแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น

 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวแบบคอนกรีต เป็นที่นิยมสร้างกันอย่างแผ่หลายมาอย่างยาวนานตามความนิยมในช่วงหนึ่ง ซึ่งมีการติดตั้งสะดวกมีความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีความทนทานในการเกิดรอยขีดข่วนได้ยากทนความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี ผู้ใช้งานสามารถออกแบบเลือกใช้ผิวสัมผัสของท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวได้เอง แต่มีน้ำหนักมาก
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวแบบควอตซ์ เป็นอีกทางเลือกที่นิยมเช่นกันด้วยความแข็งแรงทนทาน แลดูทันสมัย มีผิวสัมผัสที่มีความมันวาว คงสภาพการใช้งานในระยะยาว ทำความสะอาดได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวแบบสเตนเลส มีการนำไปใช้งานในการทำท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันด้วย มีน้ำหนักเบา ทนต่อความร้อนสูง ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี หน้าสัมผัสมีความเรียบเสมอกัน และยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวแบบหินสบู่ มีความหรูหราด้วยวัสดุธรรมชาติ มีความทนทานต่อความร้อนได้ดี และแข็งแรงไม่ทำปฏิกิริยาต่อสารกัดกร่อนใด ๆ แต่มีข้อควรระวังในการทำความสะอาดเพราะอาจเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายจึงต้องระวังในส่วนนี้ด้วย
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวไม้ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ มีความสวยงามในตัว ด้วยลวดลายของไม้ที่มีความน่าหลงใหลเป็นอย่างมาก แต่เมื่อนำมาใช้งานควรหมั่นดูแลรักษาเป็นพิเศษมีการเคลือบผิวสัมผัสอยู่บ่อย ๆ เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อไม้ไว้ให้คงสภาพใช้งานเป็นเวลานาน
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวแบบกระจก ปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทนความร้อนได้ดี ทำความสะอาดง่าย หน้าผิวสัมผัสไม่ต้องมีการเคลือบแต่อย่างใด ควรระวังในเรื่องการรับน้ำหนักที่มากเกินไปและการตกกระแทกอย่างแรงอาจก่อให้เกิดการแตกหักได้
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวแบบไบโอกลาส เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างมาเพื่อใช้งานสำหรับการตกแต่งห้องครัวโดยเฉพาะมีความสวยงามในลวดหลายหลากสี ซึ่งผลิตจากกระจกรีไซเคิล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสวยงามทันสมัยอีกด้วย
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัวหินอ่อน มีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใคร ดูคลาสสิคสร้างบรรยากาศ ภายในห้องครัวดูดีไม่น้อย แต่มีข้อควรระวังในเรื่องรอยขีดข่วนและคราบสกปรกที่เกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นควรมีการดูแลทำความสะอาดเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมา
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัว หินปูน มีคุณสมบัติคล้ายหินอ่อนเช่นกันแต่มีความ แข็งแรงทนทานกว่ามาก มีผิวสัมผัสที่ราบเรียบมีความลื่น ทำความสะอาดง่ายดูดีและสวยงามไม่น้อยจากวัสดุที่นำมาใช้จากธรรมชาติ
 • ท็อปสำหรับเคาน์เตอร์ครัว ลาวาสโตน เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ด้วยรูปลักษณ์ที่มีความสวยงาม มีผิวสัมผัสให้เลือกตามความชอบทั้งผิวเรียบและผิวด้าน มีโทนสีมากมายหลากหลายให้เลือกใช้ ทนทานต่อความร้อนได้สูง อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ซึ่งราคาในปัจจุบันถือได้ว่ามีราคาที่สูงมากพอสมควร

ท็อปเคาน์เตอร์ครัว6. งบประมาณ

ควรพิจารณาจากความเหมาะสมกับการใช้งานและประโยชน์ที่จะได้รับ การเลือกทำเคาน์เตอร์ครัวเพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการเป็นสำคัญ ราคาต้องอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้จะดีมาก คำนวณราคาได้จากขนาดที่ต่างกันและตามค่าวัสดุที่ใช้ โดยคิดตามความยาวเป็นตารางเมตรเริ่มที่หลักพันต้น ๆ แล้วแต่จะเลือกท็อปเป็นกระเบื้องชนิดไหน หรือแล้วแต่การตกลงกันในส่วนของราคากับช่างรับเหมาติดตั้ง ดังนั้นงบประมาณการทำเคาน์เตอร์จะไม่คงที่ โดยจะแปรผันตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้

งบประมาณ7. การใช้งานและดูแล

การดูแลรักษาเคาน์เตอร์ครัวถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่ให้ดูมีความสวยงามพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาเท่านั้น ยังเป็นการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ควรเอาใจใส่ดูแลหมั่นสำรวจอยู่เสมอ ไม่ให้มีการชำรุดหรือเกิดปัญหาจากการใช้งาน เพราะเคาน์เตอร์ครัวถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับบทหนักที่ใช้ประกอบอาหาร จึงควรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

การใช้งานและดูแลจากบทความจะเห็นได้ว่า 7 ข้อควรรู้ก่อนทำเคาน์เตอร์ครัวนั้นมีประโยชน์ในการตัดสินใจในการเลือกใช้เคาน์เตอร์ครัวที่เหมาะสมกับห้องครัวภายในบ้าน อีกทั้งเคาน์เตอร์ครัวยังเป็นพื้นที่สำคัญในการประกอบกิจกรรมในด้านอาหาร ที่เป็นส่วนสำคัญภายในบ้านอีกด้วย หากนำคำแนะนำจากบทความนำไปปรับใช้เพื่อการพิจารณาการสร้างเคาน์เตอร์ครัวก็สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ง่าย ๆ และสามารถเลือกให้ตรงความต้องการโดนใจได้ไม่ยาก

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร