วิธีซ่อมฝารองนั่งชักโครกหลุดด้วยตัวเอง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ คือวัสดุที่ถือเป็นเป็นส่วนประกอบสำคัญของห้องน้ำ เพราะเป็นสถานที่ที่ทุกคนใช้เพื่อทำการชำระร่างกาย รวมไปถึงการขับถ่าย การดูแล ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ในห้องน้ำให้พร้อมใช้งานเสมอเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง  หัวข้อที่ได้รับการไถ่ถามเป็นประจำคือ วิธีซ่อมฝารองนั่งชักโครกหลุด เพราะเป็นเหตุที่เกิดบ่อยครั้งในห้องน้ำ ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวท่านเอง

       วันนี้บาเนียได้ไปหาข้อมูลที่จำเป็นก่อนการซ่อมฝาชักโครกมาให้ทราบก่อน อาทิเช่น เราต้องทราบขนาด อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนฝา และสุดท้ายวิธการซ่อมฝาชักโครกที่ถูกต้อง ดังนี้

ขนาดของฝาชักโครกมาตรฐาน

โดยปกติแล้วขนาดของฝาชักโครก มีขนาดประมาณ 13-17 เซนติเมตร ในบริเวณข้อต่อชักโครก ส่วนของฝาปิดและที่พักนั่ง จะมีขนาดประมาณ 45 * 36 เซนติเมตร ส่วนความยาวโดยรวมเมื่อรวมกับแป้นต่อชักโครก ประมาณ 46-48 เซนติเมตร โดยในส่วนของพื้นที่ความกว้างโถรับการขับถ่ายอยู่ที่ประมาณ 21 เซนติเมตร ซึ่งการออกแบบฝาชักโครก จะมีรูปแบบทั้งหมด 3 แบบคือ ฝาแบบ O Shape, V Shape และ U Shape ในการซื้อฝาใหม่ควรดูแบบของโถให้ถูกต้อง มิฉะนั้น แม้ติดตั้งได้ แต่ก็จะมีพื้นที่เหลื่อมกันอยู่ แลดูไม่สวยงาม 

ขนาดของฝาชักโครก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกใหม่

เมื่อทำการวัดขนาดและตรวจสอบรูปทรงของโถชักโครกแล้ว ถึงขั้นตอนการติดตั้งสำหรับการเปลี่ยนฝารองชักโครก หรือ ซ่อมแซมฝาชักโครกที่หลุดออกจากตัวล็อค ซึ่งก่อนการแก้ไข มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเตรียมไว้ในการซ่อมแซมดังต่อไปนี้

 • ไขควง ถือเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานของงามซ่อมทุกประเภท ไขควงที่ใช้ในงาน ซ่อมฝารองนั่งชักโครกหลุด ควรเป็นไขควงแฉกประมาณเบอร์ 6-9 ตามแต่ขนาดของหัวสกรูที่ใช้ยึดฐานติดฝารองนั่งชักโครก
 • คีมจับ เป็นอุปกรณ์เสริมในการช่วย ดึง หรือเพิ่มแรงในการหมุนไขควง เนื่องจากสกรูที่ใช้ล็อคฝาชักโครก อาจยึดติดแน่น การใช้คีมช่วยเสริมแรงไขควงให้ขันออกได้ จะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน
 • สารกำจัดสนิม เพราะสกรูที่อยู่ในห้องน้ำ มักผุก่อนได้ง่าย การไขออกมาอาจทำได้ยาก การฉีดสารกำจัดสนิม หรือ น้ำยาหล่อลื่นจะช่วยให้การไขสกรูออกจากฐานยึดฝาชักโครกทำได้ง่ายขึ้น

อุปกรณ์

วิธีซ่อมฝารองนั่งชักโครกหลุด

เมื่อมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว ถึงเวลาทำการติดตั้งฝาชักโครกกัน ไม่ว่าสาเหตุเกิดจากฝาชักโครกหลุดจากแท่นยึด หรือต้องการเปลี่ยนฝาชักโครกใหม่ ทั้งหมดใช้วิธีการเดียวกัน

 1. ทำการวัดขนาดและตรวจเช็ครูปแบบของฝารองนั่งชักโครก พร้อมฝาปิดให้เรียบร้อย โดยเฉพาะในส่วนของรูปทรงฝาปิดชักโครก ว่ามีลักษณะแบบใด แม้อาจไม่มีขนาดที่พอดีกันโดยตรง สามารถติดตั้งในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันได้ ส่วนการแก้ไข ฝารองนั่งชักโครกหลุด ปัญหาที่พบเป็นประจำคือ สกรูล็อคหาย ให้นำสกรูที่เหลือ ไปเปรียบเทียบและซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ช่างได้
 2. ทำความสะอาดพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง ถ้าเป็นการเปลี่ยนฝาชักโครก ให้ทำการถอดฝาเก่าออกทั้งชุด รวมไปถึงสกรูชุดเก่า จากนั้นทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งให้เรียบร้อย เช็ดถูให้แห้ง โดยเฉพาะในส่วนของจุดติดตั้งสกรู ไม่ควรมีหยดน้ำ หรือความชื้นใด ๆ ติดค้างอยู่ เพราะจะทำให้เกิดสนิมขึ้นบนตัวสกรู ๆ ได้
 3. ปรับระดับของฝาชักโครก ให้อยู่ตรงกึ่งกลางของโถ เพื่อความง่ายในการติดตั้งและขันสกรู วิธีการตรวจสอบทำได้โดยลองวางฝารองนั่งชักโครกลงไป แล้วนั่งลง เพื่อตรวจสอบดูตำแหน่งการติดตั้งว่าพอดีแล้วหรือไม่
 4. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการยึดตัวฝารองนั่งชักโครก เข้ากับจุดติดตั้ง สำหรับฝารองนั่งชักโครกรุ่นใหม่ บางครั้งอาจมีพุกไว้สำหรับนำทางเพื่อการยึดสกรูให้แน่นขึ้น แนะนำให้ไขพุกลงไปก่อน แล้วทำการติดตั้งสกรูตามไปทีหลัง การขันสกรู ให้หาไขควงที่มีขนาดพอดีกับหัวสกรู ถ้าเล็กเกินไป ไม่มีแรงพอที่จะขันสกรูให้ติดแน่นได้  สำหรับการขันสกรูเพื่อการติดตั้ง จะหมุนไขควงไปตามเข็มนาฬิกา
 5. เพิ่มความเข็งแรงในการติดตั้งฝารองนั่งชักโครก ด้วยการใช้คีมขันส่วนของวงแหวนสกรูให้แน่นอีกครั้ง หรือในส่วนที่ไม่มีพุกนำสกรู ให้ใช้คีม ยึดจับส่วนวงแหวนสกรูไม่ให้ขยับ จากนั้น ค่อย ๆ ใช้ไขควงขันส่งสกรูเข้าสู่ที่ติดตั้ง ขันให้แน่นที่สุด ตรวจสอบด้วยการขยับฝารองนั่งชักโครก ถ้ายังขยับได้อยู่ แสดงว่ายังขันสกรูไม่เข้าที่ ให้บิดสกรูจนแน่น เมื่อฝารองชักโครกแน่น ให้หมุนล็อคด้วยการบิดสกรูเพิ่มอีก 1 ใน 4 รอบ เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

วิธีซ่อม

วิธีการดูแลฝารองนั่งชักโครก

การดูแลรักษาฝารองนั่งชักโครก ถือเป็นการยืดอายุการใช้งาน รวมไปถึงการดูแลสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในบ้าน

 • สำหรับการทำความสะอาดฝารองนั่งชักโครก สามารถทำได้โดยการเช็ดด้วยน้ำสะอาด หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไม่ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิกัดกร่อนในการทำความสะอาด เพราะน้ำยาล้างห้องน้ำจะกัดสกรูให้เป็นสนิม หรือ ผุกร่อนหล่นหายไปได้ ทำให้ต้องเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกอยู่บ่อยครั้ง
 • การทำความสะอาด ควรใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดเป็นหลัก หรือถ้าให้สะดวกรวดเร็วมาขึ้น สามารถใช้กระดาษชำระ หรือ ทิชชูเปียกในการเช็ดทำความสะอาดได้
 • ไม่ควรใช้แปรงที่มีความแข็งมากในการขัด เพราะจะก่อให้เกิดริ้วรอย ที่อาจสร้างปัญหาให้ผารองนั่งชักโครกเกิดการเปลี่ยนรูปทรง เป็นสาเหตุที่ต้องทำการเปลี่ยนฝารองชักโครกใหม่อีกครั้ง

การดูแลฝารองนั่งชักโครก อุปกรณ์ที่ดูธรรมดา แต่ว่ามีความจำเป็นในการใช้ร่วมกับโถชักโครก เรียนรู้ วิธีซ่อมฝารองนั่งชักโครกหลุด ด้วยตนเองกับ Baania ในครั้งหน้า เมื่อเกิดปัญหาฝารองนั่งชักโครกหลุด หรือต้องการเปลี่ยนอันใหม่ ก็สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวท่านเองทันที

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร