Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ปัญหาบ้านทรุด ปล่อยไว้ไม่ใช่เรื่องดีแน่

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

บ้านเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต บ้านทรุด จึงเป็นปัญหาที่หนักและใหญ่มาก เพราะหากที่อยู่อาศัยทรุดตัวลง รากฐานส่วนอื่นๆ ของบ้านก็อาจเกิดปัญหาตามไปด้วย การหมั่นตรวจเช็คบ้านอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เจ้าบ้านต้องรีบหาสาเหตุการทรุดตัวของบ้าน เพื่อจะได้รีบหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที โดยบ้านทรุดนั้นมักเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งหากทราบถึงสาเหตุของบ้านทรุดว่าเกิดจากกรณีใดบ้าง มีวิธีป้องกัน และวิธีแก้ไขได้อย่างไร ก็จะช่วยสามารถป้องกันปัญหาบ้านทรุดได้อย่างแน่นอน

สาเหตุของบ้านทรุด

สาเหตุของบ้านทรุด สามารถเกิดได้หลายสาเหตุ ดังนี้ 

1. พื้นดินไม่หนาแน่น  

ปัญหาบ้านทรุดที่เกิดจากดิน ส่งผลให้ผนังบ้านร้าวเป็นรอยขาว ผนังบ้านเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง พื้นอาคาร หรือเสาบ้านมีรอยแตก แยกออกจากกัน สามารถสังเกตได้จากรอยร้าวของดิน ดินทรุดไหลเข้าใต้ถุนบ้าน พื้นรอบบ้านทรุดตัวหรือมีรอยร้าว รอยแตก

2. ความเสื่อมโทรมของบ้าน 

บ้านเก่า หรือบ้านที่มีการใช้งานมายาวนาน ด้วยความเสื่อมโทรมของตัวบ้านและฐาน ไม่ได้มีการต่อเติมหรือปรับปรุง จึงเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้บ้านทรุด 

3. ระบบฐาน

ระบบฐาน ต้องมีการตอกเสาเข็มก่อนขึ้นโครงสร้างพื้นบ้าน หากตั้งเสาเข็มไม่ตรงกับเสาบ้าน หรือเกิดการแตกหักภายในดินของเสา ก็จะเป็นสาเหตุทำให้บ้านทรุด เนื่องจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน

4. น้ำหนักของตัวบ้านหนักเกินไป

บ้านที่ตัวบ้านมีน้ำหนักมากเกินไป แถมมีโครงสร้างของดินที่ไม่แข็งแรง สร้างบนดินที่มีความอ่อนนุ่ม เช่น ดินตะกอนหรือดินเหนียวปากแม่น้ำ ทำให้ไม่สามารถรองรับตัวบ้าน จึงเป็นสาเหตุที่อาจทำให้บ้านทรุด

5. ปลวก

บ้านไม้หรือบ้านที่ยกสูง มักเจอกับปัญหาปลวกที่มาอาศัยอยู่ใต้พื้นบ้าน เข้ามากัดกินหรือแทะฝาผนังบ้านไม้ จึงทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุดได้ 

6. ปัญหาจากภัยพิบัติ 

ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม แผ่นดินไหว  ความดันของแรงน้ำใต้ดินลดต่ำลง  พื้นดินมีรอยแตกร้าวจากการทรุดตัวของชั้นดิน หรือพื้นที่บริเวณนั้นมีดินอ่อนตัว ไม่แข็งแรง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างควบคุมได้ยาก จึงต้องหมั่นสังเกตอยู่เสมอ

สาเหตุของบ้านทรุด

การแก้ปัญหาบ้านทรุด

การแก้ปัญหาบ้านทรุด ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ควรมีการหาต้นตอปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุด ดังต่อไปนี้

1. ซ่อมแซมรอยต่อ

การซ่อมแซมรอยต่อผนังหรือพื้นที่แตกร้าว โดยการใช้ปูนทรายไปอุดบริเวณที่มีรอยร้าว หรือการใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นอุดรอยต่อ เช่น ซิลิโคน แต่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดหรือชั่วคราวเท่านั้น เหมาะสำหรับบ้านที่มีปัญหาเพียงนิดเดียว หรือมีรอยแตกร้าว

2. ดีดบ้าน

การดีดบ้านขึ้น โดยการยกบ้าน ยกโครงสร้างบ้านให้สูงขึ้น เพื่อปรับฐานของบ้านใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดิน เสาเข็ม โครงสร้างของฐาน ให้มีความแข็งแรงทนทาน รื้อถอนและแก้ไขในจุดที่เสี่ยงหรือคาดว่าจะเกิดปัญหาบ้านทรุดในอนาคตการดีดบ้าน ควรจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญ เพราะหากไม่ได้มาตรฐานจะทำให้บ้านกลับมาทรุดแบบเดิม

3. ปรึกษาวิศวกรหรือบริษัทรับเหมา

สำหรับบ้านที่พบปัญหาบ้านทรุดหนัก อาจต้องมีการดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนหนึ่ง จึงควรเลือกบริษัทหรือผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช่ช่างก่อสร้างทั่วไป เพราะต้องได้รับการแก้ไขให้ตรงจุด ตามปัญหาที่เกิดขึ้น

 การแก้ปัญหาบ้านทรุด

การป้องกันบ้านทรุด 

1. ฉีดยากำจัดปลวก

ควรมีการฉีดยากำจัดปลวกสำหรับบ้านที่สร้างด้วยไม้ ป้องกันปลวกแทะและกัดกินไม้ ซึ่งเป็นโครงสร้างของบ้านที่สำคัญ เพื่อป้องกันบ้านทรุดตัว โดยเฉพาะบริเวณเสาหรือพื้นบ้านที่ทำด้วยไม้ โดยสามารถฉีดเอง หรือใช้บริการจากบริษัทกำจัดปลวกและแมลงที่ได้รับใบอนุญาตและมีมาตรฐานในการใช้วัตถุอันตราย สำหรับท่านใดที่สามารถฉีดยากำจัดปลวกเองได้ ควรศึกษาและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสารอันตรายให้ครบด้วนเพื่อความปลอดภัย

2. เลือกผู้รับเหมาและช่างที่มีมาตรฐาน

หากจะมีการสร้างบ้าน ควรเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมา หรือช่างก่อสร้างที่มีมาตรฐาน เพราะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะการวางรากฐาน โครงสร้างตัวบ้านจะต้องมีคุณภาพ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง อาจจะต้องมีวิศวกรเข้ามาดูแลการวิเคราะห์ความถูกต้อง รวมถึงความเหมาะสมของโครงสร้าง น้ำหนักของตัวบ้านให้สมดุลกับโครงสร้างของฐานตัวบ้าน

3. ตรวจบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ

กรณีที่ซื้อบ้านกับโครงการต่างๆ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลกับโครงการขาย ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจบ้านเข้ามาตรวจตราโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาบ้านทรุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยตรวจอย่างละเอียดตามจุดต่างๆ และในแต่ละขั้นตอน ควรมีการเข้ามาตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ ตั้งแต่การเลือกที่ดิน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น การถมดิน การระบายน้ำ การใช้วัสดุ งานโครงสร้างของตัวบ้าน และตรวจสอบรอยร้าว หากพบจะได้รีบแก้ไข  เป็นต้น

4. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานรับรอง ไม่ควรเห็นแก่ของที่มีราคาถูก ควรยึดคติ เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย  เพราะหากวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาก่อสร้างไม่มีคุณภาพ จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทีหลัง ซึ่งแน่นอนว่าค่าซ่อมแซมบำรุงต่างๆ จะตามมาอีกเช่นกัน เพราะฉะนั้นเลือกของที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 

การป้องกันบ้านทรุด 

การ แก้บ้านทรุด ปัญหาหนักใจของเจ้าของบ้านหลายคน สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องทราบก่อนว่าบ้านทรุดนั้น เกิดจากสาเหตุใด ไม่ว่าจะเกิดจากโครงสร้างของฐานบ้าน พื้นดินไม่แน่น บ้านเสื่อมโทรม น้ำหนักตัวบ้านมากเกินไป ปลวกแทะหรือแม้แต่ปัญหาภัยพิบัติ และต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขชั่วคราว หรือแก้ไขแบบถาวร หากแก้ไขไม่ตรงจุดจะส่งผลให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก

นอกจากนี้ การป้องกันบ้านทรุด ก็เป็นสิ่งสำคัญ หากบ้านท่านยังไม่เกิดปัญหานี้ ท่านอาจมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบ้านทรุดขึ้น เช่น การฉีดยากำจัดปลวก เพื่อไม่ให้ไม้เสื่อมสภาพจากปลวก การเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการรับรอง ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือเรื่องความแข็งแรงทนทาน ซึ่งการคำนึงถึงหลายองค์ประกอบตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะประโยชน์ต่อการใช้งานบ้านของท่านในระยะยาวได้อย่างแน่นอน 

ที่มาภาพประกอบ :

https://www.insurancehotline.com

https://kutv.com

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร