Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

LGBTQ อยากได้บ้านต้องได้ ธนาคารกรุงศรีให้กู้ร่วมกันได้แล้ว

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

คู่รัก LGBTQ คู่ไหนที่อยากมีบ้านในฝันอยู่ร่วมกันฉันและเธอ แล้วกังวลว่าจะกู้ร่วมกันของสินเชื่อบ้านอย่างไรดี วันนี้ Baania มีข้อมูลดีๆ บทความวางแผนเพื่อบ้านในฝันกับคู่ในแบบของคุณ จากธนาคารกรุงศรี ที่มีบริการสินเชื่อสำหรับเพื่อนหรือคู่ชีวิต LGBTQ ที่วางแผนซื้อบ้านในฝันที่จะอยู่ดูแลกันและใช้ชีวิตด้วยกันมาแนะนำกันครับ

เชื่อว่าในยุคที่มุมมองในการใช้ชีวิตเปิดกว้าง การวางแผนซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน อาจจะไม่ได้มีเพียงแค่คู่ชาย-หญิง หรือคนในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังมีเพื่อนหรือคู่ชีวิต LGBTQ ที่วางแผนเพื่อบ้านในฝันที่จะอยู่ดูแลกันและใช้ชีวิตด้วยกันด้วย แต่ปัญหาติดตรงที่การกู้คนเดียว วงเงินสินเชื่ออาจไม่พอสำหรับราคาบ้านหรือคอนโดสำหรับการใช้ชีวิตของคนสองคน พื้นที่ต้องเพียงพอ หรือฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ จึงหวัจะกู้ร่วมกัน แต่มักเจอกับเงื่อนไขไม่ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรกับเงื่อนไขที่ว่าผู้กู้ร่วมต้องเป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

ธนาคารกรุงศรีให้กู้ร่วมขอสินเชื่อบ้านคู่รัก LGBTQ

วันนี้ฝันที่ไม่กล้าฝันเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับ เมื่อหลายธนาคารเริ่มให้สินเชื่อกับ LGBTQ อย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่เข้าใจในความต้องการที่หลากหลาย จึงได้เปิดกว้างให้คู่รัก LGBTQ ที่วางแผนว่าจะอยู่ด้วยกันในอนาคต สามารถขอกู้สินเชื่อบ้านร่วมกันได้แล้ว เรามาดูสิ่งที่จะต้องเตรียม มีรายละเอียด เงื่อนไขอนุมัติกันครับว่าเป็นอย่างไร

เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ร่วมสินเชื่อบ้าน

หากคู่ของเราตัดสินใจเลือกโครงการบ้านและคอนโดที่จะอยุ่ร่วมกันและถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมกันได้แล้ว เรามาเริ่มเตรียมเอกสารกันครับ โดยเอกสารการยื่นกู้ร่วมประกอบด้วย
1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้ง 2 คน
2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานที่มีอายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
3. เอกสารทางด้านหลักประกัน เช่น สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายของบ้าน คอนโดที่จะถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
4. หลักฐานที่แสดงว่าคู่ของเราอยู่ร่วมกัน เช่น บัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกัน บิลค่าใช้จ่ายที่ระบุที่อยู่เดียวกัน หรือเป็นเจ้าของกิจการซึ่งจดทะเบียนบริษัทร่วมกัน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้กู้ร่วมสินเชื่อบ้าน LGBTQ

เรามาดูกันครับว่าเราและคู่ของเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างถึงจะกู้ร่วมได้ ซึ่งจุดเด่นก็คือไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • บุคคลธรรมดา
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 30 – 65 ปี
  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
  • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
  • ผู้กู้ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน, บัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกัน เป็นต้น

เงื่อนไขผู้กู้ร่วมสินเชื่อบ้าน LGBTQ

สำหรับเงื่อนไขในการกู้ร่วมสินเชื่อบ้าน LGBTQ  นั้นจะต้องเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมใช้อัตราดอกเบี้ยใช้ดอกเบี้ยปกติตามกลุ่มต่างๆ ตามประกาศของธนาคาร และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นนะครับ

ลดภาระเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันด้วยประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA

อีกสิ่งหนึ่งที่คู่รัก LGBTQ อย่าลืมคำนึงในการมีบ้านร่วมกันก็คือหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วบ้านหลังนั้นจะตกไปเป็นของใคร หรือใครจะดูแล จะเป็นภาระของคู่เราหรือเปล่า ความกังวลเหล่านี้แก้ได้ด้วยการสมัครประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA เพราะบริษัทประกันจะช่วยเข้ามาจ่ายเงินกู้ที่ยังค้างอยู่กับธนาคารให้แทน และถ้ายังเหลือเงินส่วนต่างก็จะมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ ซึ่งจะทำประกันทั้งคู่หรือเพียงคนใดคนหนึ่งก็ได้ และเบี้ยประกันยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรอีกด้วยครับ

การกู้ร่วมขอสินเชื่อบ้านคู่รัก LGBTQ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา คืออีกช่องทางสำหรับคนที่สนใจอยากมีบ้านในฝันกับคู่ของเราใครที่สนใจอย่างสมัครหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขานะครับ ขอบอกว่าเขามีบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ลืมผ่อนจ่ายเงินกู้ทุกๆ เดือนด้วยนะครับ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร