Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

COVID-19 แบบนี้พักชำระหรือจ่ายปกติ ธอส.ให้คุณเปลี่ยนได้

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ต้องบอกว่านาทีนี้กลุ่มที่เดือดร้อนหนักมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กลุ่มหนึ่งก็คือคนมีหนี้ผ่อนรายเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น เพราะนอกจากจะตกงานหรือมีรายได้ลดลงแล้ว ยังมีภาระก้อนมหึมาที่ต้องแบกรับอยู่ โดยเฉพาะหนี้บ้าน

 จากปัญหาที่ว่ามาคงจะเห็นกันแล้วว่าสถาบันการเงินได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้กับผู้ที่ได้ผลกระทบในครั้งนี้ อย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ก็ได้ออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงมาตรการล่าสุดมาตรการที่ 8 พักชำระหนี้ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ไปแล้ว ให้เปลี่ยนมาลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8 เพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือนได้ 
ธอส.

แต่ก่อนอื่นผมว่าเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนแต่ละวิธีกันก่อนว่าหมายถึงอะไร  ก่อนจะตัดสินใจเจรจากับธนาคารกันดีกว่าครับ ว่าจะเลือกทางไหนดี

พักชำระหนี้

วิธีที่ 1 “การพักชำระเงินต้น” ซึ่งหมายถึง การจ่ายแต่ดอกเบี้ยในช่วงเวลาหนึ่ง

 • ตัวอย่าง

นายมีบ้านดี มีอาชีพขับรถแท็กซี่ กู้สินเชื่อบ้านโดยตกลงกับธนาคารไว้ว่าจะผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 10,000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 4,000 บาท และดอกเบี้ย 6,000 บาท แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้นายมีบ้านดีมีรายได้ไม่พอที่จะจ่ายค่างวดผ่อนบ้าน

ธนาคารจึงให้นายมีบ้านดี พักชำระเงินต้น 6 เดือน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2563) แปลว่านายมีบ้านดีจะจ่ายแค่ดอกเบี้ย 6,000 บาทต่อเดือน จากแต่เดิมต้องจ่าย 10,000 บาท  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจำไว้ว่าเงินต้นไม่ได้ลดลงไปด้วย ทำให้ 6 เดือนต่อมาหลังหมดช่วงเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว นายมีบ้านดี จะเหลือภาระหนี้เท่าเดิม คือเงินต้นเท่าเดิมเท่ากับยอดหนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม

 • ข้อดี
  1. ธนาคารไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระ
  2. ไม่เสียประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบูโร
  3. มีเงินเหลือมาใช้จ่ายอื่นๆ ต่อเดือนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่พักชำระเงินต้น


วิธีที่ 2 “การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย” ซึ่งหมายถึง เลื่อนงวดการผ่อนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกไประยะหนึ่ง

 • ตัวอย่าง

นายมีบ้านดี มีอาชีพขับรถแท็กซี่ กู้สินเชื่อบ้านโดยตกลงกับธนาคารไว้ว่าจะผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 10,000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 4,000 บาท และดอกเบี้ย 6,000 บาท แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้นายมีบ้านดีมีรายได้ไม่พอที่จะจ่ายค่างวดผ่อนบ้าน

ธนาคารจึงให้นายมีบ้านดี พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2563) แปลว่า นายมีบ้านดีจะไม่ต้องจ่ายค่างวดบ้านให้ธนาคารทั้งต้นและดอกในเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2563 แต่หนี้บ้านทั้งต้นและดอกในส่วนนี้ยังเดินต่อตามปกติ  เพียงแค่เป็นการเลื่อนการจ่ายไประยะหนึ่งเท่านั้น ทำให้ 6 เดือนต่อมาหลังหมดช่วงเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว นายมีบ้านดี จะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น คือเงินต้น x ดอกเบี้ย 6 เดือน

 • ข้อดี
  1. ธนาคารไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระ
  2. ไม่เสียประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบูโร
  3. มีเงินเหลือมาใช้จ่ายอื่นๆ ต่อเดือนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่พักชำระเงินต้น

คงจะเห็นกันแล้วครับว่า ถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ยังพอมีศักยภาพทางการเงิน การเลือกชำระตามปกติน่าจะดีที่สุด เพราะหนี้ไม่เพิ่มและไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่หากใครที่ได้รับผลกระทบ เงินไม่พอส่งค่างวด การเลื่อนหรือพักชำระหนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งนะครับ 

ผมว่าก่อนตัดสินใจเลือกชำระหนี้บ้านแบบต่างๆ ผมแนะนำว่า ให้ลองปรึกษาเจรจากับสถาบันการเงินก่อนนะครับ เผื่อเขามีข้อเสนอดีๆ เพิ่มเติม  

มาตรการที่ 8 คือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน 
หลังจากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธอส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาแล้วดังนี้ 
ธอส.

ซึ่งหากใครที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการต่างๆ ของธนาคารไปแล้ว แต่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในด้านอื่น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามการผ่อนชำระของมาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ได้ ธอส. ให้คุณเปลี่ยนมาลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8 เพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระของมาตรการเดิม เมื่อครบระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามมาตรการที่ 8 ให้ผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ปกติ ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระ ให้หมดได้ภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ 


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการเจรจาขอความช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางดังนี้ 

Inbox : m.me/GHBank

Call Center : 0-2645-9000

สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการโครงการ ธอส.  ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ หรือพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ลูกค้าสามารถแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ เลขที่บัญชี รายละเอียดที่ต้องการสอบถามพร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน มาที่ช่องทาง https://crm.ghbank.co.th/f09/ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเร่งตรวจสอบข้อมูลให้กับลูกค้านะครับ

 

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร