5 ทำเลที่อยู่อาศัยใกล้โรงเรียนอนุบาลดังในกรุงเทพฯ

24/4/2019
Share

 

Highlights

 • ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาลชื่อดังขวัญใจผู้ปกครองทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และ โรงเรียนรุ่งอรุณ
 • โครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงเรียนดังพบ “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” มีค่ากลางราคาขายสูงสุดอยู่ที่ 4.9 ล้านบาท
 • โครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงเรียนที่มีค่ากลางราคาขายต่ำที่สุดอยู่ที่ “โรงเรียนราชินีบน” ค่ากลางราคาขายอยู่ที่ 2 ล้านบาท

ปัจจุบันการเลือกโรงเรียนให้กับเด็กในวัยอนุบาลถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากระบบการศึกษาไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านเริ่มวางแผนอนาคตของบุตรหลานไว้ตั้งแต่ระดับอนุบาล นับเป็นก้าวแรกของเด็กๆ ที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การใช้ชีวิตในโรงเรียน ทั้งการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับวัย การเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้ปกครองหลายท่านจึงคิดแล้วคิดอีกกับการเลือกโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ โดยปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ได้แก่ การเดินทาง สภาพแวดล้อม หลักสูตรการเรียน อาคารและสถานที่ บุคลากร เป็นต้น

หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้บุตรหลานคงหนีไม่พ้นเรื่องระยะเวลาการเดินทางระหว่างบ้านไปโรงเรียน ในสภาวะที่ไทยยังมีปัญหาด้านการจราจรเป็นลำดับต้นๆ ในโลกส่งผลผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางมากถึง 56 ชั่วโมงต่อปี การใช้เวลาบนรถนานเช่นนี้ย่อมทำให้เด็กๆ สูญเสียเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอนุบาล วัยที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้น เวลาที่ต้องใช้ไปกับการเดินทางเป็นความสูญเสียอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของเด็กๆ

วันนี้ Baania นำเสนอทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกน้อยมีเวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น แถมยังมีเวลาให้ลูกน้อยได้พักผ่อนมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องรีบตื่นเช้าเพื่อไปหลับต่อบนรถท่ามกลางจราจรติดขัด โครงการที่อยู่อาศัยใกล้โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง น่าจะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความอบอุ่นต่อกัน 

โครงการที่อยู่อาศัยรอบโรงเรียนอนุบาลชื่อดังทั้ง 5 แห่ง

มาทำความรู้จักกับ 5 โรงเรียนอนุบาลชื่อดังขวัญใจผู้ปกครองหลายท่านที่อยากส่งให้ลูกหลานเข้าไปเล่าเรียน จากการจัดอันดับโรงเรียนอนุบาลชื่อดังของ Thematter ได้แก่  

1. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จะใช้วิธีการเรียนรู้แบบ Project Approach แนวทางที่ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเดินทางสามารถใช้ถนนพระราม 4 เป็นเส้นทางหลัก ใครที่สนใจส่งลูกหลานเข้าเรียนที่นี่ต้องเตรียมเงินประมาณ 63,500 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในเทอมแรก

โครงการที่อยู่อาศัยรอบโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีโครงการในพื้นที่ทั้งหมด 114 โครงการ ประกอบด้วยโครงการแนวสูง 102 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการเปิดขายอยู่ 24 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการแนวราบ 12 โครงการ ที่กำลังเปิดขาย 1 โครงการ  โดยรวมคิดเป็นโครงการแนวสูง  89% และโครงการแนวราบ 11%

 • โครงการแนวสูง มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 4.6 ล้านบาท
 • โครงการแนวราบ มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 17.7 ล้านบาท

2. โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

ตั้งอยู่บนถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อดังที่ติดอันดับในใจผู้ปกครองหลายท่าน โดยจุดเด่นของโรงเรียนนี้อยู่ที่หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน สำหรับการเดินทางจะใช้ทางพิเศษอุดรรัถยาเป็นเส้นทางหลัก

ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกหลานเรียนที่นี่ จะต้องเตรียมเงินค่าเล่าเรียนสำหรับเทอมแรกประมาณ 70,900 บาท

โครงการที่อยู่อาศัยรอบโรงเรียนอนุบาลแสงโสม

โครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงเรียนอนุบาลแสงโสม มีโครงการในพื้นที่ทั้งหมด 47 โครงการ ประกอบด้วยโครงการแนวสูง 29 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการเปิดขายอยู่ที่ 7 โครงการ อีกส่วนเป็นโครงการแนวราบ 18 โครงการ ในภาพรวมย่านโซนนี้ คิดเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 62% และโครงการบ้านจัดสรร 38%  

 • โครงการแนวสูง มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 1.3 ล้านบาท
 • โครงการแนวราบ มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 8.2 ล้านบาท

3. โรงเรียนราชินีบน

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลหญิงล้วนชื่อดังที่มีความเก่าแก่มากอีกแห่งหนึ่ง การเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้แก่ผู้เรียน

สำหรับการเดินทางจะใช้ถนนสามเสน และถนนราชวิถีเป็นเส้นทางหลัก สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะส่งลูกๆเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,900 บาท เป็นค่าแรกเข้า 3,000 บาท และค่าเล่าเรียน 27,900 บาท

โครงการที่อยู่อาศัยรอบโรงเรียนราชินีบน

โครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงเรียนราชินีบนมีโครงการในพื้นที่ทั้งหมด 17 โครงการ ประกอบด้วย โครงการแนวสูง 14 โครงการ เป็นโครงการที่เปิดขาย 3 โครงการ ในส่วนโครงการแนวราบมีด้วยกัน 3 โครงการ ภาพรวมมีสัดส่วนโครงการแนวสูง 82% และโครงการแนวราบ 18%  

 • โครงการแนวสูง มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 1.6 ล้านบาท
 • โครงการบ้านแนวราบ มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 4.5 ล้านบาท

4. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลหญิงล้วนแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการเรียนการสอน กิจกรรม และมารยาท สำหรับการเดินทางผู้ปกครองสามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง เช่น ถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเมือง อีกทางเลือกเหมาะกับผู้ที่อยากเดินทางด้วยขนส่งระบบราง เช่น BTS MRT เป็นต้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะให้ลูกเข้าเรียนที่นี่ จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาทสำหรับเทอมนี้

โครงการที่อยู่อาศัยรอบโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ในพื้นที่มีทั้งหมด 36 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 31 โครงการ โดยที่กำลังเปิดขายมีอยู่ 6 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการแนวราบอีก 5 โครงการ ภาพรวมแล้วคิดเป็นโครงการแนวสูง 86% และโครงการแนวราบ 14 %  

 • โครงการแนวดิ่ง มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 2.6 ล้านบาท
 • โครงการแนวราบ มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 10.2 ล้านบาท

5. โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่นี่จัดการเรียนรู้แบบคละอายุโดยในแต่ละห้องเรียนจะมีเด็กอนุบาลทั้ง 3 ระดับชั้น ในจำนวนเท่าๆ กัน รวม 25 คน เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะชีวิตและทักษะสังคมไปพร้อมกัน

สำหรับการเดินทางจะใช้ถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลัก ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการอยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนนี้ ต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายประมาณ 92,000 บาทเป็นค่าแรกเข้า 60,000 บาท และค่าเล่าเรียน 32,000 บาท สำหรับเทอมนี้

โครงการที่อยู่อาศัยรอบโรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงเรียนรุ่งอรุณ มีโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 46 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 45 โครงการ โดยมีโครงการเปิดขายอยู่ที่ 10 โครงการ  นอกจากนี้ยังมีโครงการแนวสูงอีก 1 โครงการ ภาพรวมแล้วคิดเป็นโครงการแนวราบ 98% และโครงการแนวสูงที่ 2%

 • โครงการแนวราบ มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 3.4 ล้านบาท
 • โครงการแนวดิ่ง มีราคากลาง (เริ่มต้นโครงการ) อยู่ที่ 380,000 บาท

วิเคราะห์ราคาอสังหาฯ รอบโรงเรียนอนุบาลชื่อดัง 5 แห่ง

หลังทราบภาพรวมโครงการโดยรอบโรงเรียนอนุบาลของเด็กๆ กันแล้ว ทั้งละเอียดโรงเรียน ราคาค่าเทอม จากนี้มาดูกันต่อดีกว่าครับว่าราคาอสังหาฯโดยรอบโรงเรียนอนุบาลทั้ง 5 แห่งเป็นอย่างไรกันบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาบ้านใกล้โรงเรียนให้เจ้าตัวน้อย

จากกราฟจะเห็นได้ว่าราคากลางของโครงการแนวราบบริเวณโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีราคากลางสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 4 โรงเรียน เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือด่วน และรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยแนวราบบริเวณพระราม 4 มีแนวโน้มราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่โรงเรียนอนุบาลอีก 4 แห่ง โดยราคากลางเริ่มต้นของโครงการแนวราบอยู่ที่ 17.7 ล้านบาท ส่วนราคากลางเริ่มต้นของโครงการแนวดิ่งอยู่ที่ 4.6 ล้านบาทครับ

ที่สุดแล้ว การเลือกสถาบันการศึกษาให้กับลูกน้อยในแต่ละครั้ง คุณพ่อคุณแม่จะเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมกับลูกน้อยให้มากที่สุด  เช่นเดียวกับการเลือกที่อยู่อาศัยที่เน้นความเหมาะสมกับแต่ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่อยู่อาศัยใกล้โรงเรียนของลูกน้อยเพื่อให้ครอบครัวได้มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นครับ

ค้นหาโครงการบ้าน-คอนโดใกล้โรงเรียน ได้ที่ Baania.com

ที่มา

https://thematter.co/quick-bite/thai-kindergarten-tuition-fee

 

 

 

 

 

24/4/2019
Share

บทความแนะนำ

คอนโดตลาดพลู ราคาดีต่ำกว่า 3 ล้าน มีที่ไหนบ้าง

ปลายปี เทศกาลงานสร้างครอบครัวมาถึง สำหรับใครที่เตรียมจะแต่งงาน คำถามที่ดูจะเจอประจำก็คือ “จะแต่งงาน...มีบ้านแล้วหรือยัง" “แต่งแล้วจะไปอยู่ที่ไหน” เจอคำถามเหล่านี้คงพาคิดหนักทุกที เพราะบ้านและคอนโดสมัยนี้ราคาแพงขึ้นทุกวัน แต่โชคดีเป็นของเรา เพราะปลายปีนี้ รัฐส่งมาตรการมาช่วยคนอยากมีบ้าน ด้วยการลดค่าโ....

"คนหนีเมือง" โอกาสใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ไทย

พวกเราทุกคนคงคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่มีประชากรเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับประชากรชนบทที่ลดลงโดยตลอด ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติตั้งแต่มีมนุษย์ในฐานะสัตว์สังคมเกิดขึ้นมาในโลก การรวมตัวกันเป็นชุมชนเมืองทำให้สังคมมนุษย์มีความเข้มแข็งขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยและทางเศรษฐกิจ จากการเป็นนครรัฐ (City State)....

ความสำคัญของพื้นที่ส่วนกลางชุมชน

สังคมมนุษย์ในขั้นเริ่มต้น เป็นการเอาบ้านหลายหลังมาอยู่รวมกันเป็นชุมชน โดยบ้านแต่ละหลังจะมีอาณาบริเวณขนาดใหญ่ คนในบ้านสามารถดำรงชีวิตด้วยทรัพยากรที่อยู่ในขอบเขตที่ดินของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนา ไร่ สวน เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร เรียกได้ว่าแต่ละครัวเรือนจบในตัวเอง และเมื่อบ้านเรือนในสมัยก่อนมีขนาด....

แนวโน้มราคาคอนโด : เกียกกาย-บางโพ-เตาปูน

สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ แห่งที่ 3 ได้กลายแลนมาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เริ่มประกาศแผนการพัฒนาและเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 และเตรียมเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2562 นับเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณบวกให้ย่าน “เกียกกาย-บางโพ-เตาปูน” ที่เป็นแหล่งที่ตั้งและใ....

เทคโนโลยีเปลี่ยนเมือง

เมืองที่ดีควรเป็นอย่างไร? มีอาคารสวยล้ำสมัย? ระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม? หรือเอื้อให้คนเดินได้เดินดี? ใช่แล้ว เมืองที่ดีควรมีคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา แต่โลกทุกวันนี้มีทรัพยากรมีจำกัด ปัญหาสิ่งแวดล้อมดูจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทุกที ประเมินกันว่าภายในปี 2040 อัตราการใช้พลังงานทั่วโลก 80% จะเกิดขึ้นในพื....

ลอยกระทงนี้ อยู่ใกล้ BTS สะพานตากสิน มีแต่เรื่องดี๊ดี

รู้หรือไม่ ถ้าคุณอาศัยอยู่แถวสะพานตากสิน บอกเลยครับว่าคุณสามารถเลือกไปลอยกระทงได้หลากหลายที่ มาดูกันครับว่า ถ้าอยู่แถว BTS สะพานตากสินจะไปลอยที่ไหนได้บ้าง 1.ใต้สะพานตากสิน ใต้สะพานตากสิน อีกหนึ่งจุดลอยกระทงยอดนิยมของกรุงเทพฯ นอกจากจะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังสามารถต่อรถไปลอยจุดอื่นๆ ได้อีกด้วยครั....

ฉะเชิงเทรา เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัยในพื้นที่ EEC

นอกจากชลบุรีและระยองจะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC แล้ว คราวนี้ก็มาถึงจังหวัดสุดท้ายในพื้นที่นี้ นั่นก็คือ ฉะเชิงเทรานั่นเอง ฉะเชิงเทรา 1 ใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศ....

เจาะลึก Demand & Supply ตลาดที่อยู่อาศัย EEC ในจังหวัดระยอง

หลังจากที่เล่าถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ในจังหวัดชลบุรีกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาเล่าถึงจังหวัดระยองกันบ้าง ว่ามีโครงการพัฒนาอะไร แล้วที่สำคัญตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง ระยอง เมืองแห่งโลจิสก์ติกส์และพลังงานสะอาด จังหวัดระยองเป็....

อนาคต ใครกันแน่ที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่แท้จริง

ฝันของคนทำงานส่วนใหญ่ คงฝันว่า เมื่อสะสมเงินได้ถึงระดับหนึ่ง ก็อยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งบนของที่ดินตัวเองและในโครงการหมู่บ้านจัดสรร บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์และรสนิยมของแต่ละบุคคล บ้านเดี่ยวชานเมืองก็ซื้อเอาไว้อยู่เอง ส่วนคอนโดมิเน....

เจาะลึก Demand & Supply ตลาดที่อยู่อาศัย EEC ในจังหวัดชลบุรี

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC คือโครงการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจระดับโลก โดยจะเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล และเชื่อมเมืองชายฝั่งสู่กา....