แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง-รัตนาธิเบศร์)

27/8/2017
Share

HIGHLIGHTS

  • ถนนราชพฤกษ์ช่วง บางบัวทอง – รัตนาธิเบศร์ เป็นทำเลทองสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีโครงการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  • การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและเมืองเป็นไปในรูปแบบของการขยายตัวตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลัก (Ribbon Development)
  • ราคากลางของโครงการประเภทบ้านจัดสรรในพื้นที่นี้ล่าสุดขึ้นไปถึง 5 ล้านบาท
  • สำหรับราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอยในช่วงห้าปีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 29,100 บาท

ถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรี 3021 มีความยาวกว่า 30 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ เชื่อมต่อย่านศูนย์กลางเมืองกรุงเทพอย่างถนนสาทรสู่พื้นที่ชานเมืองบริเวณย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มจากบริเวณแยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ในพื้นที่เขตธนบุรี ถึงบริเวณแยกต่างระดับขุนมหาดไทย ซึ่งตัดกับเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 โดยถนนสายได้เปิดใช้งานในปี พ.ศ.2543

ด้วยการวางตัวของถนนในแนวเหนือ-ใต้ ตามบทบาทหน้าที่ในระดับเมืองของถนนสายนี้ ทำให้ถนนราชพฤกษ์รับบทบทเป็นถนนวงแหวนซึ่งเชื่อมต่อกับถนนรัศมีในฝั่งตะวันตกของเมือง (ฝั่งธนบุรี) ทำให้สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของกรุงเทพฯได้โดยสะดวก และด้วยทำเลที่ไม่ไกลจากพื้นที่ศูนย์กลางเมืองมากนัก ที่ดินตลอดแนวถนนราชพฤกษ์จึงเกิดการขยายตัวของพื้นที่อย่างรวดเร็วตามกระบวนการพัฒนาแบบชานเมือง (Suburbanization) กลายเป็นทำเลทองสำหรับที่อยู่อาศัยชั้นดีบริเวณชานเมืองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

Baania ได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางถนนราชพฤกษ์จากอดีต ปัจจุบัน และรวมถึงเทรนด์ในอนาคต โดยแบ่งช่วงเส้นทางถนนราชพฤกษ์ออกเป็น 4 ช่วงตามทางแยกและจุดตัดที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

  1. ราชพฤกษ์ 1: บางบัวทอง - รัตนาธิเบศร์
  2. ราชพฤกษ์ 2: รัตนาธิเบศร์ - นครอินทร์
  3. ราชพฤกษ์ 3: นครอินทร์ - บรมราชชนี
  4. ราชพฤกษ์ 4: บรมราชชนี - สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า              

สำหรับพื้นที่ราชพฤกษ์ส่วนที่ 1 บริเวณย่านบางบัวทอง-รัตนาธิเบศร์ โดยเริ่มจากบริเวณแยกต่างระดับขุนมหาดไทยถึงแยกต่างระดับบางรักน้อย ผ่านจุดตัดถนนรัศมีที่สำคัญ 3 เส้นทางคือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ถนนชัยพฤกษ์ และถนนรัตนาธิเบศร์ รวมระยะทางประมาณ 8.3 กิโลเมตร

ตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2548 กำหนดให้บริเวณนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ลักษณะการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและเมืองเป็นไปในรูปแบบของการขยายตัวตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลัก (Ribbon Development) ซึ่งคือ ถนนราชพฤกษ์ นั่นเอง

นอกจากเส้นทางถนน ซึ่งเป็นทางคมนาคมสายหลักแล้ว ในบริเวณดังกล่าวยังมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยนอกจากบริเวณสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีบางรักใหญ่ สถานที่สำคัญอื่นๆ ในย่านนี้ ได้แก่ โฮมโปร ราชพฤกษ์, ตลาดท่าอิฐ, วัดท่าอิฐ, และวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นต้น

การวิเคราะห์ประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ Baania ได้คัดเลือกโครงการที่อยู่ในระยะรัศมี 3 กิโลเมตรจากเส้นถนนราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานของการเข้าถึงพื้นที่ด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล อาศัยเทคนิคในการวิเคราะห์พื้นที่รัศมีตามโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนจริง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์พื้นที่บริการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พิจารณาจากระยะทางจริงในการเดินทาง สามารถสะท้อนรูปแบบและเส้นทางการเดินทางจริงในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเชิงพื้นที่และแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยดังต่อไปนี้

จากแผนที่ราคาด้านบน เราได้แบ่งพื้นที่ราชพฤกษ์ 1 ออกเป็น 6 ส่วน โดยราคาสูงสุดนั้นอยู่ในพื้นที่หมายเลข 1 และมีค่ากลางราคาขายอยู่ที่ 8.92 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการระดับสูงกว่า 50 ล้านบาทอยู่ในพื้นที่ด้วย ซึ่งหากไม่นับโครงการดังกล่าวค่ากลางของพื้นที่นี้ในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 2.67 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 19,900 บาทต่อตารางเมตร

 

จับตาตลาดที่อยู่อาศัยในรอบ 5 ปี - โซนราชพฤกษ์ 1

 

หากพิจารณาภาพรวมการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โซนราชพฤกษ์ 1 พบว่ามีการกระจายตัวของโครงการหลายระดับราคา ทั้งโครงการขนาดเล็กจากนักพัฒนารายย่อยในพื้นที่ และบริษัทอสังหาขนาดใหญ่ซึ่งต่างก็เข้ามาจับจองพื้นที่นี้กันอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นอีกทำเลที่ยังสามารถเติบโตในเชิงอสังหาฯและตลาดที่อยู่อาศัยได้อีกมากโดยเฉพาะต้นถนนราชพฤกษ์ บริเวณแยกต่างระดับขุนมหาดไทย สอดคล้องกับแนวโน้มค่ากลางราคาขายที่เติบโตมาโดยตลอด

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ราคากลางโครงการประเภทบ้านจัดสรรของพื้นที่จากปี 2016 จนถึงต้นปี 2017 อยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท คิดเป็น 1.45 เท่าของค่าเฉลี่ยโดยรวมของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดนนทบุรีและในส่วนของราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอยในช่วงห้าปี เฉลี่ยอยู่ที่ 27,500 บาทต่อตารางเมตร และขยับขึ้นมาที่ 29,100 บาท ในช่วงต้นปี 2017 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของพื้นที่และแผนการพัฒนาเขตต่อขยายถนนราชพฤกษ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ต่างระดับรังสิต-พนมทวน) ซึ่งเป็นทำเลที่มีเส้นทางเชื่อมต่อหลายสาย และไม่ห่างจากระบบขนส่งทางรางมากนัก ทำให้การเดินทางสามารถทำได้โดยสะดวก พื้นที่ในย่านนี้จึงเป็นทำเลที่น่าจับตามองสำหรับทั้งการลงทุนเพื่อที่อยู่อาศัยในอนาคต
 

 


      

      
 

 

27/8/2017
Share

บทความแนะนำ

คอนโดตลาดพลู ราคาดีต่ำกว่า 3 ล้าน มีที่ไหนบ้าง

ปลายปี เทศกาลงานสร้างครอบครัวมาถึง สำหรับใครที่เตรียมจะแต่งงาน คำถามที่ดูจะเจอประจำก็คือ “จะแต่งงาน...มีบ้านแล้วหรือยัง" “แต่งแล้วจะไปอยู่ที่ไหน” เจอคำถามเหล่านี้คงพาคิดหนักทุกที เพราะบ้านและคอนโดสมัยนี้ราคาแพงขึ้นทุกวัน แต่โชคดีเป็นของเรา เพราะปลายปีนี้ รัฐส่งมาตรการมาช่วยคนอยากมีบ้าน ด้วยการลดค่าโ....

"คนหนีเมือง" โอกาสใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ไทย

พวกเราทุกคนคงคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่มีประชากรเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับประชากรชนบทที่ลดลงโดยตลอด ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติตั้งแต่มีมนุษย์ในฐานะสัตว์สังคมเกิดขึ้นมาในโลก การรวมตัวกันเป็นชุมชนเมืองทำให้สังคมมนุษย์มีความเข้มแข็งขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยและทางเศรษฐกิจ จากการเป็นนครรัฐ (City State)....

ความสำคัญของพื้นที่ส่วนกลางชุมชน

สังคมมนุษย์ในขั้นเริ่มต้น เป็นการเอาบ้านหลายหลังมาอยู่รวมกันเป็นชุมชน โดยบ้านแต่ละหลังจะมีอาณาบริเวณขนาดใหญ่ คนในบ้านสามารถดำรงชีวิตด้วยทรัพยากรที่อยู่ในขอบเขตที่ดินของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนา ไร่ สวน เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร เรียกได้ว่าแต่ละครัวเรือนจบในตัวเอง และเมื่อบ้านเรือนในสมัยก่อนมีขนาด....

แนวโน้มราคาคอนโด : เกียกกาย-บางโพ-เตาปูน

สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ แห่งที่ 3 ได้กลายแลนมาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เริ่มประกาศแผนการพัฒนาและเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 และเตรียมเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2562 นับเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณบวกให้ย่าน “เกียกกาย-บางโพ-เตาปูน” ที่เป็นแหล่งที่ตั้งและใ....

เทคโนโลยีเปลี่ยนเมือง

เมืองที่ดีควรเป็นอย่างไร? มีอาคารสวยล้ำสมัย? ระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม? หรือเอื้อให้คนเดินได้เดินดี? ใช่แล้ว เมืองที่ดีควรมีคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา แต่โลกทุกวันนี้มีทรัพยากรมีจำกัด ปัญหาสิ่งแวดล้อมดูจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทุกที ประเมินกันว่าภายในปี 2040 อัตราการใช้พลังงานทั่วโลก 80% จะเกิดขึ้นในพื....

ลอยกระทงนี้ อยู่ใกล้ BTS สะพานตากสิน มีแต่เรื่องดี๊ดี

รู้หรือไม่ ถ้าคุณอาศัยอยู่แถวสะพานตากสิน บอกเลยครับว่าคุณสามารถเลือกไปลอยกระทงได้หลากหลายที่ มาดูกันครับว่า ถ้าอยู่แถว BTS สะพานตากสินจะไปลอยที่ไหนได้บ้าง 1.ใต้สะพานตากสิน ใต้สะพานตากสิน อีกหนึ่งจุดลอยกระทงยอดนิยมของกรุงเทพฯ นอกจากจะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังสามารถต่อรถไปลอยจุดอื่นๆ ได้อีกด้วยครั....

ฉะเชิงเทรา เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัยในพื้นที่ EEC

นอกจากชลบุรีและระยองจะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC แล้ว คราวนี้ก็มาถึงจังหวัดสุดท้ายในพื้นที่นี้ นั่นก็คือ ฉะเชิงเทรานั่นเอง ฉะเชิงเทรา 1 ใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศ....

เจาะลึก Demand & Supply ตลาดที่อยู่อาศัย EEC ในจังหวัดระยอง

หลังจากที่เล่าถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ในจังหวัดชลบุรีกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาเล่าถึงจังหวัดระยองกันบ้าง ว่ามีโครงการพัฒนาอะไร แล้วที่สำคัญตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง ระยอง เมืองแห่งโลจิสก์ติกส์และพลังงานสะอาด จังหวัดระยองเป็....

อนาคต ใครกันแน่ที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่แท้จริง

ฝันของคนทำงานส่วนใหญ่ คงฝันว่า เมื่อสะสมเงินได้ถึงระดับหนึ่ง ก็อยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งบนของที่ดินตัวเองและในโครงการหมู่บ้านจัดสรร บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์และรสนิยมของแต่ละบุคคล บ้านเดี่ยวชานเมืองก็ซื้อเอาไว้อยู่เอง ส่วนคอนโดมิเน....

เจาะลึก Demand & Supply ตลาดที่อยู่อาศัย EEC ในจังหวัดชลบุรี

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC คือโครงการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจระดับโลก โดยจะเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล และเชื่อมเมืองชายฝั่งสู่กา....