Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สารภี"

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

HIGHLIGHTS

  • "โซนสารภี" ทำเลศักยภาพ เชื่อมวัฒนธรรมเมืองพี่น้อง เชียงใหม่ - ลำพูน

  • ตลาดอสังหาฯทรงตัว "เวียงกุมกาม" ย่านฮิต เฉลี่ย 27,600 บาทต่อตารางเมตร

  • 2017 โครงการบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ เฉลี่ย 2.17 ล้านบาท

Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

สำหรับบทความนี้ เราจะมาโฟกัสแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยใน “โซนสารภี” พื้นที่ซึ่งน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ลองมาดูกันว่า การใช้ชีวิตในโซนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง

สารภี: ชานเมืองตะวันออกเฉียงใต้ ล้ำค่ามรดกเมืองโบราณ “เวียงกุมกาม”
สารภีเป็นอำเภอชานเมืองฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่เล็กที่สุด และเป็นเพียงอำเภอเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่มีภูเขา อย่างไรก็ตามสารภียังคงมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านอย่าง “ถนนสายต้นยาง” ซึ่งมีต้นยางอายุกว่าร้อยปีเรียงรายสวยงามอยู่ตลอดสองข้างทาง เริ่มตั้งแต่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ยาวจรดเขตอำเภอเมืองลำพูน ถนนสายนี้นับเป็นแลนด์มาร์คในเชิงการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก และนอกจากนี้สารภียังเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ “เวียงกุมกาม” ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย

ด้วยลักษณะทำเลที่ตั้งของซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 5 กิโลเมตร บริเวณโซนสารภีนี้จึงกลายเป็นพื้นที่อีกแห่งในการรองรับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ นอกเหนือจากการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจะพบว่า พื้นที่ในโซนสารภีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและ พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม โดยวางตัวตามแนวเส้นทางถนนสายหลักของพื้นที่ ได้แก่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน และถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง 

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยโซนสารภี

Baania.com  ได้แบ่งพื้นที่สำหรับพิจารณาแนวโน้มราคากลางที่อยู่อาศัยในพื้นที่สารภีออกเป็น 13 ย่าน โดยจัดกลุ่มแต่ละย่านออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ตัดผ่านในพื้นที่ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มย่านตามแนวเส้นทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประกอบด้วย ย่านเวียงกุมกาม ย่านหนองหอย ย่านท่าวังตาล ย่านต้นยาง และย่านไชยสถาน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มย่านตามแนวเส้นทางถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ย่านดอนแก้ว-สารภี ย่านยางเนิ้งเหนือ ย่านหนองผึ้ง และย่านป่าบง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางเมืองสารภี ประกอบด้วย ย่านหนองแฝก ย่านยางเนิ้งใต้ ย่านสารภี และย่านชมภู

ในช่วงปีปลายปี 2016 ที่ผ่านมา โครงการที่อยู่อาศัยบริเวณโซนสารภีมีราคากลางที่อยู่อาศัย (Median Selling Price) อยู่ระหว่าง 2.5 – 4 ล้านบาท โดยย่านที่มีราคาสูงสุด ได้แก่ ย่านเวียงกุมกาม (3.88 ล้านบาท) รองลงมาคือย่านไชยสถาน (3.68 ล้านบาท) และย่านป่าบง (3.54 ล้านบาท)

ทั้งนี้ในด้านราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของที่อยู่อาศัย (Average Selling Price per Square Meter) ในพื้นที่โซนสารภี เราจะพบว่ามีความสอดคล้องกับราคากลางที่อยู่อาศัย ซึ่งย่านเวียงกุมกาม เป็นย่านที่มีราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่สูงสุด (27,590 บาท/ตร.ม.) รองลงมาคือย่านไชยสถาน (23,880 บาท) และย่านนางเลิ้งใต้ (21,680) ตามลำดับ

สำหรับในด้านประวัติราคา โซนสารภีมีค่ากลางราคาขายในช่วงปี 2014 ถึงต้นปี 2017 อยู่ที่ 2.15 ล้านบาท โดยค่าเฉลี่ยยังคงค่อยๆ ปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มความต้องการอสังหาฯ โดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดราคากลางในปี 2017 เปิดตัวอยู่ที่ 2.17 ล้านบาท

ในส่วนของราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอย เนื่องจากโครงการในพื้นที่โซนสารภีเป็นโครงการประเภทแนวราบเกือบทั้งหมด ทำให้ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของพื้นที่ไม่สูงนัก โดยค่าเฉลี่ยในช่วงต้อนปี 2017 เปิดตัวอยู่ที่ 16,140 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น


หมายเหตุ:
ราคาที่อยู่อาศัยที่นำมาวิเคราะห์และนำเสนอในครั้งนี้เป็นค่ากลาง (Median Price) และค่าเฉลี่ย (Average Price) ของราคาที่อยู่อาศัยต่อพื้นที่ (ตารางเมตร) โครงการที่นำมาวิเคราะห์ประกอบไปด้วยบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม จากการเก็บรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 โดยทีมงาน Baania และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการประมาณค่าช่วงเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolations) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


วีรวัฒน์ รัตนวราหะ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและ Big Data มาใช้ในการสร้าง insights สำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงานและค้าปลึก และกำลังพัฒนาระบบ Baania Real Estate Analytics ในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทย ปัจจุบันเป็น Head of Business Analytics และ Managing Partner  บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด

อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 
นักผังเมืองรุ่นใหม่ที่สนใจงานด้าน Urban Planning and  Analytics โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนและวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความแนะนำ

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น E-Magaznie ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร