แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2560

1/6/2017
Share

Baania.com ขอนำเสนอข้อมูล แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2560 ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการประเมินและคาดการณ์ไว้ดังนี้

โดยในส่วนของผู้ประกอบการได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2560 ประมาณ 108,000 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.9% ขณะที่หน่วยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน จะมีจำนวนประมาณ 105,800 ยูนิต และด้านที่อยู่อาศัยจดทะเบียน จะมีจำนวนประมาณ 123,600 ยูนิต

สำหรับผู้บริโภค คาดว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 179,900 ยูนิต มูลค่าการโอน ประมาณ 466,100 ล้านบาท ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ จะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 594,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยบวกหลายด้าน ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านการลงทุนในโครงข่ายคมนาคมขนส่งและรถไฟฟ้าสายสำคัญต่างๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดพื้นที่ใหม่ในปริมณฑล และมาตรการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมไปถึงมาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันเพื่อช่วยสร้างตลาดใหม่ เพื่อทดแทนยอดขายที่ชะลอตัวลง รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งค่อนข้างคงที่ที่ 1.5% ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จะช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา


ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

อัตราดูดซับของตลาดที่อยู่อาศัย (Absorption Rate) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

1/6/2017
Share

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด