เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงราย ปี 2559

30/4/2017
Share

Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงราย ที่เหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาดปี 2559  แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดดังนี้

โครงการบ้านจัดสรร

โครงการบ้านจัดสรร กำลังเปิดขาย 42 โครงการ รวม 3,283 ยูนิต มีบ้านจัดสรรเหลือขายจำนวน 1,745 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 35 โครงการ รวม 2,953 ยูนิต เหลือขาย 1,781 ยูนิต)

แบ่งตามพื้นที่

โดยโครงการบ้านจัดสรร มีการกระจายตัวอยู่ใน 4 อำเภอหลัก คือ                   

1. อำเภอเมืองเชียงราย มีโครงการบ้านเปิดขาย 2,802 ยูนิต  ขายได้ 1,314 ยูนิต เหลือขาย 1,488 ยูนิต

2. อำเภอแม่สาย มีโครงการบ้านเปิดขาย 332 ยูนิต ขายได้ 163 ยูนิต เหลือขาย 169 ยูนิต

3. อำเภอเชียงแสน มีโครงการบ้านเปิดขาย 135 ยูนิต ขายได้ 54 ยูนิต เหลือขาย 81 ยูนิต

4. อำเภอเชียงของ มีโครงการบ้านเปิดขาย 14 ยูนิต ขายได้ 7 ยูนิต เหลือขาย 7 ยูนิต

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย

เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด 38% ทาวน์เฮาส์ 26% อาคารพาณิชย์ 21% ที่ดินเปล่า 12% และที่เหลือเป็นบ้านแฝด 3%

ซึ่งบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ราคา 3 - 5 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่ราคา 1 - 1.5 ล้านบาท ขณะที่อาคารพาณิชย์และบ้านแฝดส่วนใหญ่ราคา 2 - 3 ล้านบาท

โดยผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีเพียงรายเดียวเท่านั้น คือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทำเพียง 1 โครงการ จำนวน 30 ยูนิต นอกนั้นเป็นผู้ประกอบการรายกลางจากส่วนกลางซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

โครงการคอนโดมิเนียม

ในส่วนโครงการคอนโดมิเนียม พบว่ามีโครงการกำลังเปิดขายจำนวน 11 โครงการ รวม 1,949 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 3,900 ล้านบาท คอนโดเหลือขาย 556 ยูนิต มูลค่า 1,800 ล้านบาท (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 11 โครงการ รวมกัน 2,008 ยูนิต เหลือขาย 927 ยูนิต)

จากจำนวนยูนิตโครงการคอนโดทั้งหมด 71% เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน ส่วนใหญ่ ราคาอยู่ที่ 1.5 - 2 ล้านบาท รองลงมาเป็นคอนโดแบบสตูดิโอ 22% ส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ 1 - 1.5 ล้านบาท ที่เหลือเป็นแบบ 2 ห้องนอน 7%  ส่วนใหญ่ราคาประมาณ 3 - 5 ล้านบาท

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง : 

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สนามบิน-บ้านดู่-แม่ฟ้าหลวง"

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “เมืองเชียงราย”

 

 

30/4/2017
Share

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด