Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

เตรียมอะไรบ้างก่อนยื่นกู้เงินทำบ้าน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินจะทำยังไงดี ปัญหานี้มีทางออก เพราะเราสามารถสร้างบ้านเงินผ่อนได้ นั่นก็คือการขอสินเชื่อในการปลูกสร้างบ้านและซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน หรือเรียกง่ายๆ การกู้เงินทำบ้านนั่นเอง แต่จะกู้อย่างไร แล้วเตรียมตัวอย่างไรบ้างถึงจะได้รับการอนุมัติเงินกู้ได้เงินก้อนมาสร้างบ้านในฝันอย่างที่ตั้งไว้ มาศึกษา 9 เรื่องที่จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกู้เงินทำบ้าน

1. สำรวจเงินในกระเป๋าของตัวเอง

อย่างแรกที่ต้องทำในการกู้เงินทำบ้านในฝันเลยก็คือการสำรวจเงินในกระเป๋าของตัวเองให้ครบถ้วน ทั้งรายรับ รายจ่าย รวมถึงภาระหนี้สินที่มีอยู่ เพื่อประเมินว่าเราจะทำบ้านหรือสร้างบ้านด้วยเงินเท่าไรได้บ้างที่เราจะสามารถผ่อนไหว และมีโอกาสได้รับการอนุมัติหรือกู้ผ่าน ซึ่งเมื่อคำนวณแล้ว เราก็จะได้หาที่ดินและแบบบ้านที่ตรงกับงบประมาณพร้อมสอดคล้องความต้องการได้อย่างเหมาะสมลงตัว

กู้เงินทำบ้าน

2. ประเมินราคาที่ดินที่ต้องการ

หากใครที่มีที่ดินอยู่แล้วก็คงไม่ต้องค้นหาทำเลที่ดินที่เหมาะสม แต่หากใครที่อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีที่ดินจะต้องสำรวจไลฟ์สไตล์ทำเลที่ดินเปล่าที่ต้องการ ทั้งระยะทางความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน สังคมแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น ที่สำคัญจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่จะกู้ได้ด้วย ว่าหากต้องแบ่งเงินมาสร้างบ้าน หรือทำบ้านด้วยแล้วจะซื้อที่ดินได้ในราคาเท่าไร

กู้เงินทำบ้าน

3. หาแบบบ้านที่ถูกใจและเหมาะสม

แน่นอนว่าเมื่อมีที่ดินแล้ว แบบบ้านที่จะสร้างบ้านนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคำนึงถึง โดยเราจะต้องเลือกแบบบ้านที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ สภาพแวดล้อม ขนาดของพื้นที่ดิน และขนาดของพื้นที่ใช้สอย และจำนวนคนอยู่อาศัย ที่สำคัญจะต้องสอดคล้องกับวงเงินสินเชื่อที่จะกู้ด้วยว่าจะเมื่อต้องจ่ายค่าสร้างบ้านรวมกับการซื้อที่ดิน และตกแต่งบ้านแล้วจะรวมเป็นเงินเท่าไร

กู้เงินทำบ้าน

4. ทดลองผ่อนดูว่าไหวหรือไม่

หากได้งบประมาณที่จะขอสินเชื่อแล้ว ให้ลองเข้าเว็บไซต์ไปใช้เครื่องมือคำนวณสินเชื่อที่จะกู้คร่าวๆ จากธนาคารต่างๆ แล้วลองวางแผนผ่อนเงินดูว่าจะผ่อนอย่างไรได้บ้าง หลังจากนั้นผมแนะนำให้ทดลองผ่อนดูสัก 3 เดือนเป็นอย่างน้อยดูนะครับว่าถ้าต้องผ่อนแบบนี้ไปอีกหลายปีจะไหวหรือไม่ และหากไม่ไหวจะปรับแผนอย่างไรได้บ้าง เช่น ลองผ่อนน้อยลง แต่ใช้ระยะเวลาผ่อนนานขึ้น ซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วย หรือหากผ่อนไม่ไหวจริงๆ จะขอสินเชื่อน้อยลงดู รวมถึงถ้ารู้สึกว่าผ่อนสบายๆ จ่ายมากกว่าเดิมก็ได้ จะผ่อนต่องวดมากขึ้นจากที่วางไว้จะได้ผ่อนหมดเร็วขึ้นก็ได้นะครับ

กู้เงินทำบ้าน

5. ศึกษากฎหมาย เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

ทราบหรือไม่ว่าดอกเบี้ยบ้านที่จ่ายนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับ โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท แต่หากเป็นการกู้ร่วมก็จะแบ่งสิทธิประโยชน์กันคนละครึ่ง แม้ว่าผู้กู้ร่วมจะไม่เสียภาษีก็ตาม

นอกจากเรื่องการนำดอกเบี้ยบ้านไปลดหย่อนภาษีแล้วนั้น หากต้องมีการซื้อขายที่ดินก็จะต้องจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมที่ดินในหลายอย่างทั้งค่าโอน ค่าภาษีเฉพาะ ค่าอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

อีกทั้งการจะปลูกสร้างบ้านนั้นจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ เช่น สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล เป็นต้นด้วยนะครับ

กู้เงินทำบ้าน

6. เตรียมเอกสารขอยื่นกู้เงินทำบ้านให้พร้อม

การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นกู้เงินทำบ้านนั้นจะช่วยให้การพิจารณาอนุมัติเงินกู้และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องไปเสียเวลาคอยหาเอกสารเพิ่มเติม โดยเอกสารหลักๆ ที่ต้องเตรียมให้พร้อมไว้ มีดังนี้

1. กลุ่มเอกสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ, สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

2. กลุ่มเอกสารทางการเงิน หากเป็นพนักงานประจำ ก็จะต้องมีใบรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน แต่ถ้าหากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็จะต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง), สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน, หลักฐานการเสียภาษีเงินได้, รูปถ่ายกิจการ, สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

3. กลุ่มเอกสารหลักประกัน จะประกอบไปด้วยสำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก ทุกหน้า, หลักฐานการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้าง / สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง, แบบแปลน และใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

7. เตรียมงบตกแต่งด้วย

อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนลืมคำนวณก็คืองบประมาณที่จะนำมาตกแต่งในการทำบ้าน เพราะนอกจากจะซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านแล้ว เราจะต้องตกแต่งบ้านด้วยทั้งหาเฟอร์นิเจอร์ในห้องต่างๆ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องครัวต่างๆ ที่จะต้องซื้อเข้าบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเงินไม่น้อยแน่ๆ ฉะนั้นในการคำนวณเงินที่จะกู้ทำบ้านนั้น เราควรจะบวกค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ตกแต่งหรือใช้ในการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในบ้านด้วยนะครับ

กู้เงินทำบ้าน

8. หาข้อมูลสินเชื่อให้กู้เงินทำบ้านแต่ละธนาคารให้ดีก่อนตัดสินใจ

เลือกสินเชื่อสร้างบ้าน เลือกธนาคารไหนดี ให้ดอกเบี้ย เวลาผ่อน และเงื่อนไขต่างๆ เป็นคำตอบ เรามาดูตัวอย่างสินเชื่อสร้างบ้านของแต่ละธนาคารกันครับ

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อสร้างบ้านของ ธอส. นั้นมีหลากหลายตัวเลือกแต่ตัวที่เรานำมาเสนอในวันนี้คือโครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ ซึ่งสามารถผ่อนได้ยาวตั้งแต่ 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี สำหรับดอกเบี้ยนั้นหากทำบ้านกับกลุ่มบริษัทหรือสมาคมรับสร้างบ้าน หรือกลุ่มบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป ในปีแรกจะ = 2.80% ต่อปี แต่หากปลูกสร้างทั่วไปปีแรก = 3.15% ต่อปี ซึ่งหากสนใจสามารถยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อทำบ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่เราแนะนำตัวนี้จะได้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม และวงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน พร้อมสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชบนที่ดิน ซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม มาในอัตราดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว และผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ซึ่งระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

  • ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยก็มีสินเชื่อทำบ้านที่ให้วงเงินเต็มๆ สำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านเอง ไม่เพียงเท่านั้นยังอนุมัติเบื้องต้นไวใน 3 วันทำการหากส่งเอกสารครบถ้วน สำหรับดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.20% และผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี

  • ธนาคารยูโอบี

สำหรับสินเชื่อสร้างบ้านของธนาคารยูโอบี(UOB) นั้นจะให้วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)  อีกทั้งยังทราบผลพิจารณาเบื้องต้นใน 3 วันทำการ โดยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี สำหรับคนที่ทำประกัน MRTA กับธนาคารด้วยเพียง 3.55% และสำหรับคนที่ไม่ทำประกัน MRTA จะอยู่ที่ 3.75% ซึ่งสามารถผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี แต่มีข้อกำหนดว่าจะผู้กู้จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน ถ้าสนใจสินเชื่อนี้จะต้องรีบสมัครสักหน่อยภายใน 31 มีนาคม 64 และจดจำนองภายใน 30 เมษายน 64 เท่านั้นนะครับ

  • ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อทำบ้านของธนาคารกรุงไทยตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องให้ดอกเบี้ยสูงสุด 100% พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ และดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.64% ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของผู้กู้ที่ทำประกันด้วย MRTA 2.83% และสำหรับผู้ที่ไม่ทำประกัน MRTA 2.93 โดยผ่อนได้นานสุงสุด 30 ปี

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ก็มีสินเชื่อให้กู้เงินทำบ้านเช่นกัน โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน ในส่วนของดอกเบี้ยนั้นจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  • ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง ของธนาคารกรุงเทพนั้นก็มีสินเชื่อให้กู้เงินทำบ้าน โดยให้วงเงินสูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน อีกทั้งยังผ่อนสบายนาน 30 ปี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ โดยหากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ แล้วกู้วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท จะคิดดอกเบี้ย MRR-1.75%  หรือ 3.00% สำหรับปีที่ 1 และปีที่ 2-3 คิดดอกเบี้ย MRR-1.00%

  • ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสร้างบ้าน ธนาคารออมสินที่นำมาเสนอนั้นจะให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซม ซึ่งหากเป็นบ้านหลังแรกหรือสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1โดยที่ดินพร้อมอาคารนั้นมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะให้วงเงินกู้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องแล้วแต่กรณีไป โดยให้ดอกเบื้ยตามกำหนดของธนาคาร และผ่อนได้ยาวๆ ถึง 40 ปี

9. ศึกษารายละเอียดอื่นที่มาพร้อมขอสินเชื่อ

อีกหนึ่งสิ่งต้องคำนึงก่อนจะกู้เงินทำบ้าน นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นก็คือค่าใช้จ่ายในการกู้ขอสินเชื่อเพื่อทำบ้าน ซึ่งจะต้องมีการคำนวณและเตรียมเงินให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน, ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ, ค่าอากรแสตมป์, ค่าจดจำนอง และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เป็นต้น แนะนำว่าให้สอบถามและศึกษากับธนาคารที่จะยื่นกู้ก่อนว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับ

9 เรื่องที่จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกู้เงินทำบ้านที่นำมาฝากนั้นเป็นเพียงการเตรียมพร้อมเบื้องต้น ซึ่งหากเตรียมพร้อมครบทั้ง 9 ข้อแล้วแนะนำว่าให้เข้าไปติดต่อกับธนาคารที่เลือกแล้วว่าตรงใจใช่เลยกับความต้องการของเรา แล้วปรึกษา พร้อมยื่นกู้กับธนาคารได้ทันทีเลยครับ เชื่อว่าบ้านในฝันจะกลายเป็นบ้านในความจริงของเราทันทีเมื่ออนุมัติผ่าน

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร