อบจ.สงขลา แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ “WGI Sky Track Monorail” เส้นทาง สนามบินหาดใหญ่-สถานีรถตู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ “WGI Sky Track Monorail” เส้นทางสนามบินหาดใหญ่-สถานีรถตู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับบริษัท เวิลด์ กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายณอน โกว์ CEO World Green International ร่วมลงนามท่ามกลางสักขีพยานที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ WGI Sky Track Monorail ในเส้นทางตั้งแต่ สนามบินหาดใหญ่-สถานีรถตู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับบริษัท เวิลด์ กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นความร่วมมือในการศึกษาวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งมวลชนของ จ.สงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับ จ.สงขลา ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การลงนามฯ ในครั้งนี้ มีภาคเอกชนที่มีความสนใจในการลงทุน และนำเทคโนโลยีระบบการขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและยังรักษาสภาพแวดล้อม เข้ามาพัฒนาในจังหวัด เนื่องจากการเติบโตของนักท่องเที่ยว ทำให้เราต้องขยายสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก ซึ่งระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกและทันสมัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ด้าน นายณอน โกว์ CEO World Green International กล่าวว่า บริษัท เวิลด์ กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (World Green International Co., Ltd.) หรือ WGI เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและที่ปรึกษาการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Financing & Technology) นำเทคโนโลยีรถไฟลอยฟ้า Sky Track Monorail ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทันสมัย เน้นการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม หรือกรีนเทคโนโลยี มาพัฒนาระบบคมนาคมรูปแบบใหม่ด้วย “WGI Sky Track Monorail” ซึ่งเทคโนโลยี WGI Sky Track เป็นระบบรถไฟลอยฟ้าที่ใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งเดิมที่มี อีกทั้ง ยังสามารถขจัดข้อเสียบางประการของระบบการขนส่งสมัยใหม่ ที่มักมาพร้อมกับการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วย

WGI Sky Track เป็นรถไฟลอยฟ้าระบบแรกของโลกที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งได้รับการพัฒนาและคิดค้นร่วมกันโดยมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong และหน่วยงานต่างๆ จนประสบความสำเร็จและเริ่มใช้งานในเมืองเฉิงตูเป็นแห่งแรก ในปี ค.ศ.2016 ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นเจ้าของเทคโนโลยี Sky Track นี้ หลังจากที่ได้มีการคิดค้นขึ้นก่อนหน้าโดยประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ WGI Sky Track จึงเป็นระบบรถไฟลอยฟ้าที่ไม่ต้องมีการติดตั้งสายเคเบิล โดยรถแต่ละคันจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมบรรจุอยู่ภายใน ซึ่งนั่นหมายความว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนตู้ขบวนได้ในช่วงที่ต้องใช้รองรับผู้โดยสารจำนวนมาก หรือในช่วงเวลาเร่งด่วน และสามารถถอดตู้ขบวนออกได้ในเวลาที่ไม่จำเป็น จึงเป็นการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งยัง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ที่มา : ktslive

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด