Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

วิธีรีโนเวทตึกเก่าให้เป็นบ้านสไตล์ลอฟต์

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ตึกแถวเก่าที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมายังคนรุ่นปัจจุบัน ตึกแถวเหล่านี้ เมื่อผ่านระยะเวลามานานนับสิบ ๆ ปี ทำให้สภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา จนหลายท่านเริ่มคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องทุ่มทุนเพื่อรีโนเวทตึกแถวเก่า ๆ ให้กลับมาดูสวยงามเข้ากับยุคสมัย แต่การรีโนเวทตึกแถวจะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อน เพื่อให้ตึกแถวออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด วันนี้ทาง Baania จึงมีเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการรีโนเวทตึกแถวมาแนะนำ

บ้านสไตล์ลอฟต์คืออะไร

บ้านสไตล์ลอฟต์ เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการตกแต่งสไตล์ลอฟต์จะมีความโดดเด่น และมีสไตล์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โดยอาคารที่เหมาะกับการนำมาดัดแปลงเป็นสไตล์ลอฟต์ ควรเป็นอาคารที่กว้าง และมีเพดานสูง ส่วนใหญ่มักจะรีโนเวทด้วยการใช้อิฐสีส้ม ปูนเปลือย หรือท่อเหล็ก มาตกแต่งบ้าน ส่วนการเดินสายไฟให้ห้อยไว้ตามเพดาน และฝาผนัง โดยไม่จำเป็นต้องซ่อนสายไฟ วัสดุที่นำมาใช้ในการทำบ้านสไตล์ลอฟต์จะเน้นความดิบ ให้ความรู้สึกคล้ายโรงงานอุตสาหกรรมหนักในสมัยก่อน

บ้านสไตล์ลอฟต์

ข้อควรคำนึงก่อนรีโนเวทตึกแถว

สิ่งที่เจ้าของอาคารจะต้องตระหนักก่อนคือการตั้งเป้าหมายไปสู่จุดสำเร็จ หลายท่านอาจจะคิดว่าการรีโนเวทใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างอาคารใหม่ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย การรีโนเวทใช้งบประมาณใกล้เคียงกับการสร้างอาคารใหม่ ในบางกรณีใช้งบประมาณสูงกว่าการสร้างใหม่ด้วยซ้ำ ก่อนรีโนเวทจึงควรศึกษาข้อมูล และตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน

 • การวางแผนให้รอบคอบ การรีโนเวทอาคารเก่า บางกรณีจะมีความจำเป็นต้องทุบ หรือรื้อโครงสร้างเดิมบางส่วน แต่การรื้อโครงสร้างเหล่านั้นอาจจะส่งผลให้กระทบต่ออาคารทั้งหลังได้ ทางเจ้าของอาคารจึงควรปรึกษากับทางสถาปนิก หรือวิศวกร เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน และรอบคอบที่สุด รวมถึงมีการเตรียมแผนสำรองไว้ในกรณีที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด และวางแผนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม
 • ศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายก่อนเริ่มต้นการรีโนเวทถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากดำเนินการไปโดยไม่รู้ข้อกฎหมายต่าง ๆ และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าของอาคารจะต้องรับบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจรีโนเวทอาคาร ให้ศึกษากฎหมายให้ละเอียดก่อน ว่าสิ่งไหนทำได้ และสิ่งไหนทำไม่ได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
 • ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร การรีโนเวทตึกแถวควรตรวจเช็คความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเดิมก่อน หากโครงสร้างอาคารเดิมมีความเสื่อมโทรม หรือไม่แข็งแรงแล้ว จนเป็นอุปสรรคต่อการรีโนเวท การทุบอาคารทิ้งแล้วสร้างใหม่จึงน่าจะคุ้มค่า และมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยมากกว่า แต่ถ้าหากอาคารนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ เจ้าของบ้านก็สามารถใช้แนวทางการบูรณะอาคารได้ โดยจะต้องปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • คำนึงถึงงบประมาณ หนึ่งในหัวใจหลักของการรีโนเวทอาคาร สิ่งที่จำเป็นต้องมีเป็นอันดับแรก ๆ เลยคือ งบประมาณ เนื่องจากการรีโนเวทอาคารจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ทางเจ้าของอาคารจึงควรเตรียมงบไว้ให้พร้อม และควรเผื่องบไว้ประมาณ 20-30 % ไว้สำหรับกรณีที่เกิดปัญหาในการก่อสร้าง จะสามารถนำงบในส่วนนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ เพราะหากไม่มีงบสำรองจะทำให้การรีโนเวทล่าช้า และเสร็จไม่ทันตามกำหนด

ข้อควรคำนึง

กฏหมายที่เจ้าของบ้านควรรู้ก่อนรีโนเวทตึกแถว

ก่อนเริ่มต้นการรีโนเวทตึกแถว สิ่งที่ทางเจ้าของอาคารควรศึกษาเป็นอันดับแรกเลยก็คือ ข้อกฎหมาย ทางเจ้าของอาคารไม่มีสิทธิ์ในการดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารตามอำเภอใจ ถ้าหากยังไม่ได้รับการอนุญาตจากทางการ เจ้าของอาคารต้องทำเรื่องขออนุญาตเพื่อขอการอนุมัติจากเจ้าพนักงานประจำท้องถิ่น และต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถเริ่มต้นการดัดแปลง และต่อเติมอาคารได้ ถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การดัดแปลง หรือต่อเติม ทางเจ้าของอาคารจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน แต่กรณีที่เป็นการต่อเติมบางส่วนเพียงเล็กน้อย พระราชบัญญัติการควบคุมอาคารมีข้อยกเว้น ให้การกระทำดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตจากทางการ 

 • เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารบางส่วน ใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกัน เหมือนวัสดุเดิมที่เคยใช้ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ในจุดที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ จำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาก่อน
 • การต่อเติมโครงสร้างอาคาร ที่ทำให้เป็นการเพิ่มน้ำหนักของอาคาร จะต้องคำนวณน้ำหนักให้แม่นยำก่อน ห้ามไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละยี่สิบ
 • การเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ทั้ง การต่อเติมอาคาร การเพิ่ม การลด หรือการขยายขอบเขตส่วนต่าง ๆ ที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร จะต้องไม่เพิ่มน้ำหนักของส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละยี่สิบ
 • การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเนื้อที่ ที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยจำนวนเสา และคาน จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเนื้อที่ของหลังคา ห้ามมีเนื้อที่มากขึ้นเกิน 5 ตารางเมตร โดยจำนวนเสา และคาน จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กฏหมายที่เจ้าของบ้านควรรู้

การคำนวณงบประมาณก่อนรีโนเวทตึกแถว

การรีโนเวท จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากพอสมควร เจ้าของอาคารจึงควรคำนวณงบประมาณให้แม่นยำก่อนเริ่มต้นการรีโนเวท เพื่อให้การรีโนเวทอาคารสอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่มีอยู่ วันนี้จึงมีวิธีคำนวณงบประมาณการรีโนเวทอาคารแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน มาให้ท่านลองคำนวณก่อนตัดสินใจรีโนเวท

 • ค่าใช้จ่ายการรีโนเวทโดยประมาณ

 1. ปรับปรุงให้ใหม่ขึ้น พออยู่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท / ตารางเมตร

 2. รีโนเวทให้สวยงาม Modern, Loft ค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาท / ตารางเมตร

 3. รีโนเวทให้สวยงาม Classic, Luxury ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท / ตารางเมตร

 4. รีโนเวท ปรับฟังก์ชั่นบ้าน พร้อมดีไซน์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 บาท / ตารางเมตร

 • วิธีคำนวณ

ค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร x ตารางเมตร = งบประมาณ

หากมีความต้องการรีโนเวทอาคาร ให้เริ่มต้นจากการคำนวณคร่าว ๆ ตามวิธีที่ได้นำเสนอ จะได้เป็นยอดงบประมาณที่ต้องใช้ในการรีโนเวท และเจ้าของอาคารควรเตรียมงบประมาณสำรองไว้ด้วย เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน หรือค่าใช้จ่ายการรีโนเวทอาจจะเกินงบประมาณ

คำนวณงบประมาณ

ไอเดียการรีโนเวทตึกแถวเก่า

 • การรีโนเวทตึกแถวเก่าให้ดูสวยทันสมัย

รีโนเวทตึกแถวทรงสี่เหลี่ยมที่ดูราบเรียบ และไม่มีจุดเด่น แต่เมื่อรีโนเวทจนเสร็จแล้ว จากตึกแถวที่ราบเรียบกลายเป็นตึกแถวทันสมัย ด้านนอกของอาคารเป็นการนำไม้ฝาเชอร่า มาผสมผสานกับระแนงอะลูมิเนียมลายไม้ ตัวอาคารทาด้วยสีโทนเทาอ่อน ๆ และทำหลังคาบนดาดฟ้าเพิ่มเติม

รีโนเวทตึกแถวเก่า

 • การรีโนเวทด้านในอาคาร ให้สวยงาม และหรูหรา

จากตึกแถวเก่าที่ด้านในของอาคารเหมือนตึกแถวธรรมดาทั่วไป สามารถรีโนเวทด้านในอาคารให้สวยงาม ทันสมัย และหรูหรา อย่างแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าเป็นสถานที่เดียวกันจริง ๆ ด้วยการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย เปลี่ยนจากพื้นปูนเก่า ๆ เป็นพื้นไม้ ปรับปรุงภายในอาคารให้ดูดีขึ้น ดูโดยรวมแล้วน่าอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก

 รีโนเวทด้านในอาคาร

 • รีโนเวทตึกแถวเก่า ให้กลายเป็นตึกแถวสไตล์ลอฟต์

เป็นการรีโนเวทตึกแถวเก่าที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่ทางเจ้าของตึกได้ตัดสินใจรีโนเวทใหม่ให้กลายเป็นตึกแถวสไตล์ลอฟต์ เนื่องจากอาคารเดิมไม่มีแบบแปลนโครงสร้างของอาคาร การรีโนเวทจึงเปรียบเสมือนการเสี่ยงดวง เพราะมีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอ แต่เมื่อรีโนเวทอาคารจนเสร็จแล้ว ก็ทำให้ได้ตึกแถวสไตล์ลอฟต์ที่สวยสมใจ

ตึกแถวสไตล์ลอฟต์

การรีโนเวทตึกแถวเก่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเยอะ ต้องดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และควรจะมีเป้าหมายในการรีโนเวทอย่างชัดเจน เพราะเมื่อท่านได้ตัดสินใจไปแล้ว หลายสิ่งย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ หรือบางสิ่งอาจจะแก้ไขได้แต่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงอยากให้ท่านที่มีความสนใจต้องการรีโนเวทตึกแถวมองถึงปัจจัยต่าง ๆ ให้รอบด้านก่อน

เครดิตภาพจาก สมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com ล็อคอินสมาชิกหมายเลข 3358227

เครดิตภาพจาก สมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com ล็อคอิน tauhoo

เครดิตภาพจาก สมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com ล็อคอิน NooPich

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร