ธอส. ส่งสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ทราบกันดีว่าทรัพย์ NPA มักจะมีราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับทำเลและขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีการรีโนเวทเพิ่มเติม ทำให้นอกจากเงินที่จะต้องเตรียมไว้ซื้อทรัพย์ที่ถูกใจแล้ว อาจจะต้องเตรียมในส่วนของซ่อมแซม ปรับปรุงด้วย ฉะนั้นการหาสินเชื่อบ้านดีๆ ดอกถูก ผ่อนระยะยาวได้จึงน่าจะตอบโจทย์คนซื้อทรัพย์ NPA ได้ดี วันนี้เราสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 มาแนะนำให้รู้จักกันครับ

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 คืออะไร

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 คือ สินเชื่อสำหรับคนที่ซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ที่ให้ดอกเบี้ยต่ำไม่ว่าทรัพย์ NPA นั้นอายุกี่ปีก็รับขั้นต่ำ 0% ปีแรก และถ้าทรัพย์นั้นอายุ 10 ปีขึ้นไปก็รับไปเลยดอกเเบี้ย 0% ใน 4 ปีแรก เป็นต้น อีกทั้งยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี แต่จะต้องอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นะครับ

ให้วงเงินเท่าไร

สำหรับวงเงินของสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งจะต้องอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น

ระยะเวลาผ่อนยาวนานไหม

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 นั้นต้องบอกว่าให้เวลาผ่อนนานไม่น้อยครับ โดย ธอส. กำหนดไว้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาการผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และต้องไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี จะให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้แล้วต้องไม่เกิน 75 ปีครับ

อัตราดอกเบี้ย

อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 นี้ให้ดอกต่ำมาก ไม่ว่าทรัพย์ NPA อายุกี่ปี แต่ในปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยขั้นต่ำ 0% ต่อปี ซึ่งการพิจารณาดอกเบี้ยของทรัพย์ NPA นั้นจะมีการพิจารณาจากอายุของทรัพย์ NPA ของธนาคารครับ 

1. สำหรับซื้อทรัพย์ที่อายุไม่เกิน 1 ปี

ใครที่ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี รับดอกเบี้ย 0% ปีแรก และปีที่ 2-3 = 2.50% ต่อปี
ธอส. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563

2. สำหรับซื้อทรัพย์ที่อายุ 1- 6 ปี

ใครที่ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.ที่มีอายุ 1-6 ปี รับดอกเบี้ย 2 ปีแรกไปเลย 0% และปีที่ 3 = 3.00% ต่อปี
ธอส. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563

3. สำหรับซื้อทรัพย์ที่อายุ 7- 10 ปี

ใครที่ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.ที่มีอายุ 7-10 ปี รับดอกเบี้ย 3 ปีแรกไปเลย 0% ต่อปีครับ
ธอส. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563

4. สำหรับซื้อทรัพย์ที่อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ใครที่ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป รับดอกเบี้ยปีที่ 1-4 รับไปเลย 0% ต่อปี
ธอส. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563

5. สำหรับปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ซื้ออุปกรณ์

สำหรับผู้ที่ซื้อเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือซื้ออุปกรณ์ เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมกับขอกู้ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ซื้ออุปกรณ์ฯ โดยลูกค้าต้องจำนองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ รับดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ในอัตรา 2.80% ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์การขอกู้ ดังนี้

 1. เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ซ่อมแซม พร้อมการซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น
 2. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมการซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น

ธอส. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563  
*MRR คือ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ ร้อยละ 6.150 ต่อไป

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

ในส่วนค่าธรรมเนียมของสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 นั้นจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรมเฉพาะบัญชีเงินกู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร” เท่านั้น

ใครบ้างที่ขอสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 ได้

คนที่จะขอสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ

 1. ผู้กู้เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือ กับ ธอส. หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับ
 2. ผู้กู้จะต้องซื้อทรัพย์ NPA จากธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ขอสินเชื่อตัวนี้ได้

เงื่อนไขสำคัญ

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 ตัวนี้ ผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ

สำหรับใครที่ต้องการขอสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม การขอสินเชื่อจะได้รวดเร็ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ธอส. เขาอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อได้นะครับ มาดูกันครับว่าเอกสารพื้นฐานต้องมีอะไรบ้าง

 • เอกสารส่วนบุคคล ได้แก่
 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน
 • ถ้าเป็นพนักงานประจำ จะต้องใช้ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ, สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องใช้สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือนหรือหลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ พร้อมเอกสารฉบับจริง และยังต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รวมถึงรูปถ่ายกิจการ และสำเนาใบประกอบวิชาชีพด้วยครับ
 • เอกสารหลักประกัน
 1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 2. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 3. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2  ทุกหน้า
 5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 6. แบบแปลน
 7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2563 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสินเชื่อหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะจะทำให้คนที่ซื้อทรัพย์ NPA เพื่ออยู่อาศัยเองหรือลงทุน สามารถวางแผนและหมุนเงินได้ดีขึ้น รวมทั้งยังผ่อนแบบคุ้มค่า เพราะดอกถูกด้วย ใครที่ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านที่นี่ ส่วนใครที่ยังไม่มีทรัพย์ NPA ที่ถูกใจ สามารถหาและเลือกซื้อทรัพย์มือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่ www.ghbhomecenter.com หรือโหลด Application : "G H Bank Smart NPA” นะครับ

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร