ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

10/5/2017
Share

Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี 2559 แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, และนครปฐม) ในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 123,400 ยูนิต ลดลง 0.4% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 123,800 ยูนิต

ทั้งนี้ จำนวนยูนิตดังกล่าวแบบออกเป็น กรุงเทพฯ จำนวน 62,400 ยูนิต ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ขณะที่ใน 5 จังหวัดปริมณฑลมีจำนวนรวมกันประมาณ 61,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

คอนโดมิเนียม มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น 56% หรือ 69,700 ยูนิต ของจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2558

บ้านเดี่ยว มีจำนวน 26% หรือ 31,900 ยูนิต ของจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2558

ทาวน์เฮาส์ มีจำนวน 16,400 ยูนิต หรือ 13% ของจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดลดลง 14% เมื่อเทียบกับปี 2558

อาคารพาณิชย์ มีจำนวน 3,400 ยูนิต หรือ 3% ของจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2558

บ้านแฝด มีจำนวน 2,000 ยูนิต หรือ 2%ของจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด ลดลง 22% เมื่อเทียบกับปี 2558

เมื่อพิจารณาในเชิงทำเลแล้ว พื้นที่ซึ่งมียูนิตที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ประเภท บ้านจัดสรรแนวราบ มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม และ สมุทรสาคร ตามลำดับ

สำหรับพื้นที่ซึ่งมียูนิตที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ประเภท คอนโดมิเนียม มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม ตามลำดับ

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 ทำเล “คอนโดมิเนียม” เปิดใหม่ สูงสุด ปี 2559

5 ทำเล “บ้านจัดสรร” เปิดใหม่สูงสุด ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

 

 

 

10/5/2017
Share

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด