ลาดกระบัง ทำเลที่ดินแบบครบวงจรที่ควรค่าแก่การลงทุน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ที่ดินลาดกระบัง ทำเลชานเมืองสุดปังที่รองรับผู้โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งแม้ในปัจจุบันที่ดินในย่านนี้จะได้รับการพัฒนาน้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งยังคงความพื้นที่สีเขียวที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้คนปัจจุบันที่โหยหาความเป็นธรรมชาติในสังคมเมือง แต่ทั้งนี้ลาดกระบังก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตลาดแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้สร้างงานได้หลักหลายแสนคน ที่ดินในย่านนี้จึงมีทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพื้นที่สนามบินเป็นส่วนใหญ่  

โดยจากการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในเขตลาดกระบังรอบปี 2563 ของกรมธนารักษ์พบว่าถนนลาดกระบังเป็นช่วงถนนที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดในเขตลาดกระบังโดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 45,000 - 65,000 บาทต่อตรว. รองลงมาคือถนนกิ่งแก้วราคาอยู่ที่ 45,000 บาทต่อตรว. ถนนฉลองกรุงราคาอยู่ที่ 23,000 - 45,000 บาทต่อตรว. ถนนร่มเกล้าราคาอยู่ที่ 33,000 - 42,000 บาทต่อตรว. และถนนหลวงเพ่งราคาอยู่ที่ 23,000 - 38,000 บาทต่อตรว. สำหรับราคาที่ดินต่ำสุดในเขตลาดกระบังคือ หมู่บ้านนรินทร์พันธ์ซึ่งมีราคาเพียง 7,200 บาทต่อตรว. จึงสรุปราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ 65,000 บาทต่อตรว.และต่ำสุดอยู่ที่ 7,200 บาทต่อตรว.

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินที่ราคาไม่แพงมากนักลาดกระบังถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เนื่องจากใกล้ทั้งพื้นที่สนามบิน นิคมอุตสาหกรรม แหล่งช็อปปิ้ง อาทิเช่น สยามเอาส์เล็ตที่พึ่งเปิดใหม่เมื่อปที่ผ่านมา อีกทั้งใกล้มหาวิทยาลัย เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิโดยถือเป็นมหาลัยที่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีศักยภาพและผลิตนักศึกษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจึงสะท้อนให้เห็นว่า “ลาดกระบัง” เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรซึ่งรวมไปถึงการคมนาคมด้วยรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งที่เชื่อมต่อสถานีพญาไทยไปจนถึงสถานีสุวรรณภูมิจึงสะดวกและง่ายต่อการเดินทาง 

ภาพรวมของเขตลาดกระบังสำหรับผู้ลงทุนจึงเหมาะสำหรับการปล่อยเช่า ทั้งคอนโดมิเนียม หอพัก บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือพื้นที่ร้านค้า อาคารพาณิชย์เนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าจะอยู่ในช่วงวัยมหาลัยไปจนถึงวัยทำงานโดยอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่าควรมีราคาไม่เกิน 2 - 4 ล้านบาทเนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือผู้มีรายได้ระดับปานกลางโดยแนะนำให้ซื้อในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า หรือพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมไปถึงใกล้พื้นที่สนามบิน

ลาดกระบัง

ที่มาภาพประกอบ:

www.baania.com

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร