Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

วิเคราะห์ที่ดินมหาสารคาม ทำเลไหน ทำเลทอง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

จังหวัดมหาสารคามมีคำขวัญว่าพุทธมลฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร เป็นเมืองแห่งการศึกษา หรือตักศิลานคร นักธุรกิจ นักลงทุน ต่างมุ่งเจาะกำลังซื้อกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่มีอยู่จำนวนหลายหมื่นคน โดยเฉพาะจำนวนนักศึกษาในจังหวัด ที่มีมากถึงสี่หมื่นคน จึงเป็นฐานใหญ่รองรับให้การลงทุน ทำให้ที่ดินมหาสารคามมีศักยภาพในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การลงทุนพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจปั๊มน้ำมัน แหล่งอำนวยความสะดวก อย่างห้างสรรพสินค้า และธุรกิจอื่น ๆ อีกหลากหลาย จังหวัดมหาสารคามยังมีแผนพัฒนาการลงทุนโครงการใหญ่อีกมากมาย เช่น โครงการ U Park และโครงการมิกซ์ยูส ในด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคามมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำเลทองที่ดินมหาสารคาม โซนไหนน่าจับตา

ย่านน่าจับตามองบริเวณถนนสาย จ.4 หรือถนนนครสวรรค์ 4 และถนนสาย จ.5 ซึ่งมีโครงการขยายช่องทางการจราจร และมีแผนงานแล้วเสร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า นับว่าเป็นย่านการค้าแห่งใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทดแทนพื้นที่เดิมถนนเลี่ยงเมืองบริเวณสี่แยกบ้านดินดำ เนื่องจากผังเมืองรวมของจังหวัดได้ปรับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีเขียว แต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ราคาที่ดินยังไม่แพงจนเกินไป และเป็นทางเลือกสำหรับนักพัฒนาและนักลงทุน ซึ่งในบริเวณนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโซนธุรกิจอาคารพาณิชย์ในอนาคต โดยโครงการนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ 163 ล้านบาท เพื่อขยายช่องการจราจร ระยะทาง 3.22 กิโลเมตร รวมไปถึงที่ดินในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม บริเวณท่าสองคอน ท่าขอนยาง ที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้น และมีการลงทุนในบริเวณดังกล่าวมากขึ้นตามไปด้วย

ทำเลทอง

ที่ดินมหาสารคาม และการลงทุนในอนาคต

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโต การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สูงเป็นอันดับ 5 ของภาคอีสาน โดยได้รับความนิยมจากนักลงทุน ทำให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทำแป้งมันสำปะหลัง การอบเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวโพด เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย โรงงานแปรรูปไก่ ปัจจัยสำคัญที่มีนักลงทุนสนใจมาลงทุนซื้อที่ดินมหาสารคาม เนื่องจากราคาที่ดินยังไม่สูงมากนัก ประกอบกับการขนส่งสินค้าก็ทำได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน ซึ่งสนามบินจังหวัดขอนแก่นห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 70 กิโลเมตรเท่านั้น การลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อย ยังเข้ามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเมืองมหาสารคาม ทำให้กลายเป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัย มีการขยายตัวเมือง และการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ครบครัน

การลงทุนในอนาคต

วิเคราะห์ที่ดินมหาสารคาม เมืองแห่งการศึกษาและเศรษฐกิจที่สำคัญ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ทำเลแห่งศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร