วิเคราะห์ที่ดินภูเก็ต ทำเลไหน ทำเลทอง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

จังหวัดภูเก็ตเมืองแห่งอนาคตที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของโลกด้วยการพัฒนาโครงการดิจิตอลทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ด้านโครงข่ายการขนส่งทางราง ด้านการขนส่งทางถนน ด้านการขนส่งทางทะเลและทางอากาศด้วยงบการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งงานด้านการวิจัยมีการแนะให้ภูเก็ตปรับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดันสู่เมืองแห่งการเดินทางซึ่งหากมีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินภูเก็ตให้สอดคล้องกับการพัฒนาจะมีส่วนช่วยสร้างความกระชับภายในศูนย์เศรษฐกิจ เอกชนก็สามารถลงทุนพาณิชยกรรมได้เพิ่มขึ้น และประชาชนอยู่อาศัยและมีถื่นทำงานในศูนย์กลางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยลดการเดินทางส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ขยายตัวในอนาคตอย่างแน่นอน

จากการประเมินราคาที่ดินภูเก็ตในรอบปี 2559 - 2562 ของกรมธนารักษ์โดยแบ่งอำเภอพบว่า อำเภอเมืองช่วงถนนระนองจะมีราคาเฉลี่ยที่ดินสูงที่สุดอยู่ที่ 79,000 - 155,000 บาทต่อตรว. รองลงมาคือถนนเยาวราช และถนนรัษฎา ต่อมาในอำเภอกะทู้พบว่า ถนนทวีวงศ์มีราคาที่ดินสูงที่สุดอยู่ที่ 64,500-200,000 บาทต่อตรว. รองลงมาคือ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปีและถนนบางลา สำหรับอำเภอถลางพบว่าช่วงถนนเทพกษัตรีมีราคาที่ดินสูงที่สุดอยู่ที่ 8,600-25,000 บาทต่อตรว. รองลงมาคือถนนศรีสุนทร และถนนบ้านโคกโตนด ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมทั้ง 3 อำเภอที่ดินภูเก็ตนั้นอำเภอกะทู้มีราคาที่ดินสูงที่สุด

ถนนทวีวงศ์เป็นทำเลทองที่มีราคาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตสูงที่สุดเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของหาดป่าตองซึ่งถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความประสงค์เดินทางเข้ามานับสิบล้านคนต่อปี อีกทั้งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้มีการทุ่มงบโดยการเอาสายไฟลงดินเพื่อปรับให้ภูมิทัศน์ดูงดงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถนนทวีวงศ์ยังเป็นที่ตั้งของโรมแรมอีกหลายแห่ง รวมไปถึงท่าเรือ ศูนย์การค้า สถานบันเทิงและร้านอาหารอื่น ๆ อีกมากมายโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการเดินทางมาซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรและถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ที่เดินทางมา รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักที่ส่งผลดีต่อพ่อค้า แม่ค้า รวมไปถึงผู้ประกอบการทั้งรายย่อย และรายใหญ่ให้มีเงินสะพัดหลายร้อยล้านต่อปี  

ถนนทวีวงศ์จึงถือเป็นที่ดินภูเก็ตที่น่าจับตามองและเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อสร้างเป็นที่พัก โรงแรม รีสอร์ท รวมไปถึงร้านค้าเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและประเทศที่มีความประสงค์เดินทางเข้าสัมผัสกับมนเสน่ห์ความสวยงามแห่งท้องทะเลไข่มุกอันดามันอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาโครงการดิจิตอลทั้ง 6 ด้านจะยิ่งช่วยเพิ่มแรงซื้อขายที่ดินในภูเก็ตให้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างแน่นอน ในอนาคตอันใกล้นี้ 

วิเคราะห์ที่ดิน

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร