Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

วิเคราะห์ที่ดินปราจีนบุรี ทำเลไหน ทำเลทอง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีความสำคัญมาแต่ครั้งยุคก่อน ประวัติศาสตร์ โดยปรากฏหลักฐาน เป็นเมืองโบราณให้เห็น ได้แก่ เมืองศรีมโหสถ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทยที่ดินปราจีนบุรีจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจที่จะจับจองทั้งเพื่อการสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคาร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ต ตลอดจนบ้านพักส่วนตัว หรือเพื่อการเกษตร มาดูกันว่าที่ดินปราจีนบุรีย่านใดบ้างที่น่าสนใจ

ที่ดินปราจีนบุรี ย่านอำเภอกบินทร์บุรี พื้นที่ย่านนี้นับได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีและของประเทศไทย เนื่องจากเป็นที่ ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเครือสหพัฒน์ ไฮเทค และบ่อทอง 33 ที่ดินย่านนี้จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะหาซื้อเพื่อการประกอบกิจการที่พัก โรงแรม รีสอร์ต สำหรับผู้ที่เดินทางมาทำงานหรือติดต่อทางธุรกิจ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ซึ่งราคาที่ดินในกบินทร์บุรี มีราคาที่ไม่สูงมากนัก โดยเริ่มต้นที่ตารางวาละ 150 ไปจนถึง 16,000 บาท ซึ่งที่ดินย่านถนนเจ้าสำอางค์ มีราคาสูงสุดที่ตารางวาละ 9,000 – 16,000 บาท รองลงมา คือ ที่ดินย่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ตารางวาละ 1,800 – 13,000 บาท ถนนเทศบาล 1-5 ตารางวาละ 1,000 – 9,000 บาท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตารางวาละ 3,000 – 8,250 บาท ย่านถนนญี่ปุ่น ตารางวาละ 5,000 บาท ย่านถนนท่าหิน ตารางวาละ 4,500 บาท ย่านถนนสุวรรณศรสายเก่า ตารางวาละ 300 – 4,000 บาท ที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร อยู่ที่ตารางวาละ 4,000 – 5,000 บาท และย่านทางหลวงชนบทสายต่าง ๆ ตารางวาละ 150 – 600 บาท

ที่ดินปราจีนบุรี ย่านอำเภอนาดี พื้นที่ย่านนี้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีตลอดปี เนื่องจากบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นประตู่สู่ภาคอีสานทางภาคตะวันออกของไทยด้วย ด้วยเชื่อมต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น ที่ดินย่านนี้ จึงเหมาะกับการจับจองเพื่อการสร้างบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ต ที่พัก เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งราคาที่ดินในอำเภอนาดีอยู่ที่ตารางวาละ 250 – 2,500 บาท เท่านั้น โดยย่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 จะมีราคาสูงที่สุดที่ตารางวาละ 1,000 – 2,500 บาท รองลงมาคือ ย่านถนนชมะนันท์ ตารางวาละ 500 – 2,200 บาท หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ตารางวาละ 2,000 บาท ย่านซอยเทศบาล 1-43 ตารางวาละ 900 บาท และย่านถนนทางหลวงท้องถิ่นสายต่าง ๆ อยู่ที่ตารางวาละ 250 – 450 บาท

วิเคราะห์ที่ดินที่ดินปราจีนบุรี ย่านอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 304 และ โรจนะ ปราจีนบุรี และยังมีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่านทางตอนเหนือของอำเภอ ที่ดินย่านนี้จึงเหมาะสมต่อการจับจองเพื่อการสร้างที่พัก โรงแรม บ้านจัดสรร หรือเพื่อทำการเกษตร โดยที่ดินย่านทางหลวงแผ่นดินสายคลองรั้ง ไปยัง พญาจ่าย (3079) จะมีราคาสูงที่สุด ตารางวาละ 1,250 – 22,000 บาท ย่านทางหลวงแผ่นดินสายปราจีนบุรี ไปยัง ศรีมหาโพธิ (3069) ตารางวาละ 1,250 – 16,500 บาท ทางหลวงแผ่นดินสายศรีมหาโพธิ ไปยัง โคกปีบ (3070) ตารางวาละ 1,150 – 15,500 บาท ทางหลวงแผ่นดินสายฉะเชิงเทรา ไปยัง กบินทร์บุรี (304) ตารางวาละ 5,000 – 7,000 บาท ซอยเทศบาล 1 - 23 ตารางวาละ 750 – 9,000 บาท ทางหลวงชนบทสายต่าง ๆ ตารางวาละ 250 – 1,000 บาท ที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ตารางวาละ 4,500 – 10,000 บาท และที่ดินติดแม่น้ำปราจีนบุรี ตารางวาละ 250 – 4,000 บาท

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร