ทำเลที่น่าสนใจในเชียงรายปี 2560

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงการมอเตอร์เวย์เชื่อมเชียงใหม่-เชียงราย ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้เปิดพื้นที่การพัฒนาใหม่ๆ ผ่านเส้นทางการศึกษาโครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอแม่ออน), ลำปาง (อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ), พะเยา (อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ) และเชียงราย (อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย) ระยะทางรวม 184 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ได้แก่ พม่า ลาวและจีนตอนใต้ รวมถึงประตูเชื่อมโยงการค้าซึ่งมีการลงทุน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ด่านชายแดนอำเภอแม่สาย และด่านชายแดนอำเภอเชียงของ ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยง เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าในอนาคต  ซึ่งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมนี้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในเชียงราย

ทั้งนี้อสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงรายในปี 2559  มียอดขายที่อยู่อาศัยรวม 76% ของโครงการทั้งหมด มีจำนวน 4,161 ยูนิต มีอัตราดูดซับโดยเฉลี่ยของทุกโครงการอยู่ที่ 2.6 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ ซึ่งโครงการในส่วนใหญ่ทั้งแนวราบและแนวสูงจะอยู่ในอำเภอเมือง

ความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ซึ่งซื้อไว้อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อยูนิต อัตราการดูดซับอยู่ที่ 1.9 และ 8.2 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ ตามลำดับ

ความต้องการซื้อของตลาดคอนโดมิเนียมที่ได้รับความนิยม เป็น แบบ 1 ห้องนอน ราคา 40,000 – 60,000 บาทต่อตารางเมตร อัตราการดูดซับอยู่ที่ 6.6 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ โดยทำเลศักยภาพที่มีการค้นหาที่อยู่อาศัยมากที่สุดในเชียงราย รวบรวมจากเว็บไซต์ Baania.com ได้แก่

เมืองเชียงราย


ศูนย์กลางธุรกิจ และคมนาคมของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำกก โดยมีถนนพหลโยธิน (ถนนสายเอเชีย) พาดผ่านพื้นที่เมือง เป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อในระดับจังหวัด ภูมิภาค และในระดับประเทศ โดยพื้นที่เมืองส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของแม่น้ำกก ซึ่งมีทำเลที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ย่านขนส่งใหม่
  • ย่านสนามบินเก่า
  • ย่านสี่แยกแม่กรณ์
  • ย่านในเมือง
  • ย่านเกาะทอง-หนองบัว

พิจารณาเปรียบเทียบในระดับย่าน พบว่าย่านที่มีราคากลางที่อยู่อาศัยสูงสุดคือ ย่านขนส่งใหม่ (3.06 ล้านบาท) รองลงมาคือย่านสนามบินเก่า (3.05 ล้านบาท) และย่านสี่แยกแม่กรณ์ (3.03 ล้านบาท) จะพบว่าบริเวณเมืองเชียงรายที่มีราคากลางที่อยู่อาศัยสูงสุดเป็นพื้นที่ส่วนขยายตัวออกจากย่านในเมืองลงมาทางทิศใต้ โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณแยกแม่กรณ์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางใหม่ของเมืองเชียงราย อันเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรายคือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 2 ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางใหม่ทั้งทางด้านการค้าและการขนส่งของเมืองเชียงราย

ย่านที่มีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรสูงสุด คือ ย่านสี่แยกแม่กรณ์ (29,160 บาท) รองลงมาคือ ย่านเกาะทอง-หนองบัว (27,040 บาท) และย่านในเมือง (24,340 บาท) ทั้งนี้ เป็นผลมาจากย่านดังกล่าวเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมือง และที่น่าสนใจคือ พื้นที่ย่านสี่แยกแม่กรณ์ ซึ่งเป็นย่านที่มีราคากลางที่อยู่อาศัย และราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ในระดับสูง

แม้เชียงรายจะเป็นเมืองขนาดเล็กและมีการกระจุกตัวของความเจริญเฉพาะจุด แต่พื้นที่โซนเมืองเชียงรายก็ยังคงได้รับความสนใจจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยอยู่ไม่น้อย อาจเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่ยังสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งหากมีการขยายตัวการลงทุนและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ก็จะยิ่งดึงดูดนักลงทุนทั้งในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจการค้าประเภทอื่นๆ รวมถึงผู้บริโภคให้เข้ามาสนใจโครงการที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้มากขึ้นได้เช่นกัน 

สำหรับแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2560 ซึ่งคาดว่ายังมีความต้องการใกล้เคียงกับในปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าจะพบหลายโครงการทั้งโครงการแนวราบและแนวสูงชะลอการก่อสร้างออกไปในช่วงปลายปี 2558-2559 แต่ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นเข้ามาเติมเต็มอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม โครงการอสังหาฯ ในพื้นที่นี้เน้นเสนอขายคนในพื้นที่เป็นหลักทำให้ตลาดยังเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากนัก

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “เมืองเชียงราย”

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สนามบิน-บ้านดู่-แม่ฟ้าหลวง"

เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงราย ปี 2559

Neighborhood Guide: เมืองเชียงราย

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร