ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) ขอนแก่น 2559

30/4/2017
Share

Baania ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมโครงการอสังหาฯเปิดใหม่ ในขอนแก่น ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 1,313 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 4,373 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

บ้านจัดสรร

ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในขอนแก่น มีบ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 60 โครงการ ประมาณ 5,935 ยูนิต โดยมีบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 843 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 3,525 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น

คอนโดมิเนียม

จังหวัดขอนแก่นมีคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 20 โครงการ ประมาณ 3,346 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 14 โครงการ มียูนิตในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,310 ยูนิต) โดยโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่มีจำนวน 470 ยูนิต มูลค่า 848 ล้านบาท

ภาพรวมโครงการอสังหาฯ เปิดตัวใหม่ ในขอนแก่น ปี 2559 แบ่งเป็นรายไตรมาส

ปัจจุบัน ขอนแก่นมีโครงการที่จะดำเนินงาน 3 โครงการหลักๆ คือ

1. โครงการระบบขนส่งสาธารณะ เป็นรถเมล์ปรับอากาศในเมืองที่นำระบบชำระเงินอัตโนมัติมาใช้เชื่อมโยงเส้นทางกับสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยว

2. โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) ใน จ.ขอนแก่น

3. โครงการสมาร์ทซิตี้ ที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การใช้เทคโนโลยี การฟื้นฟูเมือง

และการพัฒนาในด้านโครงข่ายคมนาคม ส่งผลให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกรัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมตลาดที่อยู่อาศัย โดยการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนอง ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนยูนิตในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ไตรมาส 1 บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 377 ยูนิต มูลค่า 2,423 ล้านบาท     คอนโดมิเนียม เปิดตัวโครงการใหม่ 400 ยูนิต มูลค่า 778 ล้านบาท

ช่วงมหกรรมระบายสต๊อกของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรายใหญ่ ต่างออกแคมเปญใหญ่เพื่อระบายสินค้า

ไตรมาส 2 บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 383 ยูนิต มูลค่า 904 ล้านบาท          

เน้นแคมเปญส่งเสริมการขายสินค้าพร้อมอยู่ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และเพื่อทดแทน กำลังซื้อที่อาจลดลงเมื่อสิ้นสุดมาตรการอสังหาฯ
มีการเปิดตัวโครงการใหม่ของบ้านจัดสรรมากที่สุดของปี 2559

ไตรมาส 3 คอนโดมิเนียม เปิดตัวโครงการใหม่ 70 ยูนิต มูลค่า 70 ล้านบาท              

ไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ของบ้านจัดสรรในไตรมาสนี้

ไตรมาส 4 บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 83 ยูนิต มูลค่า 198 ล้านบาท 

จากเหตุการณ์ในช่วงเดือนตุลาคม ทำให้ผู้ประกอบการงดการจัดกิจกรรมและสื่อโฆษณาต่างๆ ส่งผลให้ตลาดมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยเลื่อนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ เป็นต้นปี 2560

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทตวามที่เกี่ยวข้อง :

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

Neighborhood Guide: ย่านหัวทะเล

30/4/2017
Share

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด