Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

คู่รัก LGBTQ กู้ร่วมกันได้แล้ว

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กระแส LGBT กำลังมา ทราบหรือไม่ครับว่าตอนนี้เราสามารถกู้ร่วมกับคนรักไม่ว่าจะเพศไหนๆ ก็ได้แล้ว เรามาอ่านข้อมูลเรื่องนี้กันสักนิดครับว่า กู้ร่วมในปัจจุบันนี้สามารถกู้ร่วมกับใครกันได้บ้าง และมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ธนาคารให้ LGBTQ กู้ร่วมได้

ในสมัยก่อนการกู้ร่วมกันนั้นจะจำกัดผู้ที่กู้ร่วมกันได้ ได้แก่ สามี-ภรรยาที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย หรือมีหลักฐานแสดงการเป็นสามีภรรยากัน, พี่น้องท้องเดียวกันที่นามสกุลเดียวกัน, พี่น้องท้องเดียวกันแต่คนละนามสกุลจะต้องแสดงหลักฐาน, พ่อหรือแม่กับลูก, ญาติที่นามสกุลเดียวกัน, พ่อแม่บุญธรรมกับลูกบุญธรรม แต่ในทุกวันนี้ธนาคารต่างได้เปิดรับคู่รักทุกกลุ่มในการกู้ร่วมกันมากขึ้น ซึ่งเปิดให้กลุ่มคู่รัก LGBTQ (กลุ่มคนที่ไม่ได้มีเพศตามคนในสังคมทั่วไป และไม่จำกัดกรอบ) สามารถกู้ร่วมกันได้แล้ว

LGBT

เงื่อนไขการกู้ร่วมของกลุ่มคู่รัก LGBTQ

โดยปกติแล้วการกู้ร่วมสำหรับคู่รักชายหญิงทั่วไปจะต้องมีหลักฐานแสดงการอยู่ร่วมกัน เช่น ทะเบียนหรือมีหลักฐานแสดงการเป็นสามีภรรยากัน เช่น ภาพถ่ายแต่งงาน บุตร  เป็นต้น สำหรับ LGBT ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน
 • รูปถ่ายงานแต่งงาน
 • ทะเบียนสมรส ในบางประเทศรับรองการจดทะเบียนสมรสสำหรับเพศเดียวกันแล้ว หากเราจดทะเบียนสมรสในกลุ่มประเทศนั้น สามารถเอาหลักฐานมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ได้ โดยจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทยนะครับ

ขั้นตอนในการกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ

1. เช็กธนาคาร

ที่มีสินเชื่อบ้านสำหรับการกู้ร่วมเพศเดียวกัน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งปกติแล้วแต่ละธนาคารไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่านี้คือข้อเสนอสินเชื่อสำหรับ LGBTQ เท่านั้น เพียงแต่ขยายเงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำหนดการพิจารณายื่นกู้ร่วมสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสมากขึ้น โดยผู้กู้ร่วมมีคุณสมบัติพื้นฐานหลักๆ ดังนี้ครับ 
- ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
- ผู้กู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี 
- ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

2. เตรียมเอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อ

เตรียมเอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน ซึ่งก็จะมีเอกสารเหมือนๆ กับการกู้ร่วมพื้นฐานครับซึ่งหลักๆ มีดังนี้ครับ


  • บัตรประชาชน 

  • ทะเบียนบ้าน

  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

  • หนังสือรับรองเงินเดือน

  • สลิปเงินเดือน

  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

3. เลือกสินเชื่อ

เลือกสินเชื่อ ขั้นตอนนี้จะต้องปรึกษษกับธนาคารที่จะกู้ร่วมกันครับว่ามีตัวเลือกอะไรบ้าง และมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง


การกู้ร่วมกันช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น ได้วงเงินสูงขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคู่รักชายหญิง หรือกลุ่มคู่รัก LGBTQ ก็ต้องใช้ทำความเข้าใจเรื่องการกู้ร่วมให้ดีก่อนนะครับ เพราะหากมีปัญหาหรือเกิดการเลิกรากันจะทำให้มีปัญหาในการกู้ร่วมนี้ได้นะครับ

 

 

 

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร