Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

แต่งตัวไปกู้ : ซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ทรัพย์  NPA  ดีอย่างไร NPA คือทรัพย์ที่ธนาคารซื้อจากการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาเป็นหลักประกันการกู้เงินและหลุดจำนอง หรือทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการตีโอนชำระหนี้ โดยทรัพย์นั้นธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่สามารถได้รับประโยชน์ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียกว่าเป็นทรัพย์ NPA (Non Performing Assets) ซึ่งในแง่กฎหมายแล้วธนาคารต้องขายทรัพย์ดังกล่าวภายในกำหนด 5 ปีนับตั้งแต่ได้รับกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นๆ โดยทั่วไปทรัพย์หรือบ้านที่ผู้กู้นำมาเป็นหลักประกันการกู้เงินต้องผ่านกระบวนการประเมินราคาหลักประกัน โดยผู้ประเมินอย่างถูกต้องสมบูรณ์มาในระดับหนึ่งแล้ว ทำให้มั่นใจว่าทรัพย์นั้นมีเอกสารสิทธิที่ถูกต้อง และอยู่ในทำเลระดับดีใช้ได้ ส่วนที่สำคัญคือธนาคารมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์ในกำหนดเวลาตามกฎหมาย จึงทำให้การบอกขายอยู่ในระดับที่ถูกกว่าราคาตลาดโดยทั่วไปอยู่บ้าง ทำให้ทรัพย์ NPA ของธนาคารดูน่าสนใจสำหรับผู้ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์ เพียงแต่ทรัพย์นั้นอาจขาดการดูแล ทำให้มีสภาพที่เสี่ยมโทรมไปบ้าง

ต้องการทรัพย์ NPA ต้องทำอย่างไร ลูกค้าที่สนใจในทรัพย์ธนาคารประการแรกให้ถามตนเองว่า วัตถุประสงค์ต้องการนำมาเป็นที่อยู่อาศัยเอง หรือเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร หรือเพื่อนำไปพัฒนาทรัพย์เพื่อการธุรกิจ ประการที่สองคือต้องการทรัพย์ประเภทใด บ้าน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม หรือที่ดินว่างเปล่า ประการที่สามคือต้องการทรัพย์ในราคาเท่าใด ประการต่อไปคืออยู่ในทำเลไหน เมื่อทราบความต้องการของตนดีแล้วก็สามารถติดต่อไปยังผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ได้เลย

  • ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลและทำหน้าที่การขายทรัพย์โดยตรง ซึ่งการเข้าไปติดต่อยังหน่วยงานดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ ที่สามารถให้ข้อมูลได้โดยละเอียดและทันสมัย ส่วนใหญ่ธนาคารจะมีหน่วยงานขายทรัพย์ดังกล่าวในเขตพื้นที่นั้นๆ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสาขา ปัจจุบันถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการช่วยขายทรัพย์ของธนาคารด้วย
  • ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการขายทรัพย์ NPA ดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดจะมีตั้งแต่ประเภททรัพย์, ราคา, ทำเลที่ตั้งทุกแห่งทั่วประเทศ บางแห่งหากมีโปรโมชั่นก็จะสามารถทราบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว
  • ติดต่อผ่านงานแฟร์ขายทรัพย์ NPA ซึ่งในท้องที่จะมีทรัพย์มาร่วมขายในงานตามพื้นที่ งานที่ได้รับความนิยมประจำปีได้แก่งาน “NPA Grand Sale” โดยมีทรัพย์ของธนาคารทุกแห่ง บริษัทบริหารทรัพย์สิน และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ งานจะจัดประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี ส่วนมากจัดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยในงานจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษ รวมทั้งการจัดให้มีสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์ด้วยเงื่อนไขพิเศษ

เงินกู้สำหรับซื้อทรัพย์ NPA เนื่องด้วยธนาคารผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ NPA เป็นสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว ฉะนั้นทุกธนาคารจะมีการนำเสนอให้ลูกค้าสามารถกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์ดังกล่าวในเงื่อนไขพิเศษ

  • เงื่อนไขการกู้ยืม ได้แก่ วงเงินกู้สูง, ระยะเวลากู้ ถ้าเป็นบ้านก็สามารถกู้ได้ระยะเวลาสูงเช่นเดียวกับปกติ, อัตราดอกเบี้ยพิเศษ, การผ่อนชำระอาจมีช่วงปลอดดอกเบี้ย เป็นต้น
  • รายการโปรโมชั่น หลายแห่งจะเสนอราคาขายทรัพย์ลดแลกแจกแถม ได้แก่ ซื้อทรัพย์เป็นแพ็คคู่ แพ็ครวม ได้แก่ ซื้อทรัพย์รวมหลายชิ้นในราคาพิเศษ หรือซื้อทรัพย์ชิ้นนี้แถมทรัพย์อีกชิ้นหนึ่ง เป็นต้น

การซื้อทรัพย์ NPA นอกจากดูให้ตรงความต้องการด้วยเงื่อนไขพิเศษแล้ว จะต้องดูสภาพของทรัพย์ด้วยว่าต้องนำไปพัฒนาต่ออย่างไร นอกจากดูความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนแล้ว ควรจะต้องต่อรองราคาให้เหมาะสมกับสภาพทรัพย์ด้วย

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร