Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา

เชียงใหม่เมืองหลวงของประเทศกลุ่ม CLMV

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) มีอัตราเติบโตในเรื่องกำลังซื้ออย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีประชากรรวมกันกว่า 137 ล้านคน และยังเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศจีนตอนใต้ได้ สัดส่วนการส่งออกของไทยกว่า 30% ที่เป็นการส่งออกไปยังประเทศกลุ่มในอาเซียนและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศกลุ่ม CLMV เกิดขึ้นจากท่าน รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ในงาน Exclusive Seminar หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะกันในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ กับนักวิชาการและผู้ประกอบการจากส่วนกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความร่วมมือของนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตที่ปรึกษารัฐบาลพม่า และได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยในโตเกียว อาจารย์ติดตามข้อมูลของประเทศกลุ่ม CLMV อย่างใกล้ชิด และให้มุมมองว่าเชียงใหม่ควรพัฒนาเป็นเมืองหลวงของประเทศ CLMV เพราะปัจจัยในเรื่องทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางความพร้อมในเรื่องโครงข่ายคมนาคม สาธารณูปโภคต่างๆ  แม้จะยังต้องพัฒนาบางเรื่องอยู่บ้างในส่วนตลาดเงินตลาดทุน 

ฟังแนวคิดของอาจารย์แล้วทำให้รู้สึกว่าเส้นทางการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกมากอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับประเทศ และท้องถิ่นที่จะช่วยกันพัฒนาให้ไปแบบถูกทิศ ถูกทาง 

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาช่วยจุดประกายความคิดทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่มีความหวังท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่แทบมองไม่เห็นทางออกในตอนนี้ ขอบคุณแต้ๆ เจ้า

ภาพ  : อจ.กิตติ  บรรยากาศการสัมมนา

 

ผู้เขียน  : อัญชนา วัลลิภากร

มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อด้านอสังหาริมทรัพย์มานาน

ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ (เชียงใหม่) จำกัด

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร