Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

หลักการจัดตู้ไม้น้ำฉบับมือใหม่

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรก การจัดตู้ปลาด้วยของตกแต่งหรือพรรณไม้ต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับตู้ปลาของเราให้ดูสวยงามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตกแต่งตู้ปลาด้วยพรรณไม้น้ำเลี้ยงง่าย ทำให้สัมผัสถึงธรรมชาติของโลกใต้น้ำอันงดงามตระการตา รู้สึกตื่นตาทุกครั้งที่ได้ชม วันนี้ทางเราจึงขอนำทุกท่านมาเปลี่ยนตู้ปลาธรรมดาให้เป็นตู้ไม้น้ำด้วยพรรณไม้น้ำเลี้ยงง่ายกัน 

ตู้ไม้น้ำคืออะไร?

ตู้ไม้น้ำ คือ สภาพแวดล้อมของธรรมชาติจำลองเสมือนระบบนิเวศจริงภายใต้ขนาดพื้นที่ที่ถูกจำกัดภายในตู้กระจกที่บรรจุต้นไม้น้ำ ก้อนหิน กิ่งไม้ สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เช่น ปลา กุ้ง เป็นต้น ภายใต้ระบบนิเวศปิดที่มีความเสมือนจริงโดยการควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน จึงเสมือนเป็นธรรมชาติย่อส่วนที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นในพื้นที่เล็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันตู้ไม้น้ำได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในเชิงของการจัดเพื่อตกแต่งสถานที่ เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน หรือเพื่อเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้ ซึ่งมีความแตกต่างจากการจัดตู้ปลา ที่คุ้นเคยกันในอดีต นอกจากนี้ ตู้ไม้น้ำ ยังเป็นเสมือน เครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งภายในบ้าน สำนักงาน โรงแรม ห้องทำงาน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะที่มีการประดับ ตกแต่ง ออกแบบด้วยพรรณไม้น้ำเลี้ยงง่ายนานาชนิด

ตู้ไม้น้ำคือหลักการจัดตู้ไม้น้ำสำหรับมือใหม่

  • หลักการจัดตู้ไม้น้ำสำหรับมือใหม่ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ขนาดของตู้ที่ต้องการและวางไว้ที่ใดในบริเวณบ้าน หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ต้องการ เช่น มีพื้นที่เล็ก อยากได้ตู้เล็ก ดังนั้นเราก็ต้องเลือกตู้เล็กที่เหมาะสมกับความต้องการ เป็นต้น ขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องสัมพันธ์กับขนาดของตู้ด้วย
  • อุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็น ก็คือ ระบบกรอง ซึ่งจะต้องมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้น้ำในตู้ไม้น้ำมีปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำ และสัตว์น้ำ มีปริมาณที่สัมพันธ์กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น จึงต้องมีเครื่องผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับตู้ไม้น้ำด้วย
  • สำหรับการเจริญเติบโตของพืช สิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบตู้ไม้น้ำ คือ ปริมาณแสงที่พืชต้องใช้ในการสังเคราะห์แสง ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถผลิตแสงได้เท่าเทียมแสงจากธรรมชาติมากขึ้น เช่น หลอดไฟ LED ขนาดต่าง  ๆ ที่ผู้เลี้ยงไม้น้ำสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย เป็นต้นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณแสงก็คืออุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม ซึ่งพรรณไม้น้ำที่เราเลือกล้วนแต่มีความต้องการปริมาณแสงและระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

หลักการจัดตู้ไม้น้ำระบบตู้และอุปกรณ์ มีอะไรบ้าง

  • ขนาดตู้ไม้น้ำ

ขนาดมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลาย คือ ขนาด 18 24 36 และ 48 นิ้ว ทั้งนี้ หากมีใครอยากได้ตู้ขนาดเล็กลงไปจากขนาดมาตรฐานเพื่อวางบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะรับแขกและสถานที่ซึ่งมีพื้นที่จัดวางอย่างจำกัดก็สามารถทำได้ แต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ เพราะตู้ไม้น้ำที่มีขนาดเล็กมาก ๆ จะทำให้ระบบน้ำและต้นไม้เสี่ยงต่อการสูญเสีย และตายได้ง่าย 

  • ระบบไฟในตู้ไม้น้ำ

ได้รับการออกแบบมาให้มีแสงใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์มากที่สุด ซึ่งจะแตกต่างจาก ตู้ปลา ทั่ว ๆ ไป ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้เป็นหลอด LED เพราะจะได้แสงสว่างที่ใกล้เคียงธรรมชาติและประหยัดไฟมากที่สุด   

  • ระบบกรองน้ำในตู้ไม้น้ำ

จะใช้ระบบกรองที่ถูกติดตั้งจากภายนอกแทบทั้งหมด เนื่องจากเป็นระบบการกรองแบบชีวภาพที่ไม่ใช่เพียงการดักจับเศษมูลหรือเศษอาหารจากปลาเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบกรองที่ช่วยสร้างพื้นที่ในการอยู่อาศัยของแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ช่วยกินเศษอาหารและของเสียต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้น้ำที่ไหลผ่านออกไปยังตู้จะมีลักษณะใสและปลอดภัยสำหรับระบบนิเวศอีกด้วย

  • ดินที่ใช้เพาะปลูกต้นไม้น้ำ

มีลักษณะเป็นดินอัดเม็ดสีดำเล็ก ๆ ซึ่งมีสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการอย่างมาก เนื่องจากดินชนิดนี้มีจุลินทรีย์และแบคทีเรียบางชนิดอาศัยและถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใส่ในตู้ปลาน้ำจืด ที่ไม่ส่งผลลบต่อค่า PH ของน้ำ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากกรวด หรือทรายจืดทั่วไปที่เราสามารถพบเห็นได้จากตู้ปลาธรรมดา อย่างไรก็ดีการใช้ดินอัดเม็ดก็ต้องอาศัยการใช้ปุ๋ยรองพื้น ปุ๋ยฝัง และปุ๋ยน้ำ ร่วมด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • ระบบเติมคาร์บอนไดออกไซด์ในตู้ไม้น้ำ

เป็นระบบคาร์บอน ซึ่งมีทั้งแบบถัง ระบบยีสน์ และ ระบบสารเอบี เพื่อใช้ปรับสภาพอากาศของตู้ไม้น้ำให้มีความสมดุลมากขึ้น 

  • ระบบทำความเย็น

เป็นระบบมีความสำคัญไม่แพ้กับระบบ Co2 เนื่องจาก ต้นไม้ในตู้ไม้น้ำจะเจริญเติบโตได้ดี มีสีเขียวและแดงสวยตามสภาพจริงมากที่สุดที่น้ำอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้หากไม่ใช้ระบบทำความเย็น ก็ควรตั้งตู้ไว้ในห้องปรับอากาศอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมงต่อวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่นั่นเอง

  • Layout หรือการจัดวางในตู้ไม้น้ำ

ส่วนใหญ่จะนิยมใช้หินในการนำมาตกแต่งตู้ให้ดูมีมิติ มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ หรือจะใช้เป็นกิ่งไม้ ขอนไม้ หรือรากไม้ ก็ได้เช่นกัน ที่สำคัญคือควรระมัดระวังในเรื่องของการดูแลรักษาเป็นสำคัญ

ระบบตู้และอุปกรณ์10 พรรณไม้น้ำน่าปลูก

สำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงและมีงบประมาณไม่มาก ควรเลือกตู้ไม้น้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป คือ ขนาด 24 – 30 นิ้ว และควรเลือกพรรณไม้น้ำที่มีราคาไม่แพง ดูแลได้ง่าย เป็นต้น

คุณลักษณะที่แตกต่างกันของพรรณไม้น้ำที่อยู่บนบกและในน้ำที่ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจ เพื่อเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดของตู้ กล่าวคือ พรรณไม้น้ำบนบกจะมีลำต้นจะหนา ใบแข็ง ส่วนพรรณไม้น้ำที่เติบโตใต้น้ำ ลำต้นจะอ่อน ใบพลิ้ว ดูสวยงามและมีราคาแพงกว่า หากซื้อต้นบนบกมาเลี้ยงใต้น้ำต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจในการปรับสภาพของต้นไม้นั้นด้วยว่ามีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อการดำรงชีพใต้น้ำนานเท่าไร และสามารถเลี้ยงแบบจมน้ำได้หรือไม่ พรรณไม้น้ำที่นิยมใช้และปลูกง่าย ได้แก่

1. ผักเป็ดแดง

เจริญเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนบก ลำต้นมีทั้งที่ขึ้นตั้งตรง เลื้อยทอดไปตามพื้นดิน หรือลอยน้ำ  เลี้ยงง่าย-โตช้า ไม่ต้องการแสงและคาร์บอนมากนัก

ผักเป็ดแดง2. โรทาลาอินดิคา(ห้วยซินสี)

พืชอยู่เหนือน้ำ ชอบปริมาณแสงปานกลาง อยู่ในอุณหภูมิ 22-26 องศาเซลเซียส เลี้ยงง่ายปานกลาง

โรทาลาอินดิคา3. ลุดวิเกียเล็ก

พืชอยู่เหนือน้ำ ชอบปริมาณแสงมาก เช่น อุณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซียส เลี้ยงง่ายปานกลาง

ลุดวิเกียเล็ก4. บาโคปามอนนิเอรา (พรมมิ)

พืชอยู่เหนือน้ำ ชอบปริมาณแสงมากประมาณอุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เลี้ยงง่ายมาก

บาโคปามอนนิเอรา5. เดนซา

พืชอยู่ใต้น้ำ ปริมาณแสงจัด อุณหภูมิ 15-26 องศาเซลเซียส เลี้ยงง่ายมาก

เดนซา6. ดาวกระจาย (เขากวาง)

พืชอยู่เหนือน้ำ ชอบปริมาณแสงมาก อุณหภูมิ 24-28 องศาเซลเซียส เลี้ยงง่ายปานกลาง

ดาวกระจาย7. ขาไก่ด่าง

พืชอยู่เหนือน้ำ ชอบปริมาณแสงปานกลาง อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เลี้ยงง่ายมาก

ขาไก่ด่าง8. ดาดทับทิม

พืชอยู่เหนือน้ำ ชอบปริมาณแสงปานกลาง อุณหภูมิ 23-28 องศาเซลเซียส เลี้ยงง่ายปานกลาง

ดาดทับทิม9. โรทาล่าเขียว

พืชอยู่ใต้น้ำ  ชอบปริมาณแสงปานกลาง เลี้ยงง่ายปานกลาง

โรทาลาเขียว10. โร่ทาล่าแดง

พืชอยู่ใต้น้ำ  ชอบปริมาณแสงปานกลาง-สูง เลี้ยงง่ายปานกลาง

โร่ทาล่าแดงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบตู้ปลารวมถึงความเป็นธรรมชาติและกำลังมองหาไอเดียในการจัดสวนตู้ปลาสไตล์ใหม่ ตู้ไม้น้ำ ก็นับเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนรักธรรมชาติ ที่อยากเห็นวิวัฒนาการหรือความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำไปในคราวเดียวกันได้อย่างลงตัว

ที่มาภาพประกอบ :

https://fishkeepingforever.com

https://cms-frontend.baania.com

https://data.addrun.org

https://www.earth.com

https://aqua.c1ub.net

https://www.aquamaniath.com

https://www.ppmainam.com

https://tropica.com

https://www.baanlaesuan.com

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร