Baania
เลือกจังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหา
ห้องนอน
ราคา

ASA รวมพลังพันธมิตร เปลี่ยนเมืองเพื่อทุกคน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

“เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน” (Smart & Innovative CITIES FOR ALL) จะเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดงาน "ASA Real Estate Forum 2019" ระดมความคิดเห็นและร่วมกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเมืองที่มีความซับซ้อนให้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดเผยว่า ทิศทางของเมืองใหญ่ทั่วโลกต่างก็ต้องแบรนดิ้งตัวเองเพื่อให้เกิดการรับรู้สำหรับผู้ที่โดนทางท่องเที่ยวให้มากที่สุด

ในกรณีประเทศไทยคนจะพูดถึงกันมากว่าเดินทางมาภูเก็ต การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกันการเดินทางไปโตเกียวเป็นสิ่งที่หลายคนกล่าวถึงมากกว่า  ซิลิคอนวัลเล่ย์ สหรัฐอเมริกา เมืองที่ชัดเจนว่าต้องการดูดคนฉลาดจากทั่วโลกให้ไปทำงานที่นั่น สำหรับประเทศไทย หรือกรุงเทพฯ​ คงต้องมาร่วมกันมองถึงทิศทางของเมืองว่าจะเป็นอย่างไร

หนึ่งในแนวทางที่กรุงเทพฯ​ จะเป็นได้คือการมุ่งสู่สมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นสเกลที่ใหญ่ไม่ใช่แค่สถาปนิก กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ทำได้ยังต้องมีในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย

บทบาทที่ผ่านมาสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายบูรณาการสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งตามหลักวิชาการและตามหลักจรรยาบรรณในบทบาทของวิชาชีพ รวมทั้งหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน

ซึ่งการจัดงาน ASA Real Estate Forum และ ASA Real Estate Awards นับเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับสถาปนิกและวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหลายๆ ด้านเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายบุคลากรในสาขาวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเวทีที่เปิดมุมมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยผ่านวิชาชีพสถาปนิก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม

“เรื่องนี้ใหญ่มาก ผมเชิญองค์กรต่างๆ มาเข้าร่วม ทุกคนตอบรับหมด แม้แต่บาเนีย บริษัทเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เข้าร่วมพูดคุยในประเด็นนี้”


นายวีรพล จงเจริญใจ ประธานจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 และรองประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน เปิดเผยว่า ปัญหาของการพัฒนาเมืองมีความซับซ้อนเกินกว่าองค์กรเดียวหรือองค์ความรู้เดียวจะแก้ไขได้ จึงต้องเชิญทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหาแนวคิดในการแก้ปัญหา อาทิ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (มหาชน) (NIA) ฯลฯ

ภายในงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีด้วยกันสองส่วน คือในภาคเช้าเป็นเรื่องนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการขับเคลื่อนโครงการ Mega Project ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการเงิน การคลัง ตลอดจนนโยบายสาธารณะ

นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาวิชาการที่ต่อยอดองค์ความรู้ อาทิ Urban Tech ในยุคของการตลาดแบบ Big data Block chain technology และ งานแสดง Exhibition จาก Friends of ASA การเสวนาภาคค่ำในรูปแบบ Dinner Talk หัวข้อ "Smart & Innovative CITIES FOR ALL"

อีกไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง ASA Real Estate Awards โดยมอบรางวัลให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณค่า 8 ประเภท และรางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่นอีก 4 รางวัล ทั้งหมดเป็นรางวัลที่เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่และให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

โดย ASA Real Estate Forum 2019 จัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร