Baania
เลือกจังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหา
ห้องนอน
ราคา

5 ประกันบ้าน ประกันน่าทำเมื่อเรามีบ้าน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ใครที่อยากเพิ่มความมั่นใจและอุ่นใจให้บ้านของตนเองไม่ว่าจะเพิ่งซื้อหรือซื้อนานแล้ว ประกันบ้าน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เติมเต็มตรงนี้ได้ ถ้าหากพูดถึงการทำประกันภัยบ้านนั้น มีหลากหลายแบบ ทั้งประกันโจรกรรม ประกันทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย หรือประกันจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันไฟไหม้นั่นเอง ประกันอุทกภัยหรือประกันน้ำท่วม ประกันแผ่นดินไหว ประกันฟ้าผ่า เป็นต้น เรามาดูกันครับว่ามีประกันบ้านอะไรบ้าง และเขาจะคุ้มครองบ้านเราเมื่อเกิดภัยได้อย่างไรบ้าง

1. ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย เป็นประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับตัวบ้านใน 3 กรณีหลักๆ ได้แก่
1. <<0e9aa154c47d4a6cea5a1b3c8f047bf9>>
2. ฟ้าผ่า
3. แก๊สจากการทำแสงสว่างหรือใช้ประโยชน์ในบ้าน แต่ไม่รวมการระเบิดที่เกิดจากแผ่นดินไหว

นอกจากนี้ยังอาจมีการคุ้มครองส่วนต่างๆ เพิ่มตามกรมธรรม์ที่คุณเลือก โดยประกันอัคคีภัยนี้เป็นประกันระยะสั้น จึงต้องซื้อเป็นรายปีไป หรือทุก 2 - 3 ปี สำหรับค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทที่ทำ โดยหากเกิดอัคคีภัยขึ้นบริษัทประกันจะจ่ายความคุ้มครองให้กับเจ้าของบ้าน หรือธนาคารในกรณีที่บ้านติดจำนองกับธนาคาร ซึ่งในปัจจุบันประกันอัคคีภัยมักมีการบังคับให้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านใหม่ครับ ในส่วนของบ้านเก่า หรือบ้านที่ไม่ได้กู้ และบ้านที่ไม่ได้จำนองไว้ จะไม่มีการบังคับว่าต้องทำครับ

ประกันบ้าน

2. ประกันภัยพิบัติ

คงจะเห็นกันว่าช่วงนี้เมืองไทยเราเกิดภัยภิบัติในบ่อยครั้ง ยิ่งเฉพาะน้ำท่วมที่เห็นได้บ่อยขึ้นทถกวัน ฉะนั้นประกันภัยพิบัติจึงเป็นการคุ้มครองบ้านจากภัยธรรมชาติต่างๆ ที่น่าสนใจทำติดไว้ไม่น้อยครับ โดยประกันภัยภิบัติจะหมายถึง 
1. <<9e4929eadf670f55881a5c2327cffa77>>แต่จะไม่ครอบคลุมบ้านในพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดไว้ว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือทางน้ำผ่าน เพราะได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากภาครัฐอยู่แล้ว
2. แผ่นดินไหว ความรุนแรงตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
3. พายุ ความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประกันภัยพิบัตินี้สำหรับที่อยู่อาศัยนี้ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำ ดังนั้นจะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับ

ประกันบ้าน

3. ประกันทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย

ส่วนใหญ่แล้วประกันอัคคีภัยและภัยพิภัยจะคุมแต่ส่วนของตัวหรือโครงสร้างบ้าน แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินภายในบ้าน หากต้องการคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของมีค่าภายในบ้านต่างๆ จะต้องทำประกันทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะครับ

ประกันบ้าน

4. ประกันภัยโจรกรรม

เดี๋ยวนี้จะไว้ใจใครช่างยากเย็น ประกันภัยโจรกรรมจึงเป็นอีกประกันภัยบ้านที่ช่วยคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการถูกโจรกรรม โดยแบ่งเป็น 3 หมวด 
1. การโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย
2. การโจรกรรมและการปล้นทรัพย์ โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย
3. การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ โดยปรากฏหรือไม่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรมนี้ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำ แต่หากต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับบ้านของตนเองก็สามารถทำเพิ่มเติมได้ครับ

ประกันบ้าน

5. ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ MRTA

MRTA เป็นชื่อย่อของ Mortgage Reduced Term Assurance (MRTA) หรือประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ คือประกันคุ้มครองผู้กู้กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง โดยประกันนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านได้อีกต่อไป บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้สินในส่วนที่เหลือให้กับธนาคารผู้ออกสินเชื่อแทน และหลักทรัพย์ที่ผู้กู้ทำไว้จะตกเป็นของผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยสถาบันการเงินที่ให้กู้มักนำเสนอประกันตัวนี้ให้ ด้วยการยื่นข้อเสนอต่างๆ เช่น ลดดอกเบี้ย เป็นต้น

ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ MRTA นี้ เขาไม่ได้บังคับไว้ว่าต้องทำ แต่จะมีประโยชน์มากสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย และต้องรับภาระในการขอสินเชื่อเพียงคนเดียว ส่วนครอบครัวไหนที่มีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมดได้อยู่แล้ว ประกันตัวนี้ก็อาจไม่จำเป็น เพราะเบี้ยประกันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับ

ประกันบ้าน

ประกันบ้านแสนรัก จาก TQM

ประกันภัยเกี่ยวกับบ้านกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากข่าวสารที่เห็นกันบ่อยๆ ทั้งไฟไหม้ โจรกรรม น้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆ หลายคนจึงต้องการความอุ่นใจให้บ้านของตนเองมากขึ้น ซึ่งประกันบ้านตัวหนึ่งที่น่าสนใจ ครอบคลุมเยอะ และคุ้มค่าตัวหนึ่งก็คือ ประกันบ้านแสนรัก จาก TQM จ่ายเพียงไม่กี่พัน แต่ให้ความคุ้มครองสุงสุดเป็นล้าน ซึ่งเป็นประกันที่คุ้มครองที่อยู่อาศัยทั่วไป ทั้งบ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 และ 2 รวมถึงทรัพย์สินภายในอีกด้วยครับ เรามาดูรายละเอียดกัน

ความคุ้มครอง

สำหรับการให้ความคุ้มครองของประกันบ้านแสนรักจะมีดังนี้ครับ

  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  • ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ, ภัยลูกเห็บ

แผนประกันภัย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกแผนประกันภัยเกี่ยวกับบ้าน ควรเลือกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และไม่เดือดร้อนกระเป๋าเงินของเรา โดยประกันบ้านแสนรัก จาก TQM เขาก็มีตัวเลือกประกันภัยที่หลากหลายรูปแบบให้เราสามารถเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น

  • แผนที่ 1 จ่ายเพียง 1,800 บาทก็คุ้มครองยาว 1 ปี ในวงเงิน 1,000,000 บาท
  • แผนที่ 2 จ่ายเพียง 2,800 บาทก็คุ้มครองยาว 1 ปี ในวงเงิน 1,500,000 บาท
  • แผนที่ 3 จ่ายเพียง 3,800 บาทก็คุ้มครองยาว 1 ปี ในวงเงิน 2,000,000 บาท

ประกันบ้านแสนรัก

ซื้อประกันออนไลน์

และอีกจุดเด่นหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ เราไม่จำเป็นต้องเดินไปซื้อประกันภัยที่สำนักงานหรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ และทำเรื่องเอกสารให้ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะเราสู่ยุคใหม่แบบ new normal กันแล้วด้วยการซื้อประกัยภัยบ้านออนไลน์ อย่าง ประกันบ้านแสนรัก  ของ TQM นี้ก็สามารถซื้อประกันภัยออนไลน์ได้เช่นกันครับ 

ประกันบ้านแสนรัก

ประกันบ้าน ถือเป็นตัวช่วยคุ้มครองความเสียหายหากเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านเราเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น หากใครที่ต้องการความอุ่นใจให้กับบ้านเรา โดยบ้านที่ว่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือหนึ่งเท่านั้น เพราะบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างรูปแบบไหนก็อาจเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะครับ

ประกันบ้านแสนรัก

 

 

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร