Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

12 โรงเรียนเอกชนยอดนิยมในกรุงเทพที่ผู้ปกครองให้ความสนใจ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากระบบการศึกษานั้นมีหลากหลายมากกว่าโรงเรียนรัฐ รวมถึงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีกว่า และที่สำคัญคือ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้สองภาษา หรือมากกว่า 

วันนี้จึงขอนำทุกท่านมารู้จักกับ 12 โรงเรียนเอกชนยอดนิยมในกรุงเทพฯ  โดยขอเริ่มกันที่

1. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกที่แรก ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เมื่อปี พ.ศ. 2239 ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้คติพจน์ “ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”
หลักสูตรการเรียน: แบบ Intensive English Program (IEP) คือการจัดให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม และเพิ่มจำนวนคาบเรียนมากกว่าที่หลักสูตรกำหนดทุกระดับชั้น
ค่าเทอม: 80,000 บาทต่อปี
ที่ตั้ง: 25 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ที่มา: โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

2. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ เนื่องด้วยผู้บริหารที่ได้ออกกฎให้นักเรียนสามารถใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้ จึงกลายเป็นเรื่องฮือฮาแก่วงการการศึกษาไทยเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีเหล่าบรรดาศิษย์เก่าคนดังที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กบ ทรงสิทธ์ เจ เจตริน อะตอม ชนกันย์ หรือชิน ชินวุฒ เป็นต้น 
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Immersion Program (EIP) 
ค่าเทอม: หลักสูตรปกติ 40,000 บาท/เทอม และหลักสูตร EIP 1.3 แสนบาท/เทอม
ที่ตั้ง: 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ที่มา: โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

3. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ภายใต้การก่อตั้งของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลซึ่งมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ที่มาพร้อมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยมาตรฐานทางการศึกษาอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะโปรแกรมภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะอาชีพในอนาคตเพื่อเพิ่มเติมความถนัดของผู้เรียน และมีการสอบวัดความรู้ทางภาษาในทุกระดับ 
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตร Intensive english ใช้ตำราเรียน และการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ค่าเทอม: ค่าเทอม และค่าแรกเข้าประมาณ 90,000 บาท
ที่ตั้ง: 565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ที่มา: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

4. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การก่อตั้งของคณะอุร์สุลินซึ่งมุ่งเน้น และร่วมพัฒนาปรับภาพวิสัยทัศน์ให้ก้าวทันยุคสมัย ด้วยการศึกษาที่เน้นการสร้างคุณค่าในตนเอง เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ศิษย์ทุกคนจึงพร้อมเป็นผู้นำ และบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศสอดคล้องกับปรัชญา และคุณค่าของมาแตร์ที่ได้หยั่งรากมั่นคงเป็น “วิถีมาแตร์” อันยั่งยืน 
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตรตามกระทรวงศึกษากำหนด แต่เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และภาษาจีนตั้งแต่ประถม 1)
ค่าเทอม:  90,000 บาท/ปี
ที่ตั้ง: 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่มา: โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

5. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน์

โรงเรียนหญิงล้วนขนาดใหญ่แห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ แต่มีนักเรียนชายในระดับอนุบาลจนถึงประถม โดยแบ่งตามแผนกอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา และในส่วนของโรงเรียนสหกิจศึกษาจะมีทั้งชาย และหญิงตั้งแต่เกรด 1 ไปจนถึง เกรด 12  ซึ่งมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่จบจากที่นี่ ได้แก่ แพตตี้ อังศุมาลิน หญิง รฐา หรือคุณจิ๋ม มยุรฉัตร 
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตรสองภาษา EP, SIP และ MIP
ค่าเทอม:  ตามหลักสูตร 87,800, 42,971.75 และ 37,971.75 บาท/เทอม
ที่ตั้ง: 94 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน์

ที่มา: โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน์

6. โรงเรียนอรรถมิตร

โรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของตนเองเพื่อช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถ รวมถึงทักษะพื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตให้สมดุล ตลอดจนการรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ยังมีการจัดการเรียนเพื่อเน้นการพัฒนาในการใช้ภาษาที่สองในการสื่อสาร (Communication)
หลักสูตรการเรียน: แบบปกติ และหลักสูตรการสอนแบบ 3 ภาษา ในช่วงมัธยมต้นคือ ภาษาไทย และอังกฤษ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส
ค่าเทอม:  31,500 บาท/เทอม
ที่ตั้ง: 22/1 ซอยพหลโยธิน37 แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร

โรงเรียนอรรถมิตร

ที่มา: โรงเรียนอรรถมิตร

7. โรงเรียนราชินี

โรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ให้กำเนิดคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นทั้งด้านการเรียน การจัดสรรสภาพแวดล้อมโดยคำนึงความปลอดภัย และความสะอาด รวมไปถึงการเสริมทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน 
หลักสูตรการเรียน: ระดับอนุบาล 2-3 ใช้หลักสูตรการศึกษาประถมวัยปีพ.ศ. 2546 สำหรับระดับประถมเป็นต้นไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษเข้าไปเพิ่มเติม
ค่าเทอม:  30,000 บาท/เทอม
ที่ตั้ง: 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

โรงเรียนราชินี

ที่มา: โรงเรียนราชินี

8. โรงเรียนราชวินิต

ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานนาม “ราชวินิต” ซึ่งมีความหมายว่า สถานที่อบรมสั่งสอนกุลบุตร กุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม และทักษะที่จำเป็น  
หลักสูตรการเรียน: มีทั้งหลักสูตรสามัญ และหลักสูตร MET  
ค่าเทอม: หลักสูตรห้องเรียน MET 20,000 บาท/เทอม 
ที่ตั้ง: 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต

โรงเรียนราชวินิต

ที่มา: โรงเรียนราชวินิต

9. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

โรงเรียนเอกชนคละชายหญิง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2548 ในระดับอนุบาลปีที่ 1 ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นการใช้เหตุผล สติปัญญา รวมถึงการมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะอื่น ๆ ตามความสามารถ หรือความถนัดของผู้เรียน
หลักสูตรการเรียน: มีทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร 2 ภาษา 
ค่าเทอม:  30,000 บาท/เทอม (ยังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ)
ที่ตั้ง: 48 หมู่ 4 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ที่มา: โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

10. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย (Bilingual School) ที่มีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยม โดยมีครูผู้สอนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเพื่อช่วยในการสอนทั้ง 2 ภาษาได้อย่างเป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสอนเสริมภาษาจีนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งสามารถเรียนมาต่อเนื่อง หรือเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจ 
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual)
ค่าเทอม: 41,000 บาท/เทอม (เฉพาะค่าเทอม)
ที่ตั้ง: 336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ที่มา: โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

11. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

โรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ด้วยการก่อตั้งจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีทั้งแบบไป-กลับ และประจำ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจรรยามารยาทที่งดงาม รู้จักใช้กระบวนการคิด เท่าทันการใช้เทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการรู้จักวางแผนการเงินตั้งแต่เด็ก 
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตรปกติ และหลักสูตรสองภาษา Intensive English Program (IEP)
ค่าเทอม: เริ่มต้นประมาณ 22,000 - 27,00 บาท/เทอม (เฉพาะแบบไป-กลับ)
ที่ตั้ง: 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ที่มา: โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

12. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนชายล้วนแบบโรมันคาทอลิก ในสังกัดในคณะซาเลเซียน หรือรู้จักกันในนาม “บอสโก” ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ และทักษะที่จำเป็น มีคุณธรรม มีความรู้ทางวิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร รวมถึงครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตรอิงมาตรฐานเซนต์ดอมินิก ปี 2553 โดยกำหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อนำไปสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้
ค่าเทอม:  ประมาณ 35,000 บาท/เทอม (ยังไม่รวมค่าแรกเข้า)
ที่ตั้ง: 1526 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ที่มา: โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 12 โรงเรียนเอกชนยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร ที่เราได้นำมาฝากแก่คุณผู้อ่านทุกท่าน หรือท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาสถานศึกษาให้แก่บุตร หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจ ให้ท่านได้ลองนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนส่งลูกเข้าเรียน 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร