เวนคืน 4 จังหวัดล้านนา ลุยรถไฟทางคู่ "เด่นชัย-เชียงใหม่"

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการลงทุนรถไฟทางคู่สาย "เด่นชัย-เชียงใหม่" หลังจาก "สนข.-สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร" เริ่มสตาร์ตศึกษาเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ล่าสุดเคาะแนวเส้นทางที่จะก่อสร้างแล้ว 

"สุชัย รอยวิรัตน์" ผู้จัดการโครงการ ระบุว่า แนวที่เหมาะสมที่สุด เป็นการสร้างทางรถไฟขนาด 1 เมตร หรือ Meter Gauge ใหม่ 1 ทางขนานกับทางรถไฟเดิม แนวเส้นทางจะพาดผ่านพื้นที่ 30 ตำบล 10 อำเภอ ใน 4 จังหวัด 

ประกอบด้วย ต.เด่นชัย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย ต.แม่ปาน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่, ต.นาสัก ต.สบป้าด ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ต.หัวเสือ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ ต.กล้วยแพะ ต.พระบาท ต.ชมพู ต.สบตุ๋ย 

ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ต.ปงยางคก ต.ห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, ต.ทาปลาดุก ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา ต.ศรีบัวบาน ต.ป่าสัก ต.บ้านกลาง ต.เวียงยอง ต.เหมืองง่า ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน และ ต.สารภี ต.ยางเนิ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี ต.ท่าศาลา ต.วัดเกด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รวม 189 กม.

ทั้งโครงการจะใช้เงินลงทุน 61,068 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 60,312 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 756 ล้านบาท มีที่ดินที่จะถูกเวนคืนรวม 630 แปลง 655 ไร่ แยกเป็นที่ดินมีโฉนด 502 แปลง 428 ไร่ และที่ดิน ส.ป.ก. 128 แปลง 227 ไร่

สำหรับแนวเส้นทาง "ช่วงสถานีเด่นชัย-สถานีห้างฉัตร" จะใช้แนวเดิมเป็นหลัก แต่จะปรับแนวใหม่ช่วง "สถานห้างฉัตร-สถานีลำพูน" จะสร้างแนวรถไฟใหม่ทั้งหมด และช่วง "สถานีลำพูน-สถานีเชียงใหม่" จะสร้างทางใหม่ขนานกับแนวรถไฟเดิม 

โดยตลอดเส้นทาง 189 กม. เป็นทางรถไฟระดับพื้น 103 กม. ทางยกระดับ 44 กม. และสะพานบก 25 กม. นอกจากนี้จะมีอุโมงค์เดี่ยวทางคู่ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำปาง ความยาว 3.91 กม. และบริเวณ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำพูน ความยาว 1.06 กม. รวมทั้งทางยกระดับความยาว 1.2 กม. เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 

ด้านที่ตั้งสถานี "สุชัย" ระบุจะมีทั้งหมด 18 สถานี ได้แก่ สถานีปากปาน แก่งหลวง ห้วยแม่ต้า บ้านปิน ผาคัน ปางป๋วย แม่จาง แม่เมาะ ศาลาผาลาด แม่ทะ หนองวัวเฒ่า นครลำปาง ห้างฉัตร ศาลาแม่ทา ลำพูน ป่าเส้า สารภี และเชียงใหม่ มีศูนย์ซ่อมบำรุง หรือเดโป้ ที่ อ.สารภี และศูนย์ขนส่งสินค้า (CY) 2 แห่งในพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์ซ่อมบำรุงและที่ อ.ห้างฉัตร ทั้งนี้เมื่อโครงการสร้างเสร็จจะแก้ไขจุดตัดทางรถไฟจำนวน 119 จุด 

ขณะที่ขั้นตอนหลังจากนี้ ทาง "สนข." จะสรุปผลการศึกษาเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป ซึ่งโครงการนี้จัดอยู่ในแผนแม่บทรถไฟทางคู่ปี 2558-2565 โดยจัดอยู่ในบัญชีการลงทุนระยะที่ 2 

ตามแผนจะใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 แล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี 2565 จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 3,963,535 เที่ยวคนต่อปี ขนส่งสินค้า จำนวน 0.91 ล้านตันต่อปี จะเป็นการเปิดประตูการค้าภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.แพร่ จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ด้านโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบนไปโดยปริยาย

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร