Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ไผ่กวนอิมปลูกให้ดีมีโชคลาภ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ในเรื่องของการปลูกไม้มงคลต่างๆ รวมไปถึง “ไผ่กวนอิม” ซึ่งเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก เพราะว่าไผ่กวนอิมนั้นเป็นไม้ขนาดเล็ก ดูแลง่าย โดยไผ่กวนอิมนั้นนอกจากความเชื่อในเรื่องของการเป็นไม้มงคลที่จะเกื้อหนุนดวงชะตาของผู้ปลูกแล้วนั้น ยังมีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บทความนี้จะมาทำความรู้จักกับไผ่กวนอิมกัน ว่าปลูกแล้วจะส่งผลดีอย่างไร รวมทั้งวิธีการปลูกและดูแลรักษาด้วย

ไผ่กวนอิมกับการเสริมโชคลาภ

อย่างที่ทราบกันดีว่าไผ่กวนอิมนั้นเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายต้นไผ่ โดยในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งปลูกไผ่กวนอิมขนาดใหญ่ของประเทศไทยนั้นเรียกไผ่กวนอิมว่า “ว่านเศรษฐี” หรือ “ว่านกวนอิม” แต่ในวงกว้างจะคุ้นเคยกับชื่อไผ่กวนอิมมากกว่านั่นเอง

ความเชื่อด้านการเป็นไม้มงคลของไผ่กวนอิมนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูก และผู้พักอาศัยภายในบ้านจะมีโชคลาภด้านเงินทอง เนื่องจากไผ่กวนอิมจะนำเงินทองเข้ามาสู่บ้าน และด้วยความเป็นไม้ที่มีชื่อมงคล ไปพ้องกับชื่อของเจ้าแม่กวนอิม ทำให้ไผ่กวนอิมถูกเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิสิทธิ์ จึงมักถูกนำไปใช้ในการประกอบพิธีการบูชาเทพเจ้าต่างๆ อีกด้วย

เสริมโชคลาภไผ่กวนอิมเสริมฮวงจุ้ยได้อย่างไร

นอกจากจะมีความเป็นมงคลตามความเชื่อด้านต้นไม้มงคลแล้ว ไผ่กวนอิมยังเป็นไม้ที่มีความเชื่อว่าเมื่อปลูกในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในบ้านแล้วจะช่วยทำให้ฮวงจุ้ยของบ้านนั้นดีขึ้นได้ ซึ่งการปลูกไผ่กวนอิมเพื่อเสริมฮวงจุ้ยนั้นเชื่อว่าจะนำความสุขสงบ ความโชคดี รวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีมาสู่ผู้ปลูก และผู้พักอาศัยภายในบ้านนั่นเอง

การปลูกไผ่กวนอิมให้ได้ผลดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีการ หลากหลายความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อเป็นการเสริมธาตุมงคลให้กับเจ้าของบ้าน การปลูกตามทิศมงคล หรือปลูกไว้ในห้องต่างๆ เพื่อเสริมดวงชะตาในด้านต่างๆ อีกด้วย

 • การปลูกไผ่กวนอิมเพื่อเสริมธาตุมงคล ตามความเชื่อของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่สามารถเสริมธาตุต่างๆ อันเป็นมงคลให้กับเจ้าของได้ ซึ่งการเสริมธาตุมงคลให้กับบ้านโดยใช้ไผ่กวนอิมสามารถทำได้ดังนี้ 
  ธาตุไม้ ถือว่าเป็นการเพิ่มได้โดยตรงเนื่องจากไผ่กวนอิมนั้นเป็นธาตุไม้อยู่ในตัวแล้ว
  ธาตุดิน การที่ปลูกต้นไม้ต้องใช้ดิน ดังนั้นการปลูกไผ่กวนอิมในบ้านจะเป็นการเสริมธาตุดินให้กับบ้านจากการนำดินเข้ามาในบ้านเพื่อปลูกไผ่กวนอิมนั่นเอง 
  ธาตุน้ำ นอกจากจะใช้ดินในการปลูกต้นไม้แล้ว ต้นไม้ยังต้องการใช้น้ำในการเจริญเติบโต การที่รดน้ำไผ่กวนอิมอย่างเหมาะสมจะเป็นการเสริมธาตุน้ำให้กับบ้านได้อีกด้วย 
  ธาตุไฟ การเสริมธาตุไฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไฟจริงๆ สำหรับไผ่กวนอิมนั้นจะสามารถเสริมธาตุไฟให้กับบ้านได้ด้วยการนำผ้าสีแดง หรือริบบิ้นสีแดงมาผูกรอบๆ ก็สามารถเพิ่มธาตุไฟได้แล้ว 
  ธาตุทอง การเสริมธาตุทองให้กับบ้านด้วยไผ่กวนอิมนั้นสามารถทำได้ด้วยการเลือกวัสดุที่มาทำกระถางของไผ่กวนอิมนั่นเอง การใช้แก้ว หรือเซรามิคมาเป็นกระถางนั้นคือการเสริมธาตุไฟ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เหรียญเงินของจีนมาตกแต่งกระถางเพื่อเพิ่มธาตุไฟได้ด้วย
 • ปลูกเป็นจำนวนมงคล การปลูกไผ่กวนอิมเพื่อเสริมฮวงจุ้ยนั้นยังมีความเชื่อเรื่องของจำนวนต้นของไผ่กวนอิมที่ปลูกอยู่ภายในกระถางเดียวกันอีกด้วย เพราะว่าจำนวนต้นที่ปลูกนั้นมีความหมายในทางศาสตร์อวงจุ้ยอีกด้วย 
  อย่างเช่นการปลูก 2 ต้นจะส่งเสริมเรื่องความรัก ปลูก 3 ต้นจะส่งเสริมเรื่องความสุข ปลูก 5 ต้นจะช่วยในเรื่องสุขภาพ ปลูก 8 ต้นจะส่งเสริมด้านเงินทอง รวมไปถึงความมั่งคั่ง การค้าขายรุ่งเรือง ปลูก 9 ต้นจะช่วยในเรื่องของการมีโชคลาภในด้านต่างๆ  
 • ปลูกในห้องต่างๆ เพื่อเสริมฮวงจุ้ย นอกจากจะเป็นการเพิ่มธาตุต่างๆ ให้กับบ้านแล้ว การปลูกไผ่กวนอิมในตำแหน่งต่างๆ ของบ้านยังเป็นการช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านได้อีกด้วย ซึ่งการปลูกไผ่กวนอิมไว้ในห้องต่างๆ ภายในบ้านนั้นมีความหมายสำหรับการเสริมฮวงจุ้ยที่แตกต่างกันดังนี้ 
  ห้องน้ำ การปลูกไผ่กวนอิมในห้องน้ำนั้นตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยปรับสมดุลให้กับหลังชีวิตของผู้พักอาศัยภายในบ้านเพราะว่าธาตุไม้ของไผ่กวนอิมจะช่วยข่มธาตุน้ำที่ไม่ดี ซึ่งมีมากเกินไปภายในห้องน้ำได้ โดยตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางไผ่กวนอิมในห้องน้ำคือวางไว้เหนือชักโครก 
  ห้องทำงาน ถ้าปลูกไผ่กวนอิมไว้ในห้องทำงาน จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยของห้องทำงาน ทำให้ผู้ที่ทำงานภายในห้องนั้นประสบความสำเร็จ มีความร่ำรวย และถ้าปลูกไผ่กวนอิมควบคู่กับการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางไผ่กวนอิมนั้นคือมุมห้องทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกของมุมโต๊ะทำงาน
  ห้องนั่งเล่น สำหรับห้องนั่งเล่นการปลูกไผ่กวนอิมจะช่วยในเรื่องของสุขภาพ ช่วยให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย โดยการวางกระถางของไผ่กวนอิมให้เสริมฮวงจุ้ยนั้นควรวางไว้ในทิศตะวันออก หรือทิศใต้ 
  ห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ยนั้นห้องครัวเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน การที่นำไผ่กวนอิมเข้ามาปลูกในห้องครัวจะช่วยให้บ้านมีความสงบสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน โดยไผ่กวนอิมที่จะนำมาปลูกในห้องครัวควรเป็นไผ่กวนอิมที่มีลำต้นโค้ง 
  ห้องทานอาหาร สำหรับบ้านที่มีห้องทานอาหารแยกออกมาจากห้องครัวนั้น การปลูกไผ่กวนอิมในห้องทานอาหารโดยวางไว้บนโต๊ะกินข้าวจะช่วยให้คนในบ้านอยู่ดีกินดี มีสุขภาพสมบูรณ์อีกด้วย 

เสริมฮวงจุ้ย การปลูกและการดูแลไผ่กวนอิม

เมื่อตัดสินใจที่จะปลูกไผ่กวนอิมภายในบ้านแล้วนั้น การเลือกไผ่กวนอิมที่จะนำมาปลูก รวมไปถึงการดูแลไผ่กวนอิมให้เติบโตอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เนื่องจากการปลูกไม้มงคลเพื่อเสริมฮวงจุ้ยนั้นถ้าไม่มีการดูแลให้ดี แทนที่จะส่งผลดีให้กับผู้ปลูกอาจจะกลายเป็นการส่งผลร้ายแทนได้

 • เลือกรูปร่างที่ถูกใจ การเลือกไผ่กวนอิมเพื่อนำมาปลูกนั้นมีหลักการที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการเลือกไผ่กวนอิมที่มีลักษณะตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นความโค้งงอ หรือจำนวนต้นไผ่ในกระถาง
 • ดูความสมบูรณ์ การที่ไผ่กวนอิมจะเติบโตได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกต้นไผ่ที่มีความสมบูรณ์ในครั้งแรกด้วย เนื่องจากถ้าต้นไม่มีความสมบูรณ์ถึงจะดูแลดีแค่ไหนก็ไม่อาจเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเทคนิคการดูต้นไผ่กวนอิมที่มีสุขภาพสมบูรณ์ได้แก่ ลำต้นต้องมีสีเขียวเสมอกันทั้งต้น ไม่มีรอยด่าง รอยช้ำ รวมไปถึงก้านต้องมีสีเดียวกันทั้งก้าน นอกจากนี้ที่ปลายใบต้องเป็นสีเขียว ไม่ควรเป็นสีน้ำตาล
 • ปลูกอย่างเหมาะสม ไผ่กวนอิมก็เหมือนกับต้นไม้ประเภทอื่นๆ ที่ต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสม แม้ว่าไผ่กวนอิมจะเป็นไม้ที่ดูแลง่าย แต่ถ้าดูไม่ดีอาจจะตายได้เหมือนกัน โดยไผ่กวนอิมนั้นสามารถปลูกได้ 2 รูปแบบ คือการปลูกในดิน และการปลูกในน้ำ ซึ่งการปลูกทั้ง 2 รูปแบบจะมีการดูแลที่แตกต่างกัน 
  ปลูกในดิน การปลูกไผ่กวนอิมในดินนั้นสามารถปลูกได้เหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไป โดยเตรียมดินปลูกผสมกับปุ๋ยเล็กน้อยใส่กระถาง โดยกระถางก็ควรใข้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของต้นไผ่กวนอิม ก่อนนำลงมาปลูกในกระถางก็ล้างล้ำต้น และล้างรากให้สะอาด การให้น้ำควรให้น้ำอย่างเหมาะสม คือไม่มากเกินไป แต่ต้องไม่น้อยเกินไป 
  ซึ่งการสังเกตว่าไผ่กวนอิมมีความผิดปกตินั้นสามารถสังเกตได้จากกลิ่นเปรี้ยวที่ออกมา เนื่องจากไผ่กวนอิมที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้นจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวออกมาจากลำต้น การที่มีกลิ่นเปรี้ยวออกมาจากลำต้นของไผ่กวนอิมนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อปลูกในดินแล้วมีการรดน้ำที่ไม่เหมาะสม มีการให้น้ำมากเกินไปจนเกิดเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง 
  ปลูกในน้ำ ไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในน้ำได้ แต่ในน้ำนั้นต้องมีปุ๋ยผสมอยู่ด้วย การปลูกไผ่กวนอิมในน้ำจำเป็นต้องใช้ก้อนกรวดด้วย เพราะว่าก้อนกรวดนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไผ่กวนอิมตั้งลำต้นได้ตรงนั่นเอง และการปลูกในน้ำต้องทำการเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์ ซึ่งการเปลี่ยนน้ำจะต้องล้างภาชนะที่ปลูก รวมไปถึงก้อนกรวดให้สะอาดด้วย

การปลูกและการดูแลจะเห็นได้ว่าการปลูกไผ่กวนอิมนั้นสามารถช่วยเสริมในเรื่องการเสริมฮวงจุ้ยตามความเชื่อได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเสริมดวงชะตาตามความเชื่อเรื่องไม้มงคลได้อีกด้วย ซึ่งไผ่กวนอิมจัดว่าเป็นพืชสวยงามแม้จะไม่ได้เชื่อในเรื่องของหลักฮวงจุ้ย หรือการเสริมดวงชะตาก็สามารถปลูกเพื่อความสวยงามได้เป็นอย่างดี  

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร