Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

โครงการบ้านล้านหลัง โอกาสดีของคนอยากมีบ้าน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

สำหรับบางคนที่เคยฝันอยากมีบ้าน แต่การทำเรื่องกู้เพื่อซื้อนั้น เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย แต่ในปัจจุบัน การขอกู้เงินโครงการบ้านล้านหลังเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงต้องศึกษารายละเอียดก่อนกู้ และเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้เรามีหลักการง่ายๆ มาให้ดูกัน

1. โครงการบ้านล้านหลังเริ่มเมื่อไหร่?

โครงการบ้านล้านหลังเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นโครงการที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่วมกันในการมอบหน้าที่ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำบ้านในงบไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหลัง จุดประสงค์เน้นมุ่งขายให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระแต่ต้องการที่อยู่อาศัยอย่างจริงจังรวมถึง กลุ่มคนที่เริ่มทำงานประจำและต้องการสร้างครอบครัวโดยมาในรูปแบบของสินเชื่อผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ตั้งกระจาย ทั้งในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

โครงการบ้านล้านหลัง

2. เงื่อนไขของโครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง มีการแบ่งกล่มเงื่อนไขเป็นสองกลุ่มดังนี้

กลุ่มแรก

สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกอบการอสังหา
ริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย
แอลเอ็มอาร์ -1.25% เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับบุคคลกลุ่มนี้ในการดำเนินธุรกิจไม่ให้สะดุด

กลุ่มที่ 2

สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย แบ่งออกเป็น รายรับไม่ถึง 25,000 บาทต่อเดือนกับมากกว่า สามารถขอยื่นกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี โดยให้เริ่มต้นผ่อนชำระเดือนละ 3,800 บาทในช่วง 1-5 ปีแรก 

สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ สามารถขอยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และเมื่อไหร่ก็ตามที่สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสิทธิ์ยุติระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการเองได้

เงื่อนไข

3. คุณสมบัติผู้กู้บ้านล้านหลัง

หากคุณกำลังฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองในราคาย่อมเยา การจะเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังนั้น ไม่ใช่ว่าใครจะขอยื่นกู้ก็ได้ แต่ต้องเป็นปู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

3.1 ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มบุคคลในวัยเริ่มต้นทำงานแต่ต้องการสร้างครอบครัว

3.2 อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อมานับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

3.3 ผู้ที่มีรายชื่อติดบัญชีเครดิตบูโรสามารถยื่นกู้ได้โดยพิจารณาจากประวัติกู้รวมถึงความสามารถในการผ่อนชำระ

โดยผู้ที่ต้องการจะยื่นกู้ ควรประเมินถึงคุณสมบติเหล่านี้ก่อนที่จะไปยื่นกู้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิจริงๆ 

คุณสมบัติ

4. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของตนเองแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลัง โดยเอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียมก็คือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมฉบับสำเนา

สำหรับพนักงานประจำให้เตรียมใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน บัญชีเงินเดือนที่โอนเข้าบัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เตรียมบัตรประชาชน สำเนาบัญชีเงินฝากอันแสดงถึงความเคลื่อนไหวของรายได้ย้อนหลัง รูปถ่ายกิจการ  สำเนาทะเบียนบริษัทรวมถึงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่

เอกสาร

5. ตรวจสอบรายชื่อบ้านล้านหลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สร้างทางเลือกอีก 1 ช่องทาง สำหรับผู้ขอกู้ สามารถตรวจสอบการจองสิทธิ์ได้ที่ www.ghbank.co.th เลือกไปที่ ตรวจสอบระยะเวลาการยื่นขอคำกู้  แล้วกรอกรหัสในการจองสิทธิ์จากนั้นคลิกไปที่ ตรวจสอบสิทธิ์ ระบบจะแสดงข้อความถึงระยะเวลาคำขอกู้รวมถึงรายชื่อหรือ ติดต่อไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์ในภูมิภาคที่ผู้ยื่นกู้อาศัยอยู่ สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย

ตรวจสอบรายชื่อบ้าน

6. ขั้นตอนการยื่นขอสิทธิ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและรอบ ๆ สามารถขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามเก้า

ต่างจังหวัดสามารถเข้าไปคุยรายละเอียดเพื่อทำเรื่องกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขายกเว้นในห้างสรรพสินค้าผู้กู้สามารถยื่นขอสิทธิ์ผ่าน www.ghbank.co.th โดยจะมีข้อความส่งผ่านมือถือ

ยื่นขอสิทธิ

จะเห็นว่าหากเราปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดตามโครงการบ้านล้านหลังโดยการเตรียมเอกสารให้ครบแล้วนำไปยื่นให้ถูกที่ เราจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบ้านอย่างที่ตั้งใจไว้

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร