แผนยกระดับวิชาชีพผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในไทย

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การประเมินค่าทรัพย์สิน สำคัญต่อเศรษฐกิจแค่ไหน? นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ที่ในปีนี้รับหน้าที่เป็นประธานสมาคมผู้ประเมินราคาแห่งอาเซียน เปิดเผยถึง การทำงานของนักประเมินค่าทรัพย์สินของไทย ปัญหา และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนเอาไว้ถึง “โอกาส” “ปัญหา” และ “ข้อจำกัด” ของกการทำงานด้านประเมนค่าทรัพย์สินในไทย

ที่ผ่านมา หน้าที่การประเมินราคาทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของพนักงานในแต่ละธนาคารเป็นผู้ทำการประเมิน ยกตัวอย่างกรณีกู้เงินซื้อบ้านทุกครั้งต้องประเมินราคาบ้านพร้อมที่ดิน เพื่อให้แบงก์อนุมัติการปล่อยกู้ โดยตัวเลขที่ได้จากการประเมินนั้น “ต่ำกว่า” หรือ “สูงกว่า” มูลค่าจริงของทรัพย์สินก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะไม่มีวิชาชีพเฉพาะด้านคอยทำหน้าที่ตรวจสอบ เช่น วิชาชีพตรวจสอบบัญชี และอื่นๆ

“สินเชื่อเงินทอน” อีกปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็มาจากการประเมินราคาที่เกินความเป็นจริงเช่นกัน ถึงขั้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

หากมองย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการประเมินหลักประกันที่เกินจริงจนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินหลายแห่งมีปัญหา และต้องปิดตัวไปในที่สุด

“ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีเครื่องมือในการกำกับดูแล เหมือนวิชาชีพอื่นๆ จึงต้องเร่งผลักดันกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว”

“ทางออก” ของปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้น นายกิตติ กล่าวว่าแก้ได้ด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในไทย

การทำงานของสมาคมฯ จากนี้มองไปที่เป้าหมายการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินสู่ระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกและผู้ใช้บริการในวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการผลักดันให้เกิดกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน

สมาคมผู้ประเมินราคาแห่งอาเซียน (The ASEAN Valuers Association : AVA) มี 8 ประเทศในอาเซียนเป็นสมาชิกโดยลาวและเมียนมาร์มีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนามาตรฐาน การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ รวมถึงการแก้ปัญหาด้านการประเมินค่าทรัพย์สินของประเทศสมาชิกไทยเจ้าภาพประชุมสภานักประเมินราคาอาเซียน

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 ขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมดุสิตธานี โดยเป้าหมายอยู่ที่การผลักดันให้เกิดการยกระดับวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีหน่วยงานตามกฎหมายที่จะกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินราคา

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาร่วมประชุม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการมีกฎหมายควบคุมมาตรฐาน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของการประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละประเทศสมาชิก AVA

 

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร