Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่ใหม่ เพื่อเลขบ้านมงคล

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เมื่อปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการในทันที คือการขอเลขที่บ้านใหม่ หลายท่านคงคิดว่าการขอเลขที่บ้านใหม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ก็มีส่วนจริงตามที่คิดอยู่บ้าง เพราะระบบราชการไทยมีขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการที่ต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าเราเตรียมเอกสารแบบฟอร์มขอบ้านเลขที่ใหม่ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นไว้ให้พร้อม แล้วทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จะทำให้คุณได้รับเลขที่บ้านตามระยะเวลาอย่างแน่นอน

การคำนวณเลขที่บ้านมงคล

เลขที่บ้านจะอยู่คู่กับบ้านของเราไปอีกนาน หลายท่านจึงอยากได้เลขที่บ้านที่มีเสริมความเป็นสิริมงคล แต่อาจจะไม่ทราบว่าการคำนวณเลขที่บ้านมงคลทำอย่างไร วันนี้จึงมีวิธีการคำนวณเลขที่บ้านมงคล พร้อมทั้งความหมายของเลขที่บ้าน มาแนะนำดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณเลขที่บ้านมงคล โดย อาจารย์ตี๋ ญานธีโร

วิธีการคำนวณเลขที่บ้านมงคล ให้นำเลขที่บ้านมาบวกต่อกันเรื่อย ๆ จนครบทุกตัวเลข ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ให้นำไปหารด้วย 9 แล้วนำเศษด้านหลังไปเทียบเป็นความหมาย

ยกตัวอย่าง บ้านเลขที่ 134/221

วิธีคำนวณ

 • 1+3+4+2+2+1 = 13 
 • 13 หาร 9 = 1.4

เมื่อคำนวณจนได้ผลลัพธ์ 1.4 ให้นำเศษ 4 มาเทียบเป็นความหมาย โดยเศษ 4 หมายถึง บ้านที่มีพระภูมิคอยปกป้องคุ้มครอง ถือว่าตัวเลขที่เป็นสิริมงคลต่อบ้าน

ความหมายของเศษตัวเลข 

นำเศษตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ มาเทียบเป็นความหมาย ดังต่อไปนี้ 

 • เศษ 1 คือ ทุขคตะ มีความหมายว่า ผู้ขอ หรือผู้ยากไร้ บ้านที่ได้เศษเลขนี้จะทำมาหากินค่อนข้างลำบาก มีความยากแค้นอยู่พอสมควร
 • เศษ 2 เสฏฐี มีความหมายว่า เศรษฐี หรือ ผู้เก็บทรัพย์ บ้านที่ได้เศษเลขนี้ จะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทำมาค้าขายขึ้น มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำ
 • เศษ 3 คือ โจรมี มีความหมายว่า โจร หรือ ซุ่มซ่อน บ้านที่ได้เศษเลขนี้ มีความเสี่ยงโดนโจรขึ้นบ้าน จึงควรระมัดระวังอยู่เสมอ
 • เศษ 4 คือ พระภูมิ มีความหมายว่า บ้านหลังนี้มีพระภูมิคอยรักษา คุ้มครอง อาจจะส่งเสริมให้คนในบ้านร่ำรวยได้
 • เศษ 5 คือ พ่อค้าเดินขาย มีความหมายว่า เป็นบ้านของพ่อค้า สามารถเดินทางไปค้าขายได้ทุกหนทุกแห่ง
 • เศษ 6 คือ เทวี มีความหมายว่า พระภูมิเจ้าที่ประจำบ้านหลังนี้เป็นเทพธิดา หรือบรรพบุรุษที่เป็นหญิงสาว จะคอยปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน บ้านหลังนี้อยู่แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรือง
 • เศษ 7 คือ เพชรฆาต มีความหมายว่า ต้องระวังเรื่องคุณไสย หรือผีหลอก ให้ระวังโรคที่เกิดตรงท้อง และจมูก ทั้งโรคภูมิแพ้ และโรคมะเร็ง
 • เศษ 8 คือ ราชชะราชา มีความหมายว่า บ้านหลังนี้มีความเจริญรุ่งเรือง แต่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งนำความเดือนร้อนมาสู่ตนเอง
 • เศษ 9 หรือ 0 คือ วัดวาอาราม มีความหมายว่า คนในบ้านเป็นคนที่มีธรรมมะ มีอาชีพที่ผูกพันด้านความเชื่อ ดึงดูดใจให้คนเชื่อ หรือคล้อยตาม เช่น อาจารย์ วิทยากร และนักจิตวิทยา เป็นต้น 

คำนวณเลขที่บ้านมงคล

เมื่อต้องขอเลขที่บ้านใหม่

เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วจะต้องรีบดำเนินการขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สร้างเสร็จ เพื่อให้เป็นบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น ไปยื่นตามขั้นตอนเพื่อขอเลขที่บ้านใหม่ วันนี้จึงได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และขั้นตอนดำเนินการมาแนะนำให้ทุกท่านทราบ

เอกสารที่ต้องใช้

 • เอกสารใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ทร.9) เอกสารฉบับนี้ ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันประจำพื้นที่ ที่บ้านหลังใหม่ตั้งอยู่ เป็นผู้ออกเอกสารให้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ ส่วนกรณีมอบอำนาจ ให้นำบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจ มายื่นต่อนายทะเบียนด้วย
 • เอกสารสิทธิ์ สำหรับแสดงการครอบครองที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินของบ้านหลังที่เพิ่งสร้างเสร็จตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ป.ก เป็นต้น
 • เอกสารหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขั้นตอนการขอเลขที่บ้านใหม่

 1. เริ่มต้นด้วยการรวบรวมหลักฐาน และคำร้อง ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน เพื่อขอเลขที่บ้านใหม่
 2. นายทะเบียนจะนำหลักฐาน และคำร้อง ไปตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอย่างละเอียด
 3. นายทะเบียน หรือผู้ใหญ่บ้าน จะดำเนินการกำหนดเลขที่บ้านให้ผู้ที่ได้ยื่นคำร้องเข้ามา สำหรับบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล รอภายใน 7 วัน ส่วนบ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล รอภายใน 30 วัน
 4. เมื่อได้รับเลขที่บ้านแล้ว ให้เจ้าของบ้านจัดทำป้ายเลขที่บ้าน ติดไว้ที่หน้าบ้าน หรือกำแพงบ้าน ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 5. ให้ดำเนินการย้ายชื่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งเจ้าของบ้าน และสมาชิกในครอบครัว เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการขอเลขที่บ้านแบบฟอร์มขอเลขที่บ้านใหม่

ก่อนจะเข้าไปยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านใหม่ มาทำความรู้จักแบบฟอร์มขอบ้านเลขที่ใหม่กันก่อน หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ทร.9) เพราะเมื่อคุณจะดำเนินการขอเลขที่บ้านใหม่ จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับนี้เพื่อยื่นต่อนายทะเบียน วันนี้จึงได้นำตัวอย่างของเอกสารมาให้ทำความคุ้นเคยกันก่อน

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ทร.9)

แบบฟอร์มขอเลขที่บ้านการยื่นขอเลขที่บ้านหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้ว มีระยะเวลาภายใน 15 วัน หลังจากที่บ้านสร้างเสร็จ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เจ้าของสิ่งปลูกสร้างถือว่ามีความผิด โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท โดยจะต้องเตรียมเอกสารในการยื่นคำร้องให้ครบถ้วน ทั้งแบบฟอร์มขอบ้านเลขที่ใหม่ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อนายทะเบียน หากยื่นเอกสารครบทุกอย่าง และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง นายทะเบียน หรือผู้ใหญ่บ้าน จะออกเลขที่บ้านให้คุณตามกรอบระยะเวลาที่ทางการกำหนด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร