เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ MOBIKE IN เจียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ “MOBIKE IN เจียงใหม่” ก้าวสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยตั้งเป้าให้เป็นเมืองต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและสังคมสีเขียวเทียบเท่ากับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “MOBIKE IN เจียงใหม่” จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Bike Sharing โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยต่างๆ , ผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยริเริ่มลดการใช้มอเตอร์ในระบบขนส่งคมนาคม non-motorised transpot (NMT) ซึ่งจะมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยานพาหนะ ตลอดจน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองแบบยั่งยืน


นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น SMART CITY (กินดี อยู่ดี มีสุข) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ใช้งานได้จริง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความปลอดภัยสะดวกสบายมากขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทั้งในภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการตลาด และการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลในรูปแบบใหม่

สำหรับ โครงการ MOBIKE นั้น จะติดตั้งจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ จำนวน 500 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีการเดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่
- บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
- สวนสาธารณะหนองบวกหาด
- ลานประตูท่าแพ
- คูเมืองเก่าในจังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น จาก App Store หรือ Google Play store ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์และเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวก จากนั้น สแกน QR code เพื่อปลดล็อคจักรยาน ก็จะสามารถใช้งานได้ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้จอดจักรยานไว้ในจุดจอดสาธารณะ และเลื่อนตัวล็อคลงมาเพื่อสิ้นสุดการเดินทาง

ทั้งนี้ซึ่งได้มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานนั้น ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด