เชียงใหม่จัด “สมาร์ทบัส” เตรียมเปิดบริการประชาชนสงกรานต์นี้!

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ และเป็นจุดหมายท่องเที่ยวอันดับแรกๆที่นักท่องเที่ยวจากหลากหลายแห่งอยากมาเยือน และด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักมีนักเที่ยวจำนวนมากส่งผลให้การคมนาคมขนส่งต้องมีประสิทธิภาพดีขึ้นและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ โดยมีกลุ่มทุนพัฒนาเมือง “RTC” เตรียมลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใน จ.เชียงใหม่ โดยจะให้บริการแบบ smart bus นำร่องเส้นทางสาย R3 สนามบิน-นิมมานฯ-เขตเมืองเก่า เฟสแรก 10 คัน เร่งเปิดนำร่องช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

นายฐาปนา บุณยประวิตร ที่ปรึกษา บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) เปิดเผยว่า RTC เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทพัฒนาเมือง เป็นการรวมตัวของผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาเมืองหลายจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง และการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจรอบพื้นที่สถานีขนส่งมวลชน แผนงานในปี 2561 เตรียมลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใน จ.เชียงใหม่ เป็นเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งได้ศึกษาเส้นทาง R3 และได้เสนอต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อทดลองวิ่งให้บริการรถบัสขนส่งมวลชน ในรูปแบบ smart bus


ตัวอย่างรถบัสพื้นชานต่ำ (เป็นเพียงตัวอย่างที่นำมาประกอบข่าวเท่านั้น)

ล่าสุดสำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนของมณฑลทหารบกที่ 33 นำผู้แทนของบริษัท RTC เข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแนวคิดดังกล่าว โดยผู้ว่าฯเชียงใหม่สนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยว และขอให้เร่งรัด เปิดบริการก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ และให้ RTC เปิดให้บริการฟรี 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักบริการการเดินทางรูปแบบใหม่ และทดลองใช้ก่อนเปิดบริการอย่างถาวร

นายฐาปนากล่าวว่า อยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติการใช้เส้นทางจากกรมการขนส่งทางบก แต่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบวิ่งเดินรถ และจะยื่นขอสัมปทานเส้นทางดังกล่าวต่อไป โดยเบื้องต้นวาง route เส้นทาง R3 ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 26 สถานี มีสถานีใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีนิมมานเหมินท์ และสถานีเมืองเก่า จะออกแบบให้เป็น smart bus stop หรือ smart station เป็นป้ายรถเมล์อัจฉริยะ มีป้ายดิจิทัลแสดงเวลารถสายต่าง ๆ ที่จะเข้าจอด แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดินถึงไม่เกิน 5 นาทีจากสถานี

ส่วนรถที่จะนำมาให้บริการ เป็นรถบัสพื้นชานต่ำ ช่วงแรกนำมาให้บริการ 10 คัน ราคาคันละ 3.5 ล้านบาท ความยาว 10.5 เมตร ยืนและนั่งรวมกันได้ 50 คน ระยะรอไม่เกิน 20 นาที มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟ บริการแจ้งสถานี บริการแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ คาดว่าจะทำกำไรได้ภายใน 3 ปี

โดยปี 2561 RTC จะร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในหัวเมืองหลัก 5 แห่ง อาทิ จ.ระยอง ราวเดือน พ.ค. 2561 และ จ.อุดรธานี โดยมีเป้าหมายต้องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เปลี่ยนเมืองและเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางให้ใช้รถขนส่งมวลชนกันมากขึ้นให้ ทุกหัวเมืองหลัก

ที่มา : prachachat
ภาพประกอบ : autocarpro

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร