เคล็ดลับเลือกของมงคลตกแต่งบ้านเสริมดวง ตามหลักฮวงจุ้ย

15/8/2018
Share

ฮวงจุ้ยเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโดยยึดเอาหลักของพลังงานมงคลมาเกื้อกูลส่งเสริมสถานที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สถานที่ทำงาน หลักของวิชาฮวงจุ้ยอาศัยจากการเฝ้าสังเกตในเรื่องพลังงานของรูปลักษณ์จากธรรมชาติรอบๆ ตัวว่าส่งผลเช่นไรต่อสถานที่นั้นๆ

เมื่อสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพลังงานในสถานที่นั้นๆ บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆจึงได้รับอิทธิพลของคลื่นพลังงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากการเฝ้าสะสมประสบการณ์จากการสังเกตและประเมินผลจึงกลายมาเป็นหลักวิชาฮวงจุ้ย

เดิมเราจะแอบอิงอาศัยพลังจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสง สี เสียง รูปทรง สัตว์ มาเป็นการประเมินสภาพพลังงานที่ส่งผลต่อสถานที่ แต่ในยุคปัจจุบันเราคงไม่สามารถหาสถานที่เช่นในอดีตได้เพราะความเจริญทางวัตถุเติบโตจนบดบังพลังงานธรรมชาติดั้งเดิมไปมาก

หลักวิชาฮวงจุ้ยในปัจจุบันจึงต้องปรับไปตามสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแต่ก็ยังอาศัยผลลัพธ์จากอดีตมาเป็นพื้นฐาน โดยการจำลองเราความเป็นมงคลต่างๆมาใช้ในการตกแต่งที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน ซึ่งพลังมงคลต่างๆ เหล่านี้ถูกจำลองมาเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นสิ่งของที่จับต้องได้เพื่อมาจัดวางให้ก่อเกิดพลังมงคล

สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์หลักวิชาฮวงจุ้ยจะใช้เทพยิ้ม (พระสังกัจจายน์) ที่มีรูปลักษณ์ยิ้มแย้มเบิกบาน ซึ่งมีหลากหลายรูปทรง บ้างก็นั่นบนถุงเงินถุงทอง บ้างก็แบกก้อนทองถุงทอง บ่างก็นั่งเอนบนกองเงินกองทอง สัญลักษณ์เหล่านี้สามารถหามาจัดวางในห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมพลังด้านความสมบูรณ์และเงินทองได้ โดยจัดวางไว้ที่มุมในซ้ายสุดของห้องนั่งเล่น (เมื่อหันหน้าเข้าห้อง)

สัญลักษณ์ของการเจริญรุ่งเรืองและบารมีเราสามารถใช้รูปสัญลักษณ์ของมังกรเพื่อก่อเกิดพลังแห่งความรุ่งเรืองและความสำเร็จ โดยรูปลักษณ์มังกรต้องมี 4 เล็บ มังกรต้องมีลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์ไม่ผอมแห้ง การวางสัญลักษณ์มังกรจะจัดวางด้านซ้ายมือค่อนไปทางหน้าบ้าน เมื่อเรายืนกลางบ้านแล้วหันหน้าออกทางด้านหน้าบ้าน ข้อห้ามในการวางมังกรคือห้ามวางในบ้านที่มีคนเกิดปีจอ (หมา)

สัญลักษณ์ของสุขภาพที่แข็งแรง

ฮกลกซิ่ว เป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ การจัดวางที่เสริมพลังดังกล่าวนั้นจะจัดวางที่ห้องทานอาหาร ในบริเวณที่เข้าห้องทานอาหารแล้วพบเจอหรืออยู่ในมุมที่เด่นสง่าในห้องทานอาหาร พลังของฮกลกซิ่วจะส่งผลให้ก่อเกิดพลังมงคลในขณะที่เรารับประทานอาหาร และอาหารเหล่านี้จะไปสร้างพลังงานมงคลในตัวเราอีกต่อหนึ่ง

สัญลักษณ์ของการเรียนรู้

เราสามารถจัดวางโต๊ะทำงาน โต๊ะเรียนหนังสือ ชั้นวางหนังสือที่วางหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราชอบหรือสนใจเอาไว้ในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตำแหน่งมุมบนขวาสุดเมื่อเรายืนกลางบ้านแล้วหน้าหน้าไปหน้าบ้าน แล้วให้เราเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ด้วยลูกโลกหรือภาพแผนที่โลก เพื่อเป็นนัยยะว่าวิสัยทัศน์ของคนในบ้านจะกว้างไกล

สัญลักษณ์ของการเสริมสร้างเครดิต

ม้า...เป็นสัญลักษณ์ของการเสริมสร้างเครดิต เราคงเคยเห็นภาพม้ามงคล 8 ตัว ที่กำลังวิ่งบนทุ่งหญ้า สัญลักษณ์ม้านี้สามารถหามาจัดวางติดตั้งไว้ที่ทิศใต้จะเสริมความเป็นมงคลเรื่องเครดิตชื่อเสียง แต่ข้อควรระมัดระวังก็คือ อย่าให้รูปม้าอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานเรา อย่าให้รูปม้าประจันหน้ากับเรา และที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้รูปม้าเมื่อมีคนในสถานที่นั้นเกิดปีชวด (หนู)

สัญลักษณ์ของการเสริมสร้างความรัก
 รูปภาพที่แสดงออกถึงความรัก ชีวิตคู่ ของที่ระลึกที่สื่อถึงความรัก สัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังความรัก เราสามารถจัดวางไว้ในมุมในขวาสุดของห้องนั่งเล่นหรือห้องนอน เมื่อเรายืนอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องแล้วหันหน้าเข้าห้อง ข้อควรระวังก็คือ การจัดวางรูปหรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับความรักจะต้องเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการมีคู่เพียงคู่เดียว อย่ามีหลายคู่ เช่น ถ้าจะเป็นภาพชีวิตรักก็สามารถเป็นภาพชีวิตคู่ที่มีหลากหลายอิริยาบถได้ แต่ทุกภาพความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน อย่าเรารูปคู่ของเรากับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ชีวิตของเราไปวาง เพราะมันอาจส่งผลให้ชีวิตรักของเราพบกับปัญหาได้

สัญลักษณ์มงคลที่ใช้เสริมพลังมงคลให้กับที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ยังมีอีกมากมาย หากมีโอกาสจะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อนำไปปรับใช้เพื่อก่อเกิดพลังมงคลให้กับชีวิตของท่านครับ
 

เขียนโดย: อ.เก่ง เสริมชีวิต (พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร)

ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนำมาใช้ร่วมกับศาสตรฺฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น โดยหลักของการนำศาสตร์มาใช้เสริมชีวิตนั้นจะเน้นจากความเป็นจริงในการดำเนินชีวิต เน้นเสริมทุกด้านของชีวิตไปพร้อมๆกันทั้งด้านฮวงจุ้ย ด้านพลังจิต พลังความคิด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะหนุนนำการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ผลงาน

ร่วมจัดรายการ “SME กู้ชาติ” เรื่องฮวงจุ้ยเสริมชีวิต ช่วงวิกฤตเศรษฐิก (ต้มยำกุ้ง)
จัดทอค์ลโชว์ร่วมกับรายการ SME กู้ชาติ หัวข้อ “จัดบ้านใหม่ไว้ใส่กะตังค์” ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
จัดบรรยายเรื่อง “ไขรหัสลับโลโก้” เมืองทองธานี จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยให้กับโรงแรมศิริปันนา เชียงใหม่ , โครงการคอนโดพาราโน่ เชียงใหม่ , โครงการบ้านสันทราย เชียงใหม่ , โรงแรม ชาลานัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ และเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบริษัทชั้นนำและบุคคลอีกมากมาย

มุมมองการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ย

ศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นต้องนำมาใช้เสริมชีวิตเพื่อเป็นพลังหนุนนำและส่งผลให้ชีวิตมีกำลัง มีแรงสนับสนุนให้กิจการงานที่ทำประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย โดยเน้นการใช้ศาสตร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช้ศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานหลักของความเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่เน้นผสมผสานศาสตร์ให้ลงตัวและเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และเหตุปัจจัยที่พึ่งมี เพื่อกำลังของศาสตร์จะได้หนุนนำและเสริมชีวิตให้ดีขึ้น

Facebook: 365 ศาสตร์เสริมชีวิต
Email: [email protected]

15/8/2018
Share

บทความแนะนำ

เช็คลิสต์ทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง

ลองถามตัวเองว่าเคยทำความสะอาดทั้งบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อย่างกระนั้นเลยปีใหม่ทั้งที คงไม่ดีถ้าอยู่กับอะไรเก่าๆซ้ำๆเดิมๆ มาทำความสะอาดบ้านรับปีใหม่กันเถอะ Baania เรามี เช็คลิสต์ทำความสะอาดบ้าน มาฝากกัน ให้คุณได้เอาไปใช้จัดการบ้านของคุณให้สะอาดเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในปีนี้นะครับ ห้องนอน ....

ตกแต่งบ้านด้วยสีแห่งปี 2020 จาก Pantone

ทุกๆปี Pantone Color Institute จะประกาศเทรนด์สีโดดเด่นและมาแรงประจำปี อย่างปี 2019 ที่ผ่านมา ได้เลือกสี Living Coral (PANTONE 16-1546) สีส้มอ่อนเป็นสีประจำปี และสำหรับปี 2020 นี้เอง Pantone ได้เลือกสี Classic Blue (PANTONE 19-4052) สื่อถึงความรู้สึกสงบ ความมั่นใจ ไร้กาลเวลา เป็นสีของท้องฟ้าตอนกลางคื....

5 ไอเดีย จัดโต๊ะทำงานที่บ้านให้คิดงานออก

ปัจจุบันในโลกยุคดิจิตอลมีหลายคนที่เลือกทำงานอิสระหรือทำงานออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ไม่ต้องไปนั่งทำงานที่ออฟฟิศ แต่สามารถทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ หลายๆคนเลือกไปทำงานตามร้านกาแฟหรือพวก Co-Working Space แต่สำหรับบางคนอาจชอบทำงานที่บ้านมากกว่าไปทำงานข้างนอก Baania เลยอยากเอาไอเดียการจัดโต๊ะทำงานที่บ้านที่จะช่....

วางตำแหน่งของห้องให้ถูกทิศทางกับแสงแดดและลม

สำหรับคนที่กำลังจะเลือกซื้อบ้านจัดสรรอาจจะสงสัยว่าต้องเลือกบ้านที่หันไปทางทิศใต้หรือทิศเหนือดี แต่ก็มีหลายครั้งที่เลือกไม่ได้เพราะเหลือบ้านให้เลือกน้อย ทำให้บางครั้งก็ได้บ้านที่มีตำแหน่งห้องแปลกๆ ห้องบางห้องอาจโดนแดดจนร้อนทำให้ใช้งานไม่ได้ Baania เรามีการจัดตำแหน่งของห้องให้เหมาะสมกับทิศ แถมด้วยวิธี....

แก้ปัญหาต่อเติมบ้านในที่แคบด้วย "เสาเข็มไมโครไพล์"

มีหลายครั้งที่บ้านที่เราซื้อไว้ เมื่ออยู่อาศัยไปสักพักหนึ่งอาจรู้สึกว่าบ้านมีพื้นที่ไม่เพียงต่อการใช้งาน การต่อเติมบ้านจึงเป็นวิธีที่หลายคนเลือกเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น แต่พอให้ผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาเข้ามาดูกลับพบว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากหน้างานมีพื้นที่แคบเกินไป Baania ขอแนะนำเทคโนโลยีล....

เรื่องรั้วๆกับบ้านข้างเคียงที่คุณควรรู้

เรื่องรั้วกับเพื่อนบ้านข้างเคียงน่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเคยปวดหัวกันมาบ้าง ยิ่งถ้ามีเรื่องกันถึงขั้นต้องฟ้องอะไรกันนี่อาจจะเสียเวลากันไปอีกเป็นปีเลยทีเดียว อย่ากระนั้นเลย Baania ขอพาคุณมารู้เรื่องเกี่ยวกับรั้วให้มากขึ้น ให้คุณกับเพื่อนบ้านของคุณเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปนานๆนะครับ รั้วบ้านใครเ....

จัดบ้านให้ตรงใจ ตอบโจทย์ 5 งานอดิเรกคนรุ่นใหม่

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่าคนเจนวาย (Generation Y) ซึ่งคนที่เกิดปี 2523-2540 นั้นจัดว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คนกลุ่มนี้มีลักษณะเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสมัยใหม่และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา มีการรักษาสมดุลการใช้ชีวิตทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทำให้มีพฤติกรรมที่นิยมอย....

5 ไอเดีย แต่งบ้านสวยให้แมวอยู่

เขาว่ากันว่า การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านช่วยเยียวยาให้จิตใจของคนในครอบครัวรู้สึกดีขึ้นได้ และ "แมว" ก็ดูจะเป็นสัตว์เลี้ยงสุดฮิต ด้วยความน่ารักหน่อยๆ ป่วนนิดๆ ขี้เล่นไม่เบา แถมยังหยิ่งอีกในบางครั้ง ทำให้คว้าใจใครหลายคนยอมพลีกายเป็นทาสเจ้าเหมียวกันไปเลย ยิ่งเรื่องห้องหับให้เจ้าเหมียวอยู่ด้วยนั้น จะให้อ....

ขั้นตอนการเลือกซื้อกระเบื้องแบบง่ายๆ โดยบุญถาวรเชียงใหม่

ถ้าให้เลือกวัสดุปูพื้นสำหรับบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่คงเลือกพื้นกระเบื้องเป็นอย่างแรก เพราะเราต่างรู้กันดีว่าพื้นกระเบื้องนั้นมีคุณสมบัติที่ครบรอบด้าน ดูสวยงามแข็งแรง มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และมีให้เลือกซื้อมากมาย แต่เพราะกระเบื้องเองก็มีหลายชนิด หลายขนาด ต่างลวดลายและสีสัน แล้วแบบนี้คนเลือกซื้อกระเบื้....

แต่งห้องสไตล์มินิมอล เรียบง่ายแต่ดูดี

ตกแต่งห้องให้เรียบง่ายแต่ดูดี ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่ลองหาไอเดียแล้วเริ่มลงมือ มาลองแต่งบ้านสวยในแบบมินิมอลกันนะครับ 1. ใช้เทคนิคคุมโทนเป็นสีเดียวกัน เพียงแค่คุมโทนสีของตกแต่งภายในห้องให้ไปทิศทางเดียวกัน จะทำให้ห้องของคุณดูดีขึ้นมาทันที รวมไปถึงการเพิ่มพรรณไม้สีเขียวหรือชิ้นงานไม้สวยๆลงไป ก็ทำให....