เคล็ดลับเลือกของมงคลตกแต่งบ้านเสริมดวง ตามหลักฮวงจุ้ย

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ฮวงจุ้ยเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโดยยึดเอาหลักของพลังงานมงคลมาเกื้อกูลส่งเสริมสถานที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สถานที่ทำงาน หลักของวิชาฮวงจุ้ยอาศัยจากการเฝ้าสังเกตในเรื่องพลังงานของรูปลักษณ์จากธรรมชาติรอบๆ ตัวว่าส่งผลเช่นไรต่อสถานที่นั้นๆ

เมื่อสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพลังงานในสถานที่นั้นๆ บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆจึงได้รับอิทธิพลของคลื่นพลังงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากการเฝ้าสะสมประสบการณ์จากการสังเกตและประเมินผลจึงกลายมาเป็นหลักวิชาฮวงจุ้ย

เดิมเราจะแอบอิงอาศัยพลังจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสง สี เสียง รูปทรง สัตว์ มาเป็นการประเมินสภาพพลังงานที่ส่งผลต่อสถานที่ แต่ในยุคปัจจุบันเราคงไม่สามารถหาสถานที่เช่นในอดีตได้เพราะความเจริญทางวัตถุเติบโตจนบดบังพลังงานธรรมชาติดั้งเดิมไปมาก

หลักวิชาฮวงจุ้ยในปัจจุบันจึงต้องปรับไปตามสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแต่ก็ยังอาศัยผลลัพธ์จากอดีตมาเป็นพื้นฐาน โดยการจำลองเราความเป็นมงคลต่างๆมาใช้ในการตกแต่งที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน ซึ่งพลังมงคลต่างๆ เหล่านี้ถูกจำลองมาเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นสิ่งของที่จับต้องได้เพื่อมาจัดวางให้ก่อเกิดพลังมงคล

สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์หลักวิชาฮวงจุ้ยจะใช้เทพยิ้ม (พระสังกัจจายน์) ที่มีรูปลักษณ์ยิ้มแย้มเบิกบาน ซึ่งมีหลากหลายรูปทรง บ้างก็นั่นบนถุงเงินถุงทอง บ้างก็แบกก้อนทองถุงทอง บ่างก็นั่งเอนบนกองเงินกองทอง สัญลักษณ์เหล่านี้สามารถหามาจัดวางในห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมพลังด้านความสมบูรณ์และเงินทองได้ โดยจัดวางไว้ที่มุมในซ้ายสุดของห้องนั่งเล่น (เมื่อหันหน้าเข้าห้อง)

สัญลักษณ์ของการเจริญรุ่งเรืองและบารมีเราสามารถใช้รูปสัญลักษณ์ของมังกรเพื่อก่อเกิดพลังแห่งความรุ่งเรืองและความสำเร็จ โดยรูปลักษณ์มังกรต้องมี 4 เล็บ มังกรต้องมีลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์ไม่ผอมแห้ง การวางสัญลักษณ์มังกรจะจัดวางด้านซ้ายมือค่อนไปทางหน้าบ้าน เมื่อเรายืนกลางบ้านแล้วหันหน้าออกทางด้านหน้าบ้าน ข้อห้ามในการวางมังกรคือห้ามวางในบ้านที่มีคนเกิดปีจอ (หมา)

สัญลักษณ์ของสุขภาพที่แข็งแรง

ฮกลกซิ่ว เป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ การจัดวางที่เสริมพลังดังกล่าวนั้นจะจัดวางที่ห้องทานอาหาร ในบริเวณที่เข้าห้องทานอาหารแล้วพบเจอหรืออยู่ในมุมที่เด่นสง่าในห้องทานอาหาร พลังของฮกลกซิ่วจะส่งผลให้ก่อเกิดพลังมงคลในขณะที่เรารับประทานอาหาร และอาหารเหล่านี้จะไปสร้างพลังงานมงคลในตัวเราอีกต่อหนึ่ง

สัญลักษณ์ของการเรียนรู้

เราสามารถจัดวางโต๊ะทำงาน โต๊ะเรียนหนังสือ ชั้นวางหนังสือที่วางหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราชอบหรือสนใจเอาไว้ในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตำแหน่งมุมบนขวาสุดเมื่อเรายืนกลางบ้านแล้วหน้าหน้าไปหน้าบ้าน แล้วให้เราเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ด้วยลูกโลกหรือภาพแผนที่โลก เพื่อเป็นนัยยะว่าวิสัยทัศน์ของคนในบ้านจะกว้างไกล

สัญลักษณ์ของการเสริมสร้างเครดิต

ม้า...เป็นสัญลักษณ์ของการเสริมสร้างเครดิต เราคงเคยเห็นภาพม้ามงคล 8 ตัว ที่กำลังวิ่งบนทุ่งหญ้า สัญลักษณ์ม้านี้สามารถหามาจัดวางติดตั้งไว้ที่ทิศใต้จะเสริมความเป็นมงคลเรื่องเครดิตชื่อเสียง แต่ข้อควรระมัดระวังก็คือ อย่าให้รูปม้าอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานเรา อย่าให้รูปม้าประจันหน้ากับเรา และที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้รูปม้าเมื่อมีคนในสถานที่นั้นเกิดปีชวด (หนู)

สัญลักษณ์ของการเสริมสร้างความรัก
 รูปภาพที่แสดงออกถึงความรัก ชีวิตคู่ ของที่ระลึกที่สื่อถึงความรัก สัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังความรัก เราสามารถจัดวางไว้ในมุมในขวาสุดของห้องนั่งเล่นหรือห้องนอน เมื่อเรายืนอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องแล้วหันหน้าเข้าห้อง ข้อควรระวังก็คือ การจัดวางรูปหรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับความรักจะต้องเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการมีคู่เพียงคู่เดียว อย่ามีหลายคู่ เช่น ถ้าจะเป็นภาพชีวิตรักก็สามารถเป็นภาพชีวิตคู่ที่มีหลากหลายอิริยาบถได้ แต่ทุกภาพความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน อย่าเรารูปคู่ของเรากับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ชีวิตของเราไปวาง เพราะมันอาจส่งผลให้ชีวิตรักของเราพบกับปัญหาได้

สัญลักษณ์มงคลที่ใช้เสริมพลังมงคลให้กับที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ยังมีอีกมากมาย หากมีโอกาสจะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อนำไปปรับใช้เพื่อก่อเกิดพลังมงคลให้กับชีวิตของท่านครับ
 

เขียนโดย: อ.เก่ง เสริมชีวิต (พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร)

ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนำมาใช้ร่วมกับศาสตรฺฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น โดยหลักของการนำศาสตร์มาใช้เสริมชีวิตนั้นจะเน้นจากความเป็นจริงในการดำเนินชีวิต เน้นเสริมทุกด้านของชีวิตไปพร้อมๆกันทั้งด้านฮวงจุ้ย ด้านพลังจิต พลังความคิด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะหนุนนำการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ผลงาน

ร่วมจัดรายการ “SME กู้ชาติ” เรื่องฮวงจุ้ยเสริมชีวิต ช่วงวิกฤตเศรษฐิก (ต้มยำกุ้ง)
จัดทอค์ลโชว์ร่วมกับรายการ SME กู้ชาติ หัวข้อ “จัดบ้านใหม่ไว้ใส่กะตังค์” ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
จัดบรรยายเรื่อง “ไขรหัสลับโลโก้” เมืองทองธานี จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยให้กับโรงแรมศิริปันนา เชียงใหม่ , โครงการคอนโดพาราโน่ เชียงใหม่ , โครงการบ้านสันทราย เชียงใหม่ , โรงแรม ชาลานัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ และเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบริษัทชั้นนำและบุคคลอีกมากมาย

มุมมองการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ย

ศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นต้องนำมาใช้เสริมชีวิตเพื่อเป็นพลังหนุนนำและส่งผลให้ชีวิตมีกำลัง มีแรงสนับสนุนให้กิจการงานที่ทำประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย โดยเน้นการใช้ศาสตร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช้ศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานหลักของความเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่เน้นผสมผสานศาสตร์ให้ลงตัวและเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และเหตุปัจจัยที่พึ่งมี เพื่อกำลังของศาสตร์จะได้หนุนนำและเสริมชีวิตให้ดีขึ้น

Facebook: 365 ศาสตร์เสริมชีวิต
Email: [email protected]

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร