“สันทราย” ทำเลที่อยู่อาศัย มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

อำเภอสันทราย เป็นหนึ่งในเขตปริมณฑลของเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นพื้นที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ ปัจจุบันอำเภอสันทรายมีสถานะเป็นอำเภอขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของจังหวัดในส่วนของจำนวนประชากรรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหากวิเคราะห์ตามภูมิศาตร์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะเห็นได้ว่าเป็นอำเภอที่มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหรือมีโครงการบ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก ทั้งโครงการเล็กจนถึงโครงการระดับใหญ่ของบริษัทมหาชนกันเลยทีเดียว

จากการเก็บข้อมูลของ Baania.com เราจะมาวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยของอำเภอสันทรายกัน และเพื่อให้การมองภาพได้ง่ายขึ้น จึงได้แบ่งพื้นที่การวิเคราะห์ออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนสันทรายน้อย-สันทรายหลวง-สันผีเสื้อ-ฟ้าฮ่าม, โซนสันทราย-ดอยสะเก็ด และโซนสันทราย-แม่โจ้ ซึ่งรวมหลายย่านไว้ด้วยกัน


โซนสันทรายน้อย-สันทรายหลวง-สันผีเสื้อ-ฟ้าฮ่าม
ย่านนี้ถือเป็นทำเลที่อยู่ติดกับตัวเมืองเชียงใหม่ก็ว่าได้ เพราะโซนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่จะติดกับแนวเส้นทางถนนวงแหวนรอบที่ 2 และ 3 การเดินทางจึงสะดวกสบาย อีกทั้งใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ตลาดรวมโชค, ตลาดสามแยก, ตลาดสันทราย และศูนย์ราชการเชียงใหม่ และเพราะโซนนี้ใกล้ตัวเมืองทำให้ที่ดินได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในยุคแรกๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันทำเลย่านนี้ค่อนข้างจะหาที่ดินพัฒนาได้ยาก ที่ยังเหลืออยู่ราคาก็ยากจะนำมาพัฒนาต่อ


โซนสันทราย-ดอยสะเก็ด
โซนนี้ถือเป็นทำเลของธุรกิจร้านค้า เพราะพื้นที่ขนานกับทางหลวงหมายเลข118 เส้นทางหลักในการเดินทางไปจังหวัดเชียงรายและเป็นจุดเชื่อมไปยังวงแหวนรอบสาม ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา ซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นย่านนี้จะยังคงความเป็นธรรมชาติ มีวิถีชีวิตแบบชนบทปะปนกับชีวิตคนเมือง เพราะยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่ก็มีกลุ่มนักลงทุนซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการแนวราบกระจายอยู่ตามเส้นหลักและตามซอยต่างๆ มีหลายระดับราคาให้เลือกสรร


โซนสันทราย-แม่โจ้
เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อำเภอสันทราย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่และเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาทางตอนเหนือของเมืองปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากตามถนนเชียงใหม่-พร้าว ที่เชื่อมกับพื้นที่ย่านสันทรายหลวง ตั้งแต่บริเวณแยกแม่โจ้ แยกรวมโชคมีชัย และแยกหนองจ๊อม เข้าสู่เขตพื้นที่เมืองแม่โจ้ โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นจุดศูนย์รวมทั้งด้านพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ และบริการสาธารณะของเมือง

ทีนี้มาดูกันว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงปัจจุบันความต้องการที่อยู่อาศัยของคนที่จะซื้อบ้าน มีความต้องการยังไงในอำเภอสันทราย เริ่มจากระดับราคาบ้านที่มีความสนใจสูงสุดคือช่วงราคา 1-3 ล้าน มีความต้องการถึง 47.7% อันดับที่สองคือ ช่วงราคา 3-5 ล้าน มีสัดส่วนร้อยละ 17.65 อันดับที่สามคือราคาต่ำกว่า 1 ล้าน สัดส่วนร้อยละ 6.20  อันดับที่สี่คือ ช่วงราคา 5-7 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 4.58 และกลุ่มที่เหลือก็จะมากกว่า 7 ล้านขึ้นไป (ข้อมูลจาก www.Baania.com) จากข้อมูลนั้นอำเภอสันทรายมีโครงการที่อยู่อาศัยมากกว่า 200 โครงการ และกว่าร้อยละ 80 เป็นโครงการที่อยู่ในย่านสันทรายแห่งนี้

ทำเลสันทรายนับว่าเป็นย่านที่รวมแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์  หากคุณจะตัดสินใจอยู่ย่านนี้ก็สามารถเลือกบ้านและทำเลที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ได้ไม่ยาก...

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดเชียงใหม่