5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับสัญญาณกันขโมย

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

สัญญาณกันขโมยนั้นเป็นรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยรูปแบบหนึ่งที่เริ่มมีผู้คนสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะว่าทุกคนย่อมเป็นห่วงบ้าน และทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้าน การติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยจะช่วยให้เจ้าของบ้านมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นบ้านที่อยู่ในที่ห่างไกลชุมชน และเจ้าของบ้านต้องออกไปทำงานความเสี่ยงที่จะเกิดการเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้านย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งการติดตั้งสัญญาณกันขโมยจะช่วยดูและบ้านให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

สัญญาณกันขโมยคืออะไร 

สัญญาณกันขโมยนั้นเป็นระบบเตือนภัยการบุกรุก (Intrusion System) ซึ่งจะเป็นระบบที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติ หรือเกิดการบุกรุกจากภายนอกในบริเวณที่ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยนั่นเอง ซึ่งการทำงานของสัญญาณกันขโมยนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงมีระบบการแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน แล้วแต่การเลือกใช้งานของเจ้าของบ้าน 

สัญญาณกันขโมยคือประเภทของระบบสัญญาณกันขโมย

หลายคนอาจจะมองว่าระบบกันขโมยสำหรับบ้านพักอาศัยนั้นมีการทำงานที่ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก แต่ระบบกันขโมยของบ้านพักอาศัยนั้นใช้หลักการเดียวกับระบบกันขโมยของรถยนต์ ซึ่งเป็นการตรวจจับผู้บุกรุก และส่งสัญญาณเตือนภัยออกไปตามช่องทางต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้นั่นเอง ซึ่งระบบของสัญญาณกันขโมยที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นมี 2 ระบบคือ 

1.สัญญาณกันขโมยระบบมีสาย

สัญญาณกันขโมยระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์กันขโมย กับเครื่องรับสัญญาณเข้าด้วยกัน ซึ่งการสัญญาณกันขโมยระบบมีสายนั้นมีข้อดีคือสัญญาณที่ส่งเข้ามายังเครื่องรับสัญญาณนั้นจะมีความชัดเจน มีความต่อเนื่องของสัญญาณเพราะเป็นการส่งสัญญาณผ่านสายต่างๆ นั่นเอง มีราคาไม่แพง และบำรุงรักษาได้ง่าย 
ส่วนข้อเสียของสัญญาณกันขโมยระบบนี้คือเรื่องของการติดตั้ง เนื่องจากการติดตั้งนั้นต้องเดินสายไฟต่างๆ นั้นส่วนมากจะนิยมฝังอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นกำแพง หรือพื้น เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัย ทำให้เมื่อมีการชำรุด หรือต้องการซ่อมแซมนั้นทำได้ยาก 

2.สัญญาณกันขโมยระบบไร้สาย

สัญญาณกันขโมยไร้สายนั้นเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ และกล่องรับสัญญาณทำได้โดยอาศัยคลื่นวิทยุ เมื่อมีเหตุการณผิดปกติ อุปกรณ์ตรวจจับจะส่งคลื่นวิทยุไปยังกล่องรับสัญญาณเพื่อให้ทำการแจ้งเตือน ข้อดีของสัญญาณกันขโมยระบบไร้สายคือสามารถติดตั้งได้ง่าย 
สำหรับข้อเสียของสัญญาณกันขโมยระบบไร้สายคือต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้คลื่นวิทยุที่ส่งออกมานั้นถูกบดบัง ทำให้บ้านที่มีขนาดใหญ่ หรือบ้านหลายชั้นไม่เหมาะสมกับการใช้งานสัญญาณกันขโมยระบบนี้ เนื่องจากต้องติดตั้งอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก และกระจายกันไปทั่วทั้งบ้าน อีกทั้งสัญญาณกันขโมยระบบไร้สายยังมีราคาค่อนข้างสูงอีกด้วย 

ประเภทองค์ประกอบของระบบสัญญาณกันขโมยมีอะไรบ้าง 

ระบบสัญญาณกันขโมยนั้นจะสามารถทำงานได้ต่อเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นครบ และมีการเชื่อมสัญญาณอย่างถูกต้องตามรูปแบบของสัญญาณกันขโมยแต่ละระบบ ซึ่งอุปกรณ์ของระบบสัญญาณกันขโมยนั้นได้แก่ 

 • อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่างๆ ที่จะถูกนำไปติดไว้ในบริเวณที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ได้รับการออกแบบมาให้ตรวจจับการบุรุกที่แตกต่างกัน อย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับความเคลื่อนไหว และอุณหภูมิในบริเวณที่ทำการติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจก จะทำหน้าที่ในการจับสัญญาณเสียงของการทุบกระจกเป็นรัศมีประมาณ 7 เมตรจากบริเวณที่ติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตรวจจับการเปิดประตูในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย 
 • ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม และสั่งการการทำงานของระบบสัญญาณกันขโมยทั้งหมดที่ได้ทำการติดตั้งไว้ในบ้าน  โดยชุดควบคุมก็จะมีความแตกต่างที่ขนาดในการรองรับอุปกรณ์กันขโมยที่แตกต่างกัน ตู้ควบคุมขนาดเล็กอาจจะรองรับการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับได้ 8 ตำแหน่ง ส่วนตู้ควบคุมสัญญาณกันขโมยขนาดใหญ่จะสามารถรองรับการทำงานของอุปกรณ์ได้ถึง 48 ตำแหน่งเลยทีเดียว  
 • ปุ่มกดรหัสระบบสัญญาณกันขโมย อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำหน้าที่สั่งให้ระบบสัญญาณกันขโมยเริ่มทำงาน หรือหยุดทำงาน ด้วยการใส่รหัสที่ถูกต้องเข้าไป และปุ่มกดรหัสยังสามารถแสดงตำแหน่งที่อุปกรณ์ตรวจจับได้ส่งสัญญาณมาว่ามีการบุกรุก ในปัจจุบันนอกจากจะใช้การกดรหัสแล้ว ยังสามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมท หรือเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย  
 • อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนของระบบสัญญาณกันขโมยนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ทำการแจ้งเตือนไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ เริ่มต้นจากอุปกรณ์มาตรฐานคือไซเรนที่จะเปล่งเสียงดังออกมาเมื่อตรวจจับการบุกรุก นอกจากนี่ยังมีระบบแจ้งเหตุแบบอัตโนมัติที่จะส่งสัญญาณเตือนไปยังจุดหมายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน สถานีตำรวจ ระบบแจ้งเหตุนั้นได้พัฒนาจนสามารถแจ้งเตือนในรูปแบบออนไลน์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ทีได้ตั้งค่าไว้อีกด้วย 

องค์ประกอบเลือกสัญญาณกันขโมยอย่างไรดี 

การเลือกสัญญาณกันขโมยในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะทำมาใช้งานที่บ้านนั้นต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ให้ถี่ถ้วน เพราะว่าสัญญาณกันขโมยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินโดยตรง การเลือกระบบสัญญาณกันขโมยที่มีคุณภาพย่อมสร้างความสบายใจให้กับเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี ลองมาดูว่าการเลือกระบบสัญญาณกันขโมยเพื่อนำมาใช้งานนั้นต้องพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง

 • แบรนด์และการรับรอง การเลือกสัญญาณกันขโมยเพื่อมาใช้งานนั้นควรเลือกใช้ที่เป็นระบบสัญญาณกันขโมยจากแบรนด์ที่มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลกมากกว่าการเลือกใช้ระบบสัญญาณกันขโมยที่เป็นแบรนด์ใหม่ หรือไม่ค่อยได้รับการยอมรับ นอกจากจะมองในเรื่องของคุณภาพแล้ว การรับประกัน และการซ่อมบำรุงหลังการขายยังเป็นเรื่องที่แบรนด์ใหญ่ๆ ยังสามารถทำได้ดีกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงใบรับรองด้านประสิทธิภาพทางการใช้งานจากสถาบันต่างๆ ที่แต่ละแบรนด์นั้นได้รับอีกด้วย 
 • ความเชี่ยวชาญของทีมงานติดตั้ง การเลือกใช้ระบบสัญญาณกันขโมยเพื่อความปลอดภัยในบ้านนั้นการติดตั้งให้ถูกวิธีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้นการสอบถามรายละเอียดการติดตั้งจากผู้จำหน่ายให้เข้าใจ และเพื่อเป็นการประเมินว่าผู้จำหน่ายนั้นมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม 
 • ราคาต้องเหมาะสม การตัดสินใจเลือกใช้ระบบสัญญาณกันขโมยนั้นไม่ควรจะเห็นแก่ของราคาถูก เพราะส่วนมากราคาที่เหมาะสมนั้นจะมาพร้อมกับบริการหลังการขายที่ได้คุณภาพ อุปกรณ์ต่างๆ มีมาตรฐานที่สามารถไว้ใจ ดังนั้นการเลือกซื้อระบบสัญญาณกันขโมยที่มีราคาถูกเกินไปจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก 
 • ความแม่นยำของเซนเซอร์ในอุปกรณ์ต่างๆ เพราะว่าระบบสัญญาณกันขโมยนั้นจะใช้เซนเซอร์ซึ่งติดอยู่ในอุปกรณ์ตรวจจับประเภทต่างๆ ทำงานเป็นหลัก ดังนั้นถ้าระบบเซนเซอร์ในอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ระบบสัญญาณกันขโมยในบ้านของคุณนั้นหมดความน่าเชื่อถือไปเลย 
 • รูปแบบการส่งข้อมูล สำหรับระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สายเรื่องรูปแบบการส่งข้อมูลเข้าไปยังกล่องควบคุม หรือปุ่มกดรหัสนั้นจะทำด้วยการใช้คลื่นวิทยุ ซึ่งคลื่นวิทยุที่ใช้นั้นต้องเป็นคลื่นวิทยุที่มีการเข้ารหัสที่ซับซ้อน เพื่อป้องกันการลักลอบจูนคลื่น ซึ่งการเข้ารหัสที่ดีนั้นต้องเป็นระบบ Hopping Code ที่คลื่นจะมีโอกาสซ้ำกันแค่ 1 ใน 19 ล้าน 
  แต่ส่วนมากการเข้ารหัสที่นิยมใช้ในระบบสัญญาณกันขโมยราคาถูกจะใช้ระบบ Dip Switch ที่มีการวลับรหัสเพียงแค่ 4 ชุดเท่านั้น ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ง่าย และยังเสี่ยงต่อการถูกคัดลอกรหัสอีกด้วย 

เลือกสัญญาณกันขโมยสัญญาณกันขโมยราคาเท่าไหร่ 

ในปัจจุบันระบบสัญญาณกันขโมยนั้นมีมากมายหลากหลายแบรนด์ และหลากหลายรูปแบบการใช้งาน ทำให้ราคาของระบบสัญญาณกันขโมยตามบ้านนั้นมีราคาถูกลงกว่าเดิมมาก ซึ่งราคาของระบบสัญญาณกันขโมยสำหรับใช้ในบ้านนั้นมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ไม่กี่พันบาทไปจนถึงราคาหลายหมื่นบาท โดยราคานั้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของแบรนด์ การบริการหลังการขาย ระบบปฏิบัติการที่ใช้ และคุณภาพของอุปกรณ์นั่นเอง 

ราคาเป็นอย่างไรบ้างกับรายละเอียดต่างๆ ของระบบสัญญาณกันขโมยในบทความนี้ ที่มาอธิบายถึงรูปแบบ และความแตกต่าง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระบบสัญญาณกันขโมยแต่ละรูปแบบ จะเห็นได้ว่าสัญญาณกันขโมยแต่ละระบบนั้นมีรูแบบการทำงานที่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของการส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมนั่นเอง ซึ่งแต่ละระบบนั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกในงานระบบสัญญาณกันขโมยภายในบ้านจึงจำเป็นต้องตัดสินใจให้รอบคอบ 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร