สนช. จัดงบแสนล้านพลิกเชียงใหม่ ก้าวสู่อนาคต

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

จากการประชุม สนช. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สนช.ได้อนุมัติผ่านงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3 ล้านล้านบาท ภายใน 3 ชั่วโมง และงบประมาณเหล่านี้ได้ถูกแบ่งจ่ายเพื่อนำไปบริหารให้ส่วนต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดหัวเมืองหลักที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน เป็นจำนวนเงิน 107,233 ล้านบาท

เชียงใหม่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของภูมิภาคและของประเทศ หากวัดจากตัวเลข หลายๆ คนคงเคยได้ยินว่าตัวเลขการท่องเที่ยวของเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี แต่ด้วยตอนนี้เชียงใหม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ด้วยเหตุนี้ทำให้เชียงใหม่มีปัญหาในด้านการคมนาคม และจากงบที่ได้รับจะนำไปใช้ในส่วนไหนบ้าง และข้อมูลเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากบางกระทรวง โดยงบที่ตั้งไว้กับ งบประมูลลดลงไม่มาก ยกเว้นงบผูกพัน เบิกแค่ไหนก็ได้แค่นั้น ส่วนอื่นๆ นั้นเราคงต้องรอการอัพเดตจากส่วนกลางกันอีกครั้ง

เริ่มจากโครงการ ในหมวด ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศ วงเงิน 4,035,919,000 บาท มีงบลงทุนโครงการถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ งบรวม 634,500,000 บาท ตั้งงบผูกพัน ปี 62 วงเงิน 231,139,000 บาท (ระยะทาง 9.250กม.) และต่อเนื่องในสายตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งตองตอน 1 เชียงใหม่-เชียงราย ระยะทาง 6.650 กม. งบปี 62 ตั้งไว้ 173,080,000 บาท ตอน 2 ระยะทาง 4.6 กม. ตั้งงบปี 62 ไว้ 172,080,000 บาท และยังมีสายเชียงใหม่-เชียงราย อ.ดอย สะเก็ด -ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 ระยะทาง 11.5 กม. งบปี 62 ตั้งงบ 152 ล้านบาท งบปี 63 ตั้งไว้ 304 ล้านบาท งบปี 64 งบ 304 ล้านบาท ส่วนตอน 2 สายเดียวกันระยะทาง 10.8 กม. งบปี 62 ตั้งไว้ 154 ล้านบาท งบปี 63 ปีละ 308 ล้านบาท รวมวงเงิน 770 ล้านบาท

ในหมวดค่าปรับปรุงทางและสะพาน วงเงิน 1,288,859,000 บาท ทล.107 ตอนขี้เหล็กหลวง-แม่ทะลาย เชียงใหม่ 1 แห่ง งบ 20 ล้านบาท ทล.1001 ตอนเชียงใหม่-บ้านโป่ง 1 แห่ง วงเงิน 25 ล้านบาท ทล. 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้ 1 แห่ง วงเงิน 20 ล้านบาท ทล.108 ตอนบ้านบ่อแก้ว-สะพานแม่ริด เชียงใหม่ ระยะทาง 4.6 กม.วงเงิน 30 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน วงเงิน 30,813,789,800 บาท มีค่าชดเชยอสังหาฯ-เวนคืนที่ดิน ในเขตก่อสร้างของ ทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ งบ 60,553,000 บาท กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทล.1260 ตอนศรีบุญเรือง-รพ.สันทราย เชียงใหม่ ระยะทาง 1.125 กม. วงเงิน 45 ล้านบาท สายสามแยกดอยติ-เชียงใหม่ ระยะทาง 24.350 กม. วงเงิน 1,474,571,000 บาท เป็นงบปี 62 จำนวน 557,097 ,000 บาท สายทางเลี่ยงเมือง รอบนอก(ด้านเหนือ) ต.ต้นเปา-ต.ดอนแก้ว ตอน 1 ระยะทาง 7.690 กม.งบ 288,751,000 บาท แบ่งเป็นงบปี 62 จำนวน 133,939,000 บาท ปี 63 อีก 81,812,000 บาท และตอน 2 สายเดียวกัน ระยะทาง 8.544 กม. งบทั้งสิ้น 328,240,000 บาท เป็นงบปี 62 จำนวน 122,479,000 บาท งบปี 63 อีก 122,761,000 บาท นอกจากนี้ยังมีสาย อ.ฮอด-อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง-บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) ระยะ 30 กม.วงเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท เป็นงบปี 62 วงเงิน 36 ล้านบาท ปี 63 วงเงิน 72 ล้านบาท ปี 64 อีก 72 ล้านบาท

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่าน่านชุมชน ทล.1141 ตอนดอนจั่น-เชียงใหม่ 10 ล้านบาท ทล.1367 ตอนสันทรายน้อย -ม.แม่โจ้ 20 ล้านบาท ทล.1322 ตอนแม่จา-รินหลวง 10 ล้านบาท เป็นต้น

ไม่นับรวมงบสำรวจตรวจสอบ ออกแบบพัฒนาเส้นทางที่กระจายในวงเงินจุดละ 4-8 ล้าน อีกมาก รวมถึงงบพัฒนาสะพานข้ามลำน้ำแม่งัด อ.พร้าว งบรวม 12,239,000 บาท เป็นงบปี 62 9,487,200 บาท สะพานข้ามลำน้ำปิง อ.เชียงดาว วงเงิน 22,357, 000 บาท เป็นงบปี 62 จำนวน17,241,400 บาท

ที่น่าสนใจคือมีงบลงทุน 6.95 ล้านบาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่ ด้วยงบอุดหนุน มช. ในโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 137, 967,700 บาท ส่วน ม.แม่โจ้ได้ 72,972,900 บาท ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 2,619,400 บาท เป็นต้น งบเพื่อพัฒนาการศึกษา และท่องเที่ยวอีก 2-3 พันล้านบาทในเชียงใหม่

โครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เชียงใหม่จะก้าวเข้าสู่ Smart City เท่านั้น ผลกระทบนี้จะส่งผลถึงชาวเชียงใหม่ทุกคน แต่ผลกระทบที่จะได้รับคือสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาสู่พี่น้องชาวเชียงใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมต่างๆ จะมีเพิ่มมากขึ้นในเชียงใหม่, ความสะดวกสบายในการคมนาคมที่มีมากขึ้น ทำให้จะมีผู้คนที่หลั่งไหลเขามาทำงานในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวเชียงใหม่ต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้พร้อมอยู่เสมอ

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทันทุกเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์กับ Baania ได้ที่ Line Official >> @baania

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร