ศึกษาแผนพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ปากน้ำปราณรองรับอีอีซี

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งศึกษาความเหมาะสมแผนพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ปากน้ำปราณเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งระหว่างปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี รองรับระเบียงเศรษฐกิจอีอีซี

นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบการวางผังพื้นที่เฉพาะชะอำ-หัวหิน เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยมีแผนงานสำคัญ คือ การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ปากน้ำปราณเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งจากปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี สามารถรองรับการขนส่งทั้งผู้โดยสารและยานพาหนะ โดยใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 2 ชม.เท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่จากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 

ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณที่เหมาะสมโดยเบื้องต้นได้กำหนดแนวคิดไว้ 3 แบบ ได้แก่ การเป็นเมืองท่าอาหารประมงทะเลจากประมงพื้นบ้าน เมืองท่าตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเมืองท่านานาชาติสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะได้ข้อสรุปในการระดมความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ และโครงการดังกล่าวจะเชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกหรือโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าของรัฐบาล

ที่มา...voicetv

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร